Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komparativ juridisk metod II. Övning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komparativ juridisk metod II. Övning."— Presentationens avskrift:

1 Komparativ juridisk metod II. Övning.
Mårten Schultz, Stockholms universitet

2 Syftet med övningen En första orientering kring hur en komparativ rättsvetenskaplig metod kan användas Belysa betydelsen av ändamålet för komparationen. (Påverka domstolen, fatta beslut, etc.) Kritiskt förhållningssätt till komparativa förslag.

3 Övningens upplägg Kortare introduktion av ämnet: Skadestånd för förlust av otillbörligt åtkommen egendom (stöldgods etc.) Diskussion/överläggning i grupp, 30 minuter Presentation och feedback

4 Typsituationen A stjäl pengar som B innehar. B, en hälare, har erhållit pengarna som vederlag vid försäljning av stöldgods. B yrkar skadestånd från A. Har B rätt till ersättning?

5 Bakgrund om svensk rätt
Grundläggande förutsättningar för skadestånd Skadeståndsansvar, ren förmögenhetsskada ”Domstolarna skall inte befatta sig med brottslingars mellanhavanden” Pactum turpe, regress mellan brottslingar och brottslingars medvållande (rån)

6 Typsituationens lösning i svensk rätt
Inget tydligt svar – rättsläget oklart. Ligger nu för prövning i HD. (Knarklangare.)

7 Den komparativa rätten? PETL
Principles of European Tort Law, allmänt Art. 2:103. Legitimacy of damage: Losses relating to activities or sources which are regarded as illegitimate cannot be recovered.

8 Övningen Grupper om tre-fyra personer. 30-35 min.
Intag antingen ett domarperspektiv eller ett partsombudsperspektiv. Reflektera över hur influenser som PETL kan användas. (Jmf. t.ex års fall.) Reflektera över farorna med att använda influenser från PETL el.likn. Reflektera utifrån egna rättspolitiska överväganden vad som är en rimlig lösning

9 Litteraturtips Jan Hellner & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl, Stockholm 2006 / Bertil Bengtsson & Erland Strömbäck, Skadeståndslagen, 2 uppl., Stockholm 2006 (allmänt) Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, Stockholm 1987 Men: Koncentrera er på egen analys – litteraturen är inte nödvändig


Ladda ner ppt "Komparativ juridisk metod II. Övning."

Liknande presentationer


Google-annonser