Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd."— Presentationens avskrift:

1 Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd

2 1987 Idéer för Livet Skandias ansvar för barn och ungdomar i samhället ”Idéer för Livet arbetar för barn och ungdom genom vuxna i deras närhet” Alice Bah ”Idéer för Livet arbetar för barn och ungdom genom vuxna i deras närhet” Alice Bah

3 1996 – 2000 Gemensam satsning av Skandia, Volvo, Telia m fl för att inhämta kunskap om de affärsmöjligheter som tillvaratagande av mångfald och kompetens innebär och för att stödja det mångkulturella samhället

4 2002 Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter Alla medarbetare skall ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller trosuppfattning Vårt samhällsansvar Bredare kompetens skapar mervärde för Skandia Flexibelt ledarskap i en föränderlig miljö

5 1990-talet Vi behöver fler medarbetare i Göteborg!

6 Rekrytera kompetens på kundservice! - vi vill förstå våra kunder! Dobro dosli u Skandiju Liv! Sta mozemo uraditi za Vas (Välkommen till Skandia Liv! Vad kan vi hjälpa er med?)

7 Mångfald i Göteborg I januari 2001 fanns på vårt kontor i Göteborg 21% som har ett ursprung utanför Sverige Tillsammans talar vi 20 olika språk! engelska finska franska grekiska hindi italienska persiska polska punjabi bengali norska spanska turkiska bosniska danska holländska marockanska tyska ungerska

8 Mångfaldsgruppen Skandia Liv Projektledare: Karin Greenberg Carina Gustafsson, Lena Lindberg Peter Lund, Finland Thor R Madsen,Danmark Åsa Larsson, Ulla-Britt Svedlund Ulla-Britta Nilsson, Henrik Rocksén Lena Sundin, Jac Gavatin Berit Andersson Ingela Göransson, Birgitta Hultfeldt Nilsson Pernilla Silver Referensgrupp Göteborg Referensgrupp Sundsvall Projekt: e-quality Jesper Lundell Ingrid Roslund Winje Skandia Liv personalchef, sponsor Idéer för Livet Alice Bah Nätverk för funktionshindrade Berit Andersson Mångfald i Skandia Liv 2002

9 Är du född utanför Sverige? Bland de utlandsfödda fanns flest, 18,1%, i åldersgruppen 36—45 år

10 Vilka språk förutom svenska, behärskar du? (som du kan använda vid kundkontakter, framförallt via telefon) Antal svarand e Ant al sva r 12365478 Inget svar skulle kunna tolkas som endast svenska

11 2002 Mångfaldskartläggning Skandia Liv Vilken åldersgrupp upplever du som mest givande att arbeta med? 94,7% svarade att ålder egentligen är oväsentligt och att en mix är bäst

12 2002 Mångfaldskartläggning Skandia Liv Hur tycker du att det påverkar arbetet på Skandia att medarbetare har olika etnisk bakgrund/ trosuppfattning? Alla svaranden, utom två, tyckte att det var en fördel! 510 anställda av 710 svarade, kartläggning var frivillig och anonym. Här följer några exempel på frågor:

13 2002 Mångfaldskartläggning Skandia Liv Har du någon gång under det senaste året blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på din arbetsplats? 7,6 % eller 38 personer svarade ja och uppgav kön, etnicitet, ålder, föräldraledighet och mobbing som orsak. På frågan vem? uppgav 29 personer att det var kollegor eller närmaste chef.

14 -Ja, genom att vi kommer att nå nya kundgrupper -Ja, när våra kunder är nöjda för att de har fått ett positivt bemötande och en kvalificerad service -Ja, när våra medarbetare mår bra för att deras arbetsinsats och kompetens värderas Är det lönsamt?

15 Varför Skandia är ett framtidsföretag gör sparandet allt viktigare” ”Demografiska utvecklingen Källa: United Nations World Population Prospects 2000

16 Rekrytering av bästa arbetskraften Ledarskap och utveckling av företagskulturen Investering i medarbetarna Rekrytering av bästa arbetskraften Ledarskap och utveckling av företagskulturen Investering i medarbetarna Vi ser humankapitalet som vår konkurrensfördel

17 Tack för Ditt intresse! Karin Greenberg


Ladda ner ppt "Skandia – ett internationellt företag med verksamhet inom långsiktig finansiell trygghet och välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser