Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hamnstrategiutredningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hamnstrategiutredningen"— Presentationens avskrift:

1 Hamnstrategiutredningen
Räta Linjen seminarium Heby Folkets hus Bengt Owe Birgersson Särskild utredare Professor Institutet för urban- och bostadsforskning (IBF)

2 Hamnstrategiutred-ningens uppdrag
Hamnstrategiutredningens direktiv (dir. 2006:61): ”att identifiera hamnar av strategisk betydelse och föreslå regeringen vilka hamnar som ska ges prioritet i förhållande till andra hamnar när det gäller statligt finansierad infrastruktur. I förhandlarens arbete med att bedöma vilka hamnar som ska vara prioriterade ska hela Sverige beaktas.” ”De hamnar som inte blir prioriterade kan även i framtiden utgöra en viktig del av transportsystemet. Därmed kommer också deras behov av anslutande infrastruktur att prövas på sedvanligt sätt i den nationella och regionala infrastrukturplaneringen.”

3 Motiv att tillsätta utredningarna
I godstransportsystemet samspelar strategiska noder med olika stråk. Väl fungerande samverkan mellan trafikslag en förutsättning för att få internationellt konkurrenskraftiga transportkedjor Prioritering nödvändig eftersom krav och önskemål överstiger tillgängliga resurser

4 Från Godstransportdelegationen till Hamnstrategi- och kombiterminalutredningen
Godstransporter skall vara marknadsstyrda. Kunden/transportköparna i centrum. Statens roll är förutsättningsskapande. Utgångspunkt i de transportpolitiska målen ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”

5 Kommittédirektiv 2006:61 Kriterier att förhålla sig till
Godsomsättning Infrastruktur Miljö Säkerhet och skydd Utveckling Samarbete

6 Sveriges allmänna hamnar för godstrafik
Källa: Sveriges hamnar

7 Hamnar som är möjliga att utse som strategiska
Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Karlshamn Karlskrona Luleå Mälarhamnar Malmö Norrköping Oskarshamn Oxelösund Södertälje Stockholm (Kapellskär och innerstadshamnarna) Sundsvall Trelleborg Umeå Vänerhamn Varberg Ystad.

8 Var behövs det hamnar? Export och importhamnar i dag
Utrikeshandelsstatistiken Godstråk inom landet Bedömningar av marknadsaktörerna Varuägarna Transportindustrin Lokala och regionala bedömningar Hamnturné

9 Andel av total godsomsättning över kaj (ton) i svenska hamn- regioner 2006
Källa: SIKA/SCB

10 Sveriges 12 viktigaste leverantörsländer 2006
Källa: Kommerskollegium

11 Sveriges 12 viktigaste exportmarknader 2006
Källa: Kommerskollegium

12 Olika hamnfunktioner Brohamnar för persontrafik och gods – har funktionen av en bro till Sverige näraliggande handelspartners. Industrihamnar – hamnar för industrivaror, vilka är inrättade för en särskild industris behov. Containerhamnar – dessa hamnar hanterar enhetslaster främst i form av containrar. Fordonshamnar – hanterar fordon, fungerar som transshipment-hamnar för Östersjömarknaden. Energihamnar – hanterar olja och andra bränslen Avlastningshamnar – hamnar som avlastar ansträngd landin­frastruktur; i Sverige har hamnarna i Vänern och Mälaren denna funktion.

13 Godstransportstråk - stråk med särskild betydelse för den svenska godstransportförsörjningen
Tröskelvärden: > 8 miljoner ton gods > 200 miljarder värde streckad linje= uppfyller vikt men inte värde Källa: Väg och transportforskningsinstitutet (VTI)

14 Inspel från näringslivsorganisationer
Näringslivets transportråd Skogsindustrins transportkommitté Transport- industri- förbundet Inter-kontinental trafik Feeder-hamnar containers mm RoRo-hamnar Nationellt intressanta Nationellt och för skogs-industrin intressanta För skogs-industrin intressanta Göteborg Gävle Helsingborg Piteå Norrköping Malmö Sundsvall Mönsterås Trelleborg Oxelösund Luleå Vänerhamnar Södertälje Varberg Ystad Karlshamn Hallstavik Umeå Husum Stockholm Stockholms Hamnar Iggesund

15 Förslag på strategiska hamnar
Gävle – strategisk energi- och containerhamn Göteborg – strategisk hamn i samarbete med Varberg och Uddevalla Helsingborg – strategisk bro- och containerhamn Karlshamn tillsammans med Karlskrona – strategisk industri-, bro- och energihamn Luleå – strategisk industrihamn Malmö – strategisk energi- och brohamn Norrköping – strategisk industri- och energihamn Stockholm(Kapellskär) – strategisk brohamn Sundsvall – strategisk industrihamn Trelleborg – strategisk brohamn.

16 Föreslagna orter för strategiska kombiterminaler
Luleå Malmö Göteborg Jönköping Hallsberg Stockholm Umeå Älmhult

17 Utpekade strategiska noder och stråken
Strategiska hamnar Strategiska kombiterminaler OPS-terminaler


Ladda ner ppt "Hamnstrategiutredningen"

Liknande presentationer


Google-annonser