Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-03-14 + 15www.kasam.org1 KASAM:s program för genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet Björn Hedberg, Kanslichef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-03-14 + 15www.kasam.org1 KASAM:s program för genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet Björn Hedberg, Kanslichef."— Presentationens avskrift:

1 2007-03-14 + 15www.kasam.org1 KASAM:s program för genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet Björn Hedberg, Kanslichef

2 2007-03-14 + 15www.kasam.org2 Beslut med hög kvalitet i kontroversiella frågor kräver - Bra beslutsunderlag - Insyn från beslutsfattare och medborgare ………. - Öka kunskapen och synliggöra värderingarna - Undvika fragmentering genom en långvarig och systematisk process Bakgrund - Genomlysning och dialog

3 2007-03-14 + 15www.kasam.org3 - Kunskapsuppbyggnad för KASAM - Stärka KASAM:s roll som rådgivare till regeringen - Resurs för övriga intressenter i kommande tillståndsprövning Syftet nås genom att: - Identifiera centrala frågor inför beslut om ett slutförvar - Ta fram former för dialog och genomlysning av dessa frågor - Genomföra en dialog kring och genomlysning av dessa frågor Syfte

4 2007-03-14 + 15www.kasam.org4 Genomlysningsprojektet Konsultuppdrag (Karita Research AB) Stöd för genomlysningsprogrammet Förstudie (augusti 06 – mars 07) –Kommunicera idén med aktörer –Identifiera och ge förslag till frågeställningar för genomlysning –Ge förslag till former för genomlysning (seminarier, utfrågningar, KASAM:s webbplats, mm) –Återkoppling från aktörer –Rapport 2 april 07

5 2007-03-14 + 15www.kasam.org5 DialogprojektetSKI/SSI 1991-93 RISCOM Pilot project SKI/SSI 1996-98 RISCOM II EU 2000-03 Utfrågningar – platsval SKI/SSI 2001 Oskarshamns kommun 1994 --- Oskarshamn och Östhammar 2004 -- Genomlysning & dialog - utveckling

6 2007-03-14 + 15www.kasam.org6 Först: SKI - SSI Sedan: Kommunerna Nu : KASAM Värdskapet har skiftat

7 2007-03-14 + 15www.kasam.org7 Fakta - den objektiva världen - vetenskaplig metodik och teknik Legitimitet - Den sociala världen - Normer Autenticitet - Integritet/identitet/trovärdighet ”Gör vi som vi säger?” (dold agenda?) Dialog RISCOM-modellens tre hörnstenar TransparensUtkrävande av ansvar

8 2007-03-14 + 15www.kasam.org8 Sammanfattning Genomlysningen ska skapa arenor där alla aktörer kan mötas utan att känna sig som ”gisslan” ska öka kvalitén i beslutsunderlaget ska bidra med en tydlig struktur för en effektiv process måste vara autentisk – får inte ha dolda syften blir en resurs för samrådsprocess och tillståndsprocess


Ladda ner ppt "2007-03-14 + 15www.kasam.org1 KASAM:s program för genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet Björn Hedberg, Kanslichef."

Liknande presentationer


Google-annonser