Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Välkommen ! LAU325 HT 2013. www.gu.se Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Välkommen ! LAU325 HT 2013. www.gu.se Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Välkommen ! LAU325 HT 2013

2 www.gu.se Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör Björn Flising, studievägledare Lena Lundholm, VFU-ansvarig, LUN 2

3 www.gu.se Skollagen - ett redskap för skolutveckling Bra tillsyn – bättre skola Verksamhetsutveckling/ aktionsforskning Litteratur: Folkesson, Hargreaves, Hammersley Föreläsning Litteraturseminarium, basgruppsarbete PM-presentation Utvecklingsarbete (VFU) Examination-skriftlig och muntlig Tema 1 Verksamhetsutveckling

4 www.gu.se Konflikter på arbetsplatsen Litteratur: Jordan Föreläsning, litteraturseminarium inkl. workshop Tema 2 Konflikter på arbetsplatsen

5 www.gu.se Lärande, bedömning och betygssättning Att värdera utveckling Alt 1: Utvecklingssamtal, IUP, Åtgärdsprogram Alt 2: Kvalitetsarbete i förskolan Litteratur: Lundahl & Folke-Fichtelius, Hume & Coll samt Black et.al eller Andersson Föreläsning Litteraturseminarium Basgruppsarbete Tema 3 Bedömning i och av skola, förskola/pedagogisk verksamhet

6 www.gu.se Lärandeteorier som redskap Litteratur: Säljö samt Illeris eller Johansson Föreläsning Litteraturseminarium Tema 4 Teorier om lärande

7 www.gu.se Litteratur: Nilsson Litteraturseminarium 1 Basgruppsarbete inkl inlämningsuppgift Litteraturseminarium 2 Tema 5 Juridik för pedagoger

8 www.gu.se Ingen föreläsning ingår. Professionen tas upp i samtliga teman. Litteratur: Colnerud&Granström; Irisdotter Aldenmyr & Hartman Litteraturseminarium Basgruppsarbete Tema 6 Professionen

9 www.gu.se Teman / ”Paket” Föreläsningar Litteraturseminarier Workshops Basgruppsarbete Inläsningstid Skrivtid 9

10 www.gu.se Verksamhetsutveckling Bedömning, Utvärdering Teorier om lärande Juridik, Lagar & regler Yrkesspråk, Yrkesetik Ledar-och medarbetarskap, Konflikter Professionen Mål att stärka kompetensen gällande teori och praktik

11 www.gu.se VFU 11 Riktlinjer för VFU: www.lun.gu.se/vfu/www.lun.gu.se/vfu/ Där hittar du självvärdering och underlag för bedömning, steg 4. Brev till VFU-ledare och LLU:are finns på GUL/LAU 325/ öppna sidor Under VFUn: Besök av VFU-ledare VFUn är heltid. VFU-plats klar?

12 www.gu.se Kopplat till ditt x-konto alt GU > Student > Öppna sidor i GUL Skriv i rutan ”Frisök“ eller LAU325 Gemensam aktivitet + gruppaktiviteter 12

13 www.gu.se ” Manualer” för kursen Kursguiden – för samtliga studenter och lärare – inkl kursplan Läsordning e.dyl. + schema för respektive seminariegrupp Fortlöpande information på GUL: Öppna sidor Gemensam sida Efter kursstart: semgruppens egna sida 13

14 www.gu.se KursperiodVFU 2/9 – 1/1125/9 – 24/10 LAU 325

15 www.gu.se Examination Vecka 44 15

16 www.gu.se På Pedagogen Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (ansvarig) Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP Övriga medverkande institutioner Statsvetenskapliga institutionen: Juridik Institutionen för arbetsvetenskap: Konflikter på arbetsplatsen, konflikthantering Medverkande institutioner

17 www.gu.se Behörighetsgranskning för LAU 325 För tillträde till AUO 3 och LAU325 krävs: Godkänd på AUO1 och AUO2 dvs Godkänt resultat på kurserna LAU100/110, 15hp, LAU150/160/170, 15 hp, LAU250/260/270/275, 15 hp. På kurserna LAU200/210/225, 15 hp, är minimum att vfu:n är godkänd. Godkänt resultat på merparten av de inriktnings- och specialiseringkurser som ingår i din studiegång. Högst 30 hp av dessa kurser får återstå. 17

18 www.gu.se Omfattningen av inriktnings- och specialiseringskurser varierar beroende på vilken lärarexamen det gäller. Att högst 30 hp inriktnings- och specialiseringskurser får återstå innebär att : I studiegång Lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år (210 hp) måste AUO1, AUO2 och minst 90 hp inriktnings- och specialiseringskurser vara klara. I studiegång Lärare i grundskolans tidigare år (avancerad nivå) (240 hp) måste AUO1, AUO2 och minst 120 hp inriktnings- och specialiseringskurser vara klara. 18

19 www.gu.se I studiegång Lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan (270 hp) måste AUO1, AUO2 och minst 150 hp inriktnings- och specialiseringskurser vara klara. I studiegång Lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan (330 hp) måste AUO1, AUO2 och minst 210 hp inriktnings- och specialiseringskurser vara klara. 19

20 www.gu.se SLUT Vi ses 2/9 20


Ladda ner ppt "Www.gu.se Välkommen ! LAU325 HT 2013. www.gu.se Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör."

Liknande presentationer


Google-annonser