Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täckningsgrad – mål i relation till huvudområde, nationell examensbeskrivning Examinerbarhet –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täckningsgrad – mål i relation till huvudområde, nationell examensbeskrivning Examinerbarhet –"— Presentationens avskrift:

1

2 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täckningsgrad – mål i relation till huvudområde, nationell examensbeskrivning Examinerbarhet – synlig användning användning av kunskap genom aktivitet från studenten Examinationsform – möjliggöra för studenten att visa att hon/han uppnått lärandemålen Uppnåbarhet – lärandemål ska vara uppnåbara och anpassade till kursens nivå

3 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täckningsgrad: Lärandemål och målen i den nationella examensordningen (Högskoleförordningen) Lärosätena ska kunna visa att relevanta mål i generella examen täcks inom huvudområdet ifråga. Lärosätena ska kunna visa att varje mål i aktuell nationell examens­beskrivning täcks av yrkesprogrammen ifråga. Ej godtagbar kvalitet Lärosätet har inte kunnat visa att relevanta mål i generella examen täcks inom huvudområdet ifråga. Lärosätet har inte visat att varje mål i aktuell nationell examensbeskrivning täcks av yrkesprogrammet ifråga.

4 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Lärandemål: Examinerbarhet Examinerbara lärandemål uttrycker synlig användning av kunskap genom aktivitet från studenten. Lärandemål ska specificera på vilket sätt studenterna visar att de har uppnått resp. lärandemål. Ej godtagbar kvalitet Lärandemålen är inte examinerbara. De uttrycker inte någon synlig användning av kunskap genom aktivitet från studenten. De specificerar inte på vilket sätt studenterna visar att de har uppnått resp. lärandemål.

5 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Examinationsformen och exempel på examinationsuppgift/fråga Examinationsformen och exemplet på examinationsuppgiften/frågan ska möjliggöra för studenten att visa att hon/han har uppnått lärandemålen. Ej godtagbar kvalitet Examinationsformen och examinationsuppgiften/frågan möjliggör inte för studenten att visa att hon/han har uppnått lärandemålen.

6 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Lärandemålens/examinationens uppnåbarhet Lärandemål ska gå att uppnå inom kursens omfattning och vara anpassade till kursens nivå. Examinationen ska anpassas till kunskapsformen/kunskapsformerna i Högskoleförordningen. Examinationen ska testa aktuella lärandemål och anpassas till nivån för lärandemålen och kursen ifråga. Ej godtagbar kvalitet Lärandemålen verkar alltför svåra/lätta att uppnå och examinationen är dåligt anpassad till kunskapsformen/kunskapsformerna i Högskoleförordningen. Examinationen testar inte aktuella lärandemål. Examinationen är inte anpassad till nivån för lärandemålen och kursen ifråga.

7 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Betygskriterier Skriftliga betygskriterier ska finnas. Vid kursstart ska studenterna få tillgång till betygskriterierna. Ej godtagbar kvalitet Betygskriterier saknas eller betygskriterier finns men studenterna får inte tillgång till betygskriterierna vi kursstart.

8 Indikator 1a - Underlag Lärosätet ska preliminärt även skicka in: urval av beslutade kursplaner, inkl. litteraturlistor utbildningsplaner/förteckning över kurser inom huvudområdet lokal examensordning ett ifyllt formulär med öppna frågor om progression

9 Underlag – Indikator 1b Utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden lärandemål och examination med fokus på generiska kunskaper (formulär som i 1a) förteckning över arbetslivsrelaterade inslag i utbildningen

10 Indikator 2. Läranderesultat. Examensarbeten Förteckning över självständiga arbeten/examensarbeten sorterat på betyg Slumpat urval av dessa arbeten. (Urvalsstorlek tar hänsyn till den utvärderade utbildningens storlek) I förekommande fall kompletterande urval. (Goda arbeten som väljs ut av utbildningsanordnaren)

11 Indikator 3. Studentenkäter Formulering av frågor – extern referensgrupp Studentspegeln Course Experience Questionnaire (CEQ) National Student Survey (NSS) National Survey of Student Engagement (NSSE) “Pilotstudie” och tester Distribution – SCB Professionsrelevanta kunskaper och färdigheter - psykologutbildningar och civilekonomutbildningar 2010

12 Mer information på: http://www.hsv.se/kvalitet http://www.sahlgrenska.gu.se/akademin/kvalitetsarb/ john.hultberg@gu.se 031-786 3860


Ladda ner ppt "Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täckningsgrad – mål i relation till huvudområde, nationell examensbeskrivning Examinerbarhet –"

Liknande presentationer


Google-annonser