Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrakraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrakraft."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrakraft

2 ”Moderna familjen” – dagens föräldrar har sällan tillgång till andra vuxna

3 Utgår från ett salutogent tänkande – att människan har verktyg för att hantera olika situationer

4 Barn växer upp med mycket ”stressorer” i omgivningen, föräldrar främjas av stöd för att klara av detta

5 Skyddsfaktorer på familjenivå
Öppen kommunikation Anknytning Aktiv uppfostran Demokratisk familj Restriktiv drogpolicy Familjesammanhållning Positiva uppfostringsstrategier

6 Familjeprogrammen har en teoretisk grund som består av kognitiv psykologi och social inlärningsteori

7 Familjeprogram är mer effektiva än föräldraprogram
Familjeprogram kombinerat med socialt och emotionellt lärande i skolan har bäst effekt Förebygger beteendeproblem Insatser för alla är bättre än insatser för enbart riskgrupper Arbetsformerna är demokratiska – alla kommer till tals

8 Pyramiden

9 Områden som tas upp i Föräldrakraft:
Kommunikation Tid tillsammans Tydliga instruktioner Beröm, belöning och förstärkning Problemlösning och konflikthantering Positivt samarbete hem och skola Stresshantering Regler och konsekvenser

10 Föräldrakraft Kurser för 3-6 åringar, elever i år 5 och deras föräldrar, 7-8 kurstillfällen 4 ledare/kurs Samordnare Måltid Barntillsyn

11 Hur ser kurstillfället ut?
Ca 16:30 Middag tillsammans 17:00 Föräldrapass 2 ledare Barnpass 18:00 -19:00 Familjepass 4 ledare

12 Metoden Kort ”föreläsning” Modellering (rollspel – visa) Brainstorming
Rollspel, öva Föräldrar och barn/ungdomar tillsammans Hemuppdrag

13 Ex från pass med 3 – 6 åringar
Föräldrapasset – Barnleken Barnpasset – Lek eller annan aktivitet Familjepasset – Föräldrar tränar barnleken

14 Ex från pass med 11-åringar
Föräldrapasset – Att lyssna på och stödja sina barns drömmar Ungdomspasset – Skattkarta med hur jag vill ha det med familj, jobb och fritid då jag blir vuxen Familjepasset – Föräldrar försöker hitta sitt barns karta och samtalar sedan om den

15 Ex från resultat av F-kraft

16 Föräldrakraft i Linnéstaden

17 Linnéstaden Drygt 30 000 invånare varav 3223 barn i åldrarna 0 – 12 år
Flertalet invånare lever ett bra liv Många föräldrar lever ensamma med sina barn (knappt 40% av 15-åringarna lever med båda sina föräldrar , 1999) (33% ensamstående föräldrar , 2004)

18 Attityden till alkohol är mer positiv
(undersökningar visar att ungdomar i stadsdelen har en mer positiv attityd än ungdomar i andra stadsdelar) Konsumtionen av alkohol är relativt hög (16% av kvinnor uppger själva att de dricker för mycket) Påfallande många föräldrar osäkra i föräldrarollen Många barn med beteendeproblem

19 Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Projektgrupp
Verksamhetschef för förskola/skola och Individ- och familjeomsorg Projektledningsgrupp En rektor från förskola respektive skola Folkhälsosamordnare Enhetschef Familjeenheten IoF Projektgrupp Personal från förskola, skola och IoF som utbildats till kursledare samt projektledningen

20 Föräldrakraft i Linnéstaden
Projekt I Hösten 2005/Våren 2006 Mål för projektet Erbjuda föräldrar och barn möjlighet att delta i kursen Föräldrakraft Gemensam kompetensutveckling för personal inom förskola, skola och IoF Utbildning av 19 kursledare Genomfört en kurs per åldersgrupp av Föräldrakraft riktad till föräldrar med barn i åldrarna 3 år, 6 år och 11 år Projekt II Hösten 2006 Mål för projektet Implantera föräldrakraft Bearbeta manualen Genomföra en kurs Föräldrakraft till föräldrar med barn i åldern 3 år Arbeta med rekrytering av deltagare till kursen för barn i åldern 11 år Utbilda fler kursledare inom förskola, skola och IoF Ordinarie verksamhet Våren 2007 Mål för verksamheten Att varje år genomföra en kursomgång per åldergrupp av kursen Föräldrakraft riktad till föräldrar med barn i åldrarna 3 år, 6 år och 11 år i Linnéstaden, totalt 3 kurser Utbilda fler kursledare inom förskola, skola och IoF

21 Vad tyckte föräldrarna?
29 familjer deltog 20 föräldrar/föräldrapar svarade på utvärderingen Viktigaste lärdomen: Lyssnar mer på barnet Uppmärksammar bra beteende Ignorerar dåligt beteende Ger barnet tid Vet att det finns hjälp att få Kan sätta gränser med kraft och kärlek

22 Vad tyckte kursledarna?
Manualen har en röd tråd, fungerar bra för föräldrar och för 6 och 11-åringar Trygghet att ha en manual även om en del som togs upp kändes ”osvenskt” Utbildningen bör betona vikten av ledarens förhållningssätt Bra att ledarna har olika yrkesbakgrund Utbildningen och erfarenheten har gett ledarna mycket ny kunskap, som kan användas i dagligt arbetet

23 Att tänka på: Organisation – ledning, ansvar
Kursledarnas kompetens och tjänstevillkor Rekrytering av familjer Viktiga förutsättningar – lokal, måltid, barnpassning


Ladda ner ppt "Föräldrakraft."

Liknande presentationer


Google-annonser