Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beckholmen Hantering och tillverkning av trätjära Varvsverksamhet Konservering Huvudstudie 2004-2005 Åtgärdsförberedande utredningar 2009-2010 Huvudman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beckholmen Hantering och tillverkning av trätjära Varvsverksamhet Konservering Huvudstudie 2004-2005 Åtgärdsförberedande utredningar 2009-2010 Huvudman."— Presentationens avskrift:

1 Beckholmen Hantering och tillverkning av trätjära Varvsverksamhet Konservering Huvudstudie 2004-2005 Åtgärdsförberedande utredningar 2009-2010 Huvudman Ansvar LOU moms

2 Föroreningar  Arsenik  Bly  Kvicksilver  Koppar  Zink  PAH

3 Spridning 25-30 % metaller, 40 % PAH tillskott till Saltsjön Transport med grundvattnet - infiltrerande nederbörd Transport med vattenflöden orsakade av variationer i havsnivån Erosion på grund av ytavrinning Erosion i strandnära massor Dammning

4 Åtgärder  Urschaktning i varvsområde  Återfyllning  Tät asfalt  Dagvattensystem  Utbyte av massor  Byggnader kontroll- åtgärd ? Reduktion  71-78 % föroreningar  67-85 % spridning

5 Åtgärdsprojekt 2011- 2013  200 miljoner kronor  Bidrag 182,225 miljoner kronor  Pågående verksamhet  Kulturmiljö  Naturmiljö  Nationalstadsparken

6 Urschaktning

7 Ledningar

8 Transporter

9 Pågående verksamheter

10 Utbyte av massor i grönyta

11

12 Kulturmiljö

13 Föroreningar under byggnad

14 Naturmiljö

15 Återplantering

16 Ny teknik

17 Vakuumsugning

18

19 Resultat 76 500 ton borttransporterat 50 000 ton återanvänt 300 ton bly 70 ton zink 30 ton koppar 1 ton kvicksilver 12 000 ton med trätjära 5 000 m kabel

20 Erfarenheter  Bättre resultat föroreningsmässigt  Grönytan mer förorenad - utbyte av jord  Samordning med pågående verksamhet  Utveckling av ny teknik  Träd bevarats och återplanterats  Inga allvarliga skador  Transporter med färja  Studiebesök  Högre kostnader

21 Vad kvarstår?  Byggnad  Asfaltbeläggning  Finplanering  Återflyttning av växter  Klart?  Kompletterande bidrag oktober 2013

22 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Beckholmen Hantering och tillverkning av trätjära Varvsverksamhet Konservering Huvudstudie 2004-2005 Åtgärdsförberedande utredningar 2009-2010 Huvudman."

Liknande presentationer


Google-annonser