Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fältarbete i Göteborgsområdet - FIG Under två veckor i maj/juni 2009 använde fältarbetare samma dokumentationsmall för att beskriva arbetstidens fördelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fältarbete i Göteborgsområdet - FIG Under två veckor i maj/juni 2009 använde fältarbetare samma dokumentationsmall för att beskriva arbetstidens fördelning."— Presentationens avskrift:

1 Fältarbete i Göteborgsområdet - FIG Under två veckor i maj/juni 2009 använde fältarbetare samma dokumentationsmall för att beskriva arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter. Totalt deltog 10 enheter med sammanlagt 30 fältarbetare. Arbetstiden fördelades på fem områden: 1. uppsökande 2. verksamhet (uppföljningsarbete) 3. samarbete 4. internt (förberedelse, handledning, personalmöte mm) 5. övrigt

2 Översikt tid

3 Uppsökande

4 Verksamheter

5 Normalfördelning?

6 Kommentar Tid är beräknad kollektivt, alltså per enhet. Det fanns i vissa enheter enstaka fältarbetare som arbetade ganska annorlunda i förhållande till enheten som helhet. Det vanliga var dock att man hade ett likartat sätt att använda sin tid inom enheten. Hur mycket tid används i direkt klientarbete? SKL gjorde 2007 en undersökning av ”brukartid”, som visade sig växla mellan 16- 37 % beroende på verksamhet. Här är genomsnittet 41,5 % (uppsökande + verksamhet), vilket alltså är en hög andel. Det finns enskilda fältenheter som ligger nära den här normalfördelningen. Samtidigt går det att urskilja ett antal mönster, vilka pekar på skillnader i hur olika enheter använder sin tid.

7 Verksamhetsorientering

8 Uppsökandeorientering

9 Samverkansorientering

10 När arbetet går på halvfart

11 Summering Möjligen finns större skillnader mellan olika fältenheters sätt att arbeta, än man vanligtvis tror. En del av dessa skillnader har en ganska stabil karaktär, medan andra är mer tillfälliga. De stabila (uppsökande- och verksamhetsorienteringarna) hänger samman med organisatoriska förutsättningar för arbetet. De tillfälliga (samarbets- och halvfartsorienteringarna) beror på omständigheter som kommer att ändras och då kommer sannolikt även tidsfördelningen att se annorlunda ut. Pekar även på fältarbetets flexibilitet, och känslighet, i relation till förändringar i omvärlden. Undersökningen pekar på att fältarbetare generellt lägger mycket tid på direktkontakt med brukare. Ibland beskrivs uppsökande arbete och kontorsarbete som varandras motsatser, men studien indikerar att kopplingen är mer komplicerad. Finns en tendens till att individorienterat arbete ökar i förhållande till grupporienterade insatser. Kan hänga ihop med att studien gjordes alldeles innan sommaren då många gruppverksamheter avslutats. Men en liknande utveckling finns även i en stor brittisk undersökning.


Ladda ner ppt "Fältarbete i Göteborgsområdet - FIG Under två veckor i maj/juni 2009 använde fältarbetare samma dokumentationsmall för att beskriva arbetstidens fördelning."

Liknande presentationer


Google-annonser