Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ihmisen kokoinen ja elinvoimainen Loviisan seutu” 2010-2015 Livskraftiga Lovisa- nejden i människa-mått 2010-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ihmisen kokoinen ja elinvoimainen Loviisan seutu” 2010-2015 Livskraftiga Lovisa- nejden i människa-mått 2010-2015."— Presentationens avskrift:

1 ”Ihmisen kokoinen ja elinvoimainen Loviisan seutu” 2010-2015 Livskraftiga Lovisa- nejden i människa-mått 2010-2015

2 Branscher med tillväxtpotential: Utsläppsfri energi Turism Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar trafiklederna Landsbygds- och småstadsnäringar: Service Vård och välmående Livsmedel och vidareförädling Bioenergi Läge: tillgänglighet och förbindelser Kvalitativt leverne och företagsamhet: kundrelaterad verksamhet, boendekvalitet, ren miljö, trygghet, närmat och närenergi Naturen: Lovisa vidsträckta skärgård, bruksområdet och de bördiga herrgårdskommunerna Mångsidiga näringar: traditionell storindustri, innovativa små och medelstora företag, livlig landsbygdsföretagsamhet Skapande lockelse: idyll, hantverk, kultur Tvåspråkighet Branscher med tillväxtpotential: Utsläppsfri energi Turism Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar trafiklederna Landsbygds- och småstadsnäringar: Service Vård och välmående Livsmedel och vidareförädling Bioenergi Läge: tillgänglighet och förbindelser Kvalitativt leverne och företagsamhet: kundrelaterad verksamhet, boendekvalitet, ren miljö, trygghet, närmat och närenergi Naturen: Lovisa vidsträckta skärgård, bruksområdet och de bördiga herrgårdskommunerna Mångsidiga näringar: traditionell storindustri, innovativa små och medelstora företag, livlig landsbygdsföretagsamhet Skapande lockelse: idyll, hantverk, kultur Tvåspråkighet -Samverkan och öppet beslutsfattande (inkl den aktiva tredje sektorn) -Inriktad service och ett starkt kunnande TEMAN SOM SLÅR IGENOM TYNGDPUNKTER I NÄRINGSLIVSSTRATEGIN Mångsidiga näringar LOVISA-NEJDEN I FÖRÄNDRING DETTA VILL VI SATSA PÅ! NEJDENS TRUMFKORT: Förstarkande av imagen

3 Visioner och värden: Detta vill vi vara, detta tror vi på 3

4 Trender på individuell och kollektiv nivå, samt Lovisa-nejdens känslighet och vakenhet i att utnyttja nya trender som resurs i näringslivsutveckling Åldrandet och de äldre som konsumtionssegment (”de grå pantrarna”) Varierande utflyttning från huvudstadsregionen Ökningen av den ryska marknadens betydelse Blicken mot öster – vidder, kust och odlad natur Förändringar i arbete och arbetsliv: närarbete/distansarbete Frivillig enkelhet (”downshifting”), betoning på livskvalitet faktorer Närmat, närproducenter Konst, hantverk, kreativa näringar Nya medier, nya former av konsumtion och gemenskap, användning av nya informations- och kommunikationsteknik i sina uttryck Trender på individuell och kollektiv nivå, samt Lovisa-nejdens känslighet och vakenhet i att utnyttja nya trender som resurs i näringslivsutveckling Åldrandet och de äldre som konsumtionssegment (”de grå pantrarna”) Varierande utflyttning från huvudstadsregionen Ökningen av den ryska marknadens betydelse Blicken mot öster – vidder, kust och odlad natur Förändringar i arbete och arbetsliv: närarbete/distansarbete Frivillig enkelhet (”downshifting”), betoning på livskvalitet faktorer Närmat, närproducenter Konst, hantverk, kreativa näringar Nya medier, nya former av konsumtion och gemenskap, användning av nya informations- och kommunikationsteknik i sina uttryck Centrala verksamhetsformer för näringslivsverksamheten Styrkor Det geografiska läget Det mångbottnade området Svagheter Befolkningsstrukturen Den ensidiga utvecklingen av näringarna Det oorganiserade samarbetet Möjligheter Tvåspråkigheten – flerspråkigheten Turismpotentialen Utvecklingsbolaget som ett konkret verktyg för ett gemensamt programarbete Hot Den ekonomiska osäkerheten Minskning av den områdespolitiska rörelsefriheten Förflyttning av energiindustrin Lovisa 2010 Landområde 820 m² Vattenområde 900 m² Befolkningsmängd 15 700 Finskspråkiga 56% Svenskspråkiga 43% Övriga språk 1% Lappträsk 2010 Landområde 329,91 m² Vattenområde 9,45 m² Befolkningsmängd 2 915 Finskspråkiga 65% Svenskspråkiga 33% Övriga språk 2%

5 Genomgående utvecklingsteman 5 4. Förstärkande av dragningskraften -Marknadsföring av plats och invånare samt turism -Lockelse, imagen -Personlighet: fram med spjutspetsarna på havet och i land! -Mångsidighet -Kvalitativ basservice 4. Förstärkande av dragningskraften -Marknadsföring av plats och invånare samt turism -Lockelse, imagen -Personlighet: fram med spjutspetsarna på havet och i land! -Mångsidighet -Kvalitativ basservice

6 1. Samarbete och ett öppet beslutsfattande Vad bör vi lyckas med? Vad måste förändras? Sivu 6 FÖRÄNDRINGAR MÖJLIGHETER Utvecklingsbolaget, stabilisering av projektorganisationen, utformning av strategin och tillämpningen av den, som en del av näringsprogrammet Näringsstrategiseminarier gemensamma för företagare och kommun Företagsbruncher Utvecklingsbolaget, stabilisering av projektorganisationen, utformning av strategin och tillämpningen av den, som en del av näringsprogrammet Näringsstrategiseminarier gemensamma för företagare och kommun Företagsbruncher NUVARANDE VERKSAMHET OCH SPETS- PROJEKT Förverkligande av åtgärderna, utnyttjande av företagsregistret, t.ex. enkäter om företagsbelåtenhet Kundenkät som stöd för utvecklingsbolagets verksamhet – kundenkätens omfattning: service- och yrkesskicklighet, expertnätverk, tajmning, leveranssäkerhet och pålitlighet. Förverkligande av åtgärderna, utnyttjande av företagsregistret, t.ex. enkäter om företagsbelåtenhet Kundenkät som stöd för utvecklingsbolagets verksamhet – kundenkätens omfattning: service- och yrkesskicklighet, expertnätverk, tajmning, leveranssäkerhet och pålitlighet. ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING

7 2. Mångsidiga näringar Vad bör vi lyckas med? Vad måste förändras? Sivu 7 FÖRÄNDRINGAR MÖJLIGHETER 1. Befintligt beslut om grundande av ett utvecklingsbolag och resursfördelning 2.Uppgörande av företagsregistret är påbörjat 3.SPETS-PROJEKT: 4.Närenergi 5.Närmat 6.Sirius Sport Resort 7.Logistik- och affärscentrum 8.Riksväg 6 och 7 ”Portprojekten” 9.Utvecklande av hamnarna (handels-, båt- och trålhamnen) 10.Fördjupande av båtleden 1. Befintligt beslut om grundande av ett utvecklingsbolag och resursfördelning 2.Uppgörande av företagsregistret är påbörjat 3.SPETS-PROJEKT: 4.Närenergi 5.Närmat 6.Sirius Sport Resort 7.Logistik- och affärscentrum 8.Riksväg 6 och 7 ”Portprojekten” 9.Utvecklande av hamnarna (handels-, båt- och trålhamnen) 10.Fördjupande av båtleden NUVARANDE VERKSAMHET OCH SPETS- PROJEK -Uppföljning av förverkligandegraden av utvecklingsbolagets verksamhetsplan och uppföljning av kundbelåtenheten -Landsbygdsnäringarnas gemensamma forum / möte/ tillställning -Förbättrande av mediebevakningen -Såsom ovan -Ordnande av ett gemensamt forum /seminarium, deltagarantal och respons -Se pkt. 5 -Uppgörande av plan och ibruktagande av densamma -Uppföljning av förverkligandegraden av utvecklingsbolagets verksamhetsplan och uppföljning av kundbelåtenheten -Landsbygdsnäringarnas gemensamma forum / möte/ tillställning -Förbättrande av mediebevakningen -Såsom ovan -Ordnande av ett gemensamt forum /seminarium, deltagarantal och respons -Se pkt. 5 -Uppgörande av plan och ibruktagande av densamma ÅTGÄRDER SUPPFÖLJNING

8 3. Allokerad service och ett starkt kunnande Vad skall vi lyckas med? Vad skall förändras? Sivu 8 FÖRÄNDRINGAR MÖJLIGHETER Grundande av ett utvecklingsbolag och resursfördelning, affärsplanen i bruk VERKSA´MHET OCH SPETSPROJEKT OUTPUT -kundantal (per bransch/servicetyp, segment) -skolningsdagar -informationskampanjer -Marknadsföringsåtgärder RESULTAT -kundbelåtenhet -utvecklingsbolagets del i startande av företag -upplevd nytta och mervärde -processens snabbhet och ekonomi EFFEKTIVITET -förnyelse av affärsverksamheten -utveckling av omsättning och lönsamhet OUTPUT -kundantal (per bransch/servicetyp, segment) -skolningsdagar -informationskampanjer -Marknadsföringsåtgärder RESULTAT -kundbelåtenhet -utvecklingsbolagets del i startande av företag -upplevd nytta och mervärde -processens snabbhet och ekonomi EFFEKTIVITET -förnyelse av affärsverksamheten -utveckling av omsättning och lönsamhet ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING

9 4. Förstärkande av dragningskraften Vad skall vi lyckas med? Vad skall förändras? Sivu 9 FÖRÄNDRINGAR MÖJLIGHETER Start av utvecklingsbolagets verksamhet som en del av marknadsföringen av området NUVARANDE VERKSAMHET OCH SPETS-PROJEK 1.Output 2.Deltagarantal, respons, deltagarnas belåtenhet 1.Output 2.Deltagarantal, respons, deltagarnas belåtenhet ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING

10 SKATTKISTAN – MODIGA ÖPPNINGAR Sivu 10


Ladda ner ppt "”Ihmisen kokoinen ja elinvoimainen Loviisan seutu” 2010-2015 Livskraftiga Lovisa- nejden i människa-mått 2010-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser