Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologi i Topobase Positiva erfarenheter ifrån Hässleholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologi i Topobase Positiva erfarenheter ifrån Hässleholm."— Presentationens avskrift:

1 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologi i Topobase Positiva erfarenheter ifrån Hässleholm

2 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Kortfattat om topologi Ibland behöver man beskriva hur olika geografiska objekt ligger i förhållande till varandra. Det kallas topologi och handlar om samband av typen “gränsar till”, “ligger inuti” och “binder ihop”.

3 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Kortfattat om topologi forts. Topologi är ett samband som skapas mellan två geometriskt beskrivna objekt och som anger hur objekten förhåller sig till varandra. Två typer av topologi; yttopologi och nätverks/linje topologi.

4 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Användning… Endast yttopologi används idag i Hässleholm. Visningen tar bara upp denna typ av topologi. …

5 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Skillnad i hanteringen! Annan hantering av topologier i Topobase 2008 jämfört med Topobase 2. Ytor skapas automatisk i en polygontabell med ändelsen _tsur. Mycket snabbare. Klarar betydlig större och komplicerade topologier.

6 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologihantering i Topobase 2 Centroid Begränsningslinje Polygon

7 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologihantering i Topobase 2 Topologihantering

8 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologihantering i Topobase 2008

9 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologihantering i Topobase 2008

10 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Fördelar med topologi! Fördelar med att arbeta med topologi istället för slutna polygoner. Ingen risk för överlapp. Redigering bara av ett objekt - vid område som ligger bredvid varandra. Lättare hantering kring öar i område. Lättare att ajourföra linje än slutna polygoner. T.ex. dela området.

11 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Yttopologi som används idag… Fastigheter – även jobhantering och leverans till Bryggan (LM). Anläggningsregister. Grönyteinventering. SkolGIS. Renhållning. Postområde mm

12 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Yttopologi som används idag… 1 1 Centroid (AG_AREA) 3 2 2 Begränsning (AG_AREA_TBA) 3 Automatiska polygoner (ANLAGGNINGAR_TSUR) 4 4 Kopplingstabell (ANLAGGNINGAR_TCEN) 5 5 Egen vy (AG_V_ANLAGGNINGAR) Vy:n är en sammanslagning av attribut ifrån centroid-, _TSUR- och _TCEN-tabellerna. Användningsområde kan vara t.ex. Mapguide.

13 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Framtid… TEKIS PARK… Markanvändning i detaljplaner. …

14 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Slutsats… Använd topologihantering. Vid område som gränsar mot varandra. Lite mer jobb kring administrationen. Tidsbesparande.

15 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Demo… Postområde. Topobase 2008 – Mapguide 6.5

16 Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Tackar för visat intresse! jan.elofsson@hassleholm.se "Tingeling goes Topobase”


Ladda ner ppt "Stadsbyggnadskontoret mars 2009 Topologi i Topobase Positiva erfarenheter ifrån Hässleholm."

Liknande presentationer


Google-annonser