Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Birgitta Sundén Handledare: Lena Serrander och Britt Åkerlind

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Birgitta Sundén Handledare: Lena Serrander och Britt Åkerlind"— Presentationens avskrift:

1 Birgitta Sundén Handledare: Lena Serrander och Britt Åkerlind
Herpesvirus i likvor hos patienter med sjukdom i det centrala nervsystemet Birgitta Sundén Handledare: Lena Serrander och Britt Åkerlind

2 Disposition Introduktion Syfte Genomgång av virus Slutsatser

3 Introduktion Humana herpesvirus (HHV)
Herpes simplexvirus (HSV) typ 1 och 2 Varicella-zostervirus (VZV) Cytomegalovirus (CMV) Epstein-Barrvirus (EBV) Latent i värdceller efter primär infektion Orsakar infektioner i det centrala nervsystemet (CNS)

4 Infektioner i det centrala nervsystemet
Encephalit Inflammation av hjärnan Vanliga symptom huvudvärk, feber, förvirring, ljuskänslighet m.m. Även medvetslöshet Meningit Inflammation av hjärnhinnan Vanliga symptom stel nacke, ljuskänslighet, svår huvudvärk, personlighetsförändring etc. Meningoencephalit Inflammation av både hjärna och hjärnhinna. Ofta mindre allvarliga symptom än meningit och encefalit

5 Syfte Att undersöka om herpesvirus återfinns i likvor i olika CNS infektioner, genom litteraturstudie Avgränsas för virus HSV-1 och 2, VZV, CMV och EBV. Främst vuxna i studierna.

6 Herpes simplexvirus Anses vara det vanligaste herpesviruset i CNS-infektioner Ca 2 % hade HHV i likvor, 52 % var HSV Ca 3 % av AIDS-patienter Ofta otypiska neurologiska symptom i immunodefekta Inget samband mellan virusmängd i likvor och allvarlig HSV encefalit

7 Herpes simplexvirus typ 1
Symptom: Munsår Utbredd bland befolkning CNS-infektion: Främst encefalit Allvarlig och ofta dödlig sjukdom 5-35 % av sporadisk encefalit Ca 7 % i likvor hos immunokompetenta. Främst meningoencefalit Upp till 17 % av HSV-1 encefalit ger milda, otypiska symptom

8 Herpes simplexvirus typ 2
Symptom: Genitala utslag CNS-infektion: Främst meningit Ofta självläkande i immunokompetenta vuxna Kan utvecklas till encefalit i immunodefekta Ofta utan samtidiga genitala utslag 80 % kvinnliga patienter 20 % får återkommande meningit

9 Varicella-zoster Symptom: Vattenkoppor, bältros
CNS-infektioner: Meningit, encefalit, meningoencefalit Vanligare än HSV i CNS-infektioner? Vanligt med CNS-infektion utan zosterutslag PCR inte alltid positiv 26,5 % positiv PCR Serologi av IgG-intrathekala antikroppar i vuxna, IgM i likvor för barn

10 Cytomegalovirus CNS-infektion enbart i immunodefekta
CNS-infektion: Encefalit Vanligaste HHV bland HIV-positiva 13 % bland HIV-positiva 25 % bland AIDS-patienter 5-16 % av AIDS-patienter har samtidig CNS- infektion med HSV

11 Epstein-Barrvirus Symptom: Körtelfeber
De flesta har virus innan 20 års ålder CNS-infektioner: CNS-lymfom, encefalit, meningit, meningoencefalit Vanligast bland immunodefekta? Ca 7-10 % i AIDS- och HIV-patienter 0,2 % i stor studie

12 Epstein-Barrvirus 25 % av EBV infektion i CNS är dubbla infektioner med fler patogener Virala och bakteriella Vissa har symptom av den andra patogenen Bevisats att EBV replikerar i likvor Primär CNS-infektion triggar immunförsvar. Leder till reaktivering av EBV och superinfektion?

13 Slutsatser Svårt att få exakta siffror
Förmodligen intracellulära virus CMV och EBV opportunistiska patogener Infekterar CNS endast i immunodefekta eller tillsammans med annan patogen HSV och VZV mest potenta patogener i CNS infektioner Höga virusmängder i likvor Infekterar immunokompetenta med allvarliga sjukdomar (främst HSV-1)


Ladda ner ppt "Birgitta Sundén Handledare: Lena Serrander och Britt Åkerlind"

Liknande presentationer


Google-annonser