Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com.  Principen om full ersättning: Den skadelidande skall försättas i samma situation som om skadan inte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com.  Principen om full ersättning: Den skadelidande skall försättas i samma situation som om skadan inte."— Presentationens avskrift:

1 Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com

2  Principen om full ersättning: Den skadelidande skall försättas i samma situation som om skadan inte inträffat  Grundtanken brukar oftast diskuteras i samband person- och sakskada, men gäller även (får vi anta) vid ren förmögenhetsskada: Är man ansvarig så man i princip ansvarig fullt ut  Nu: Undantag från principen

3  Kausalitetsargument - skadan kan delas upp på sådant sätt att enbart en del av skadan kan tillskrivas svaranden  Nyttoargument - skadan innebar även fördel  Skadan blev onödigt stor p.g.a skadelidandes agerande  Begränsningar i ansvarsregeln  Jämkning

4  Principens innebörd: Händelsen som medförde skadan innebar även fördelar, som kan berättiga att ersättningen sätts ned i motsvarande mån  Tanke: S.L. skall inte försättas i en bättre situation till följd av skadan.  Samröre med principen om obehörig vinst  Författningsstödet vid personskada

5  Compensatio lucri cum damno i praktiken: Enbart uppenbara fördelar torde beaktas.  Argument mot nedsättning: S.L. skall själv ha möjlighet att bestämma när ex. en investering skall göras  Relevans i situationer av ren förmögenhetsskada: NJA 1990 s. 705 (radonfallet)

6  S.L. har en allmän skyldighet att begränsa sin skada. Normstödet för det?  Innebörden av denna plikt i praktiken svårfångad. Torde ha större betydelse vid sak- och förm.skada än personskada  Förhållandet mellan skadebegränsningsplikt och dess konsekvenser  Effekt av underlåten skadebegränsning: Nedsättning av skadeståndet.  Sker sällan i praxis.

7  Vad avses: Vissa ansvarsregler innehåller begränsningar - i praktiken påminner bedömningen om jämkningsbedömningar  Jmf. Person och sakskada: Barn- och ungdoms ansvar (2:2) resp psykiskt sjukas ansvar (2:3)  Är reglerna i 2:2-3 ansvarsregler eller jämkningsregler?

8

9  SkL 3:6: Jämkning för principaler och det allmänna  SkL 6:1: Medvållande - S.L:s egen medverkan till sin skada  SkL 6:2: Den allmänna jämkningsregeln  (Jmf: 36 § AvtL)  Regler kan finnas i speciallagstiftningen (ex. vid trafikskada)

10  Jämkning vid skadeståndsansvar för principaler (arbetsgivare) och det allmänna.  I praktiken jämkas sällan ansvaret för det allmänna.  Innebörden av regeln.  Särskilt vid ren förmögenhetsskada

11  Tanke bakom regeln: S.L har s.a.s. själv orsakat en del av sin skada - får då ta den delen av skadan själv  Skyddstankar medför att medvållandejämkning inte sker i alla fall  Viktigaste regeln i SkL 6:1 (men finns även i speciallagstiftning).  Begränsning skulle i princip kunna ske även genom kausalitetsargument

12  Jämkning även vid “vanlig” vårdslöshet (jmf. Personskada)  Jämkning vid uppsåtliga brott torde sällan förekomma om brottsoffret (eller dess företrädare) varit vårdslöst, jmf. HD I NJA 1989 s. 796 (osant intygande – se dock här även minoritetens avvikande mening)  Identifikationsproblematiken: NJA 2006 s. 136 (revisors ansvar mot bolag – jämkning enl ABL – dåv. 15:4 - pga medvållande i bolaget?)  Nedsättning i praktiken i kvotdelar

13  Syftet bakom regeln  Inverkan av försäkring  Jämkning vid uppsåtliga brott  Jämkning för barn och ungdom


Ladda ner ppt "Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com.  Principen om full ersättning: Den skadelidande skall försättas i samma situation som om skadan inte."

Liknande presentationer


Google-annonser