Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CorpPres_Swe 2017-04-08 11:20 Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CorpPres_Swe 2017-04-08 11:20 Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd."— Presentationens avskrift:

1 CorpPres_Swe :20 Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd

2 Idéer för Livet Skandias ansvar för barn och ungdomar i samhället ”Idéer för Livet arbetar för barn och ungdom genom vuxna i deras närhet” Alice Bah

3 1996 – 2000 Gemensam satsning av Skandia, Volvo, Telia m fl för att inhämta kunskap om de affärsmöjligheter som tillvaratagande av mångfald och kompetens innebär och för att stödja det mångkulturella samhället

4 2002 Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter
CorpPres_Swe :20 2002 Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter Alla medarbetare skall ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller trosuppfattning Vårt samhällsansvar Bredare kompetens skapar mervärde för Skandia Flexibelt ledarskap i en föränderlig miljö

5 Vi behöver fler medarbetare i Göteborg!
1990-talet Vi behöver fler medarbetare i Göteborg!

6 Rekrytera kompetens på kundservice!
- vi vill förstå våra kunder! Dobro dosli u Skandiju Liv! Sta mozemo uraditi za Vas (Välkommen till Skandia Liv! Vad kan vi hjälpa er med?)

7 Mångfald i Göteborg marockanska finska
CorpPres_Swe :20 Mångfald i Göteborg I januari 2001 fanns på vårt kontor i Göteborg 21% som har ett ursprung utanför Sverige Tillsammans talar vi 20 olika språk! turkiska hindi bosniska danska holländska marockanska tyska ungerska finska bengali norska spanska grekiska polska punjabi italienska italienska italienska persiska engelska franska

8 Projektledare: Karin Greenberg
CorpPres_Swe :20 Idéer för Livet Alice Bah Mångfald i Skandia Liv 2002 Ingrid Roslund Winje Skandia Liv personalchef, sponsor Projekt: e-quality Jesper Lundell Mångfaldsgruppen Skandia Liv Projektledare: Karin Greenberg Carina Gustafsson, Lena Lindberg Peter Lund, Finland Thor R Madsen,Danmark Åsa Larsson, Ulla-Britt Svedlund Ulla-Britta Nilsson, Henrik Rocksén Lena Sundin, Jac Gavatin Berit Andersson Ingela Göransson, Birgitta Hultfeldt Nilsson Pernilla Silver Nätverk för funktionshindrade Berit Andersson Referensgrupp Sundsvall Referensgrupp Göteborg

9 Är du född utanför Sverige?
CorpPres_Swe :20 Är du född utanför Sverige? Bland de utlandsfödda fanns flest, 18,1%, i åldersgruppen 36—45 år

10 CorpPres_Swe :20 Vilka språk förutom svenska, behärskar du? (som du kan använda vid kundkontakter, framförallt via telefon) Antal svarande Antal svar 1 2 3 4 5 6 7 8 Inget svar skulle kunna tolkas som endast svenska

11 2002 Mångfaldskartläggning Skandia Liv
Vilken åldersgrupp upplever du som mest givande att arbeta med? 94,7% svarade att ålder egentligen är oväsentligt och att en mix är bäst

12 2002 Mångfaldskartläggning Skandia Liv
CorpPres_Swe :20 2002 Mångfaldskartläggning Skandia Liv 510 anställda av 710 svarade, kartläggning var frivillig och anonym. Här följer några exempel på frågor: Hur tycker du att det påverkar arbetet på Skandia att medarbetare har olika etnisk bakgrund/ trosuppfattning? Alla svaranden, utom två, tyckte att det var en fördel!

13 2002 Mångfaldskartläggning Skandia Liv
Har du någon gång under det senaste året blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på din arbetsplats? 7,6 % eller 38 personer svarade ja och uppgav kön, etnicitet, ålder, föräldraledighet och mobbing som orsak. På frågan vem? uppgav 29 personer att det var kollegor eller närmaste chef.

14 - Ja, genom att vi kommer att nå nya kundgrupper
CorpPres_Swe :20 Är det lönsamt? - Ja, genom att vi kommer att nå nya kundgrupper Ja, när våra kunder är nöjda för att de har fått ett positivt bemötande och en kvalificerad service Ja, när våra medarbetare mår bra för att deras arbetsinsats och kompetens värderas

15 Varför Skandia är ett framtidsföretag
CorpPres_Swe :20 Varför Skandia är ett framtidsföretag ”Demografiska utvecklingen gör sparandet allt viktigare” Ytterst styrs Skandias förutsättningar av förändringar i befolkning och samhälle. I hela världen sker nu ett dramatiskt skifte i befolkningsstrukturen. Födelsetalen sjunker och livslängden ökar. Färre förvärvsarbetande måste försörja allt fler äldre. Det ökar kraven på sparande och på att familjer tar ansvar för sin egen långsiktiga trygghet. Samtidigt måste de offentliga trygghetssystemen anpassas till de förändrade förutsättningarna. Fonderade försäkringssystem blir allt vanligare. Den förändrade demografiska strukturen är en av de största utmaningarna för alla samhällen. Mitt i den utmaningen står Skandia. Därför är Skandia ett framtidsföretag. Källa: United Nations World Population Prospects 2000

16 Vi ser humankapitalet som vår konkurrensfördel
CorpPres_Swe :20 Rekrytering av bästa arbetskraften Ledarskap och utveckling av företagskulturen Investering i medarbetarna Vi ser humankapitalet som vår konkurrensfördel Vår produkt handlar om långsiktiga relationer och förtroende. Det bygger på människor. Därför är humankapitalet vårt viktigaste kapital och Skandia arbetar aktivt för att stärka vårt humankapital. Det betyder strategier för att rekrytera och utveckla de duktigaste människorna, för att utveckla kompetens och ledarskap och för att premiera goda prestationer.

17 CorpPres_Swe :20 Tack för Ditt intresse! Karin Greenberg


Ladda ner ppt "CorpPres_Swe 2017-04-08 11:20 Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser