Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hamnstrategiutredningen Räta Linjen seminarium Heby Folkets hus 2071123 Bengt Owe Birgersson Särskild utredare Professor Institutet för urban- och bostadsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hamnstrategiutredningen Räta Linjen seminarium Heby Folkets hus 2071123 Bengt Owe Birgersson Särskild utredare Professor Institutet för urban- och bostadsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Hamnstrategiutredningen Räta Linjen seminarium Heby Folkets hus 2071123 Bengt Owe Birgersson Särskild utredare Professor Institutet för urban- och bostadsforskning (IBF)

2 Hamnstrategiutredningen Hamnstrategiutred- ningens uppdrag Hamnstrategiutredningens direktiv (dir. 2006:61): ”att identifiera hamnar av strategisk betydelse och föreslå regeringen vilka hamnar som ska ges prioritet i förhållande till andra hamnar när det gäller statligt finansierad infrastruktur. I förhandlarens arbete med att bedöma vilka hamnar som ska vara prioriterade ska hela Sverige beaktas.” ”De hamnar som inte blir prioriterade kan även i framtiden utgöra en viktig del av transportsystemet. Därmed kommer också deras behov av anslutande infrastruktur att prövas på sedvanligt sätt i den nationella och regionala infrastrukturplaneringen.”

3 Hamnstrategiutredningen Motiv att tillsätta utredningarna I godstransportsystemet samspelar strategiska noder med olika stråk. Väl fungerande samverkan mellan trafikslag en förutsättning för att få internationellt konkurrenskraftiga transportkedjor Prioritering nödvändig eftersom krav och önskemål överstiger tillgängliga resurser

4 Hamnstrategiutredningen Från Godstransportdelegationen till Hamnstrategi- och kombiterminalutredningen Godstransporter skall vara marknadsstyrda. Kunden/transportköparna i centrum. Statens roll är förutsättningsskapande. Utgångspunkt i de transportpolitiska målen ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”

5 Hamnstrategiutredningen Kommittédirektiv 2006:61 Kriterier att förhålla sig till –Godsomsättning –Infrastruktur –Miljö –Säkerhet och skydd –Utveckling –Samarbete

6 Hamnstrategiutredningen Sveriges allmänna hamnar för godstrafik Källa: Sveriges hamnar

7 Hamnstrategiutredningen Hamnar som är möjliga att utse som strategiska Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Karlshamn Karlskrona Luleå Mälarhamnar Malmö Norrköping Oskarshamn Oxelösund Södertälje Stockholm (Kapellskär och innerstadshamnarna ) Sundsvall Trelleborg Umeå Vänerhamn Varberg Ystad.

8 Hamnstrategiutredningen Var behövs det hamnar? Export och importhamnar i dag –Utrikeshandelsstatistiken Godstråk inom landet Bedömningar av marknadsaktörerna –Varuägarna –Transportindustrin Lokala och regionala bedömningar –Hamnturné

9 Hamnstrategiutredningen Andel av total godsomsättning över kaj (ton) i svenska hamn- regioner 2006 Källa: SIKA/SCB

10 Hamnstrategiutredningen Sveriges 12 viktigaste leverantörsländer 2006 Källa: Kommerskollegium

11 Hamnstrategiutredningen Sveriges 12 viktigaste exportmarknader 2006 Källa: Kommerskollegium

12 Hamnstrategiutredningen Olika hamnfunktioner Brohamnar för persontrafik och gods – har funktionen av en bro till Sverige näraliggande handelspartners. Industrihamnar – hamnar för industrivaror, vilka är inrättade för en särskild industris behov. Containerhamnar – dessa hamnar hanterar enhetslaster främst i form av containrar. Fordonshamnar – hanterar fordon, fungerar som transshipment-hamnar för Östersjömarknaden. Energihamnar – hanterar olja och andra bränslen Avlastningshamnar – hamnar som avlastar ansträngd landin­frastruktur; i Sverige har hamnarna i Vänern och Mälaren denna funktion.

13 Hamnstrategiutredningen Godstransportstråk - stråk med särskild betydelse för den svenska godstransportförsörjningen Källa: Väg och transportforskningsinstitutet (VTI) Tröskelvärden: > 8 miljoner ton gods > 200 miljarder värde streckad linje= uppfyller vikt men inte värde

14 Hamnstrategiutredningen Inspel från näringslivsorganisation er Näringslivets transportrådSkogsindustrins transportkommittéTransport- industri- förbundet Inter- kontinental trafik Feeder- hamnar containers mm RoRo- hamnar Nationellt intressanta Nationellt och för skogs- industrin intressanta För skogs- industrin intressanta GöteborgGävleGöteborgHelsingborgGöteborgPiteåGöteborg NorrköpingHelsingborgMalmöSundsvallMönsteråsTrelleborg OxelösundMalmöLuleåTrelleborgVänerhamnarHelsingborg SödertäljeTrelleborgGävleVarbergMalmö YstadKarlshamnHallstavikKarlshamn HelsingborgKarlshamnUmeåHusumStockholm SundsvallStockholms Hamnar NorrköpingIggesundGävle UmeåNorrköping Luleå

15 Hamnstrategiutredningen Förslag på strategiska hamnar Gävle – strategisk energi- och containerhamn Göteborg – strategisk hamn i samarbete med Varberg och Uddevalla Helsingborg – strategisk bro- och containerhamn Karlshamn tillsammans med Karlskrona – strategisk industri-, bro- och energihamn Luleå – strategisk industrihamn Malmö – strategisk energi- och brohamn Norrköping – strategisk industri- och energihamn Stockholm(Kapellskär) – strategisk brohamn Sundsvall – strategisk industrihamn Trelleborg – strategisk brohamn.

16 Hamnstrategiutredningen Föreslagna orter för strategiska kombiterminaler Luleå Malmö Göteborg Jönköping Hallsberg Stockholm Umeå Älmhult

17 Hamnstrategiutredningen Utpekade strategiska noder och stråken Strategiska hamnar OPS-terminaler Strategiska kombiterminaler


Ladda ner ppt "Hamnstrategiutredningen Räta Linjen seminarium Heby Folkets hus 2071123 Bengt Owe Birgersson Särskild utredare Professor Institutet för urban- och bostadsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser