Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s Sammanhållningspolitik Fyrbodal 20141001 Sverker Berglund Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska Socialfonden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s Sammanhållningspolitik Fyrbodal 20141001 Sverker Berglund Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska Socialfonden."— Presentationens avskrift:

1 EU:s Sammanhållningspolitik Fyrbodal 20141001 Sverker Berglund Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska Socialfonden

2 Sverker Berglund En ledande kunskapsregion En region för alla En region där vi tar globalt ansvar En region som syns och engagerar 1.Entreprenörskap 2.Starta företag 3.Konkurrenskraft SMF 4.Attrahera studenter o forskare – ökat omvärldsutbyte 5.Utveckla forskningsmiljöer 6.Test- o demoarenor 7.FoU-samarbeten 8. Stärka science parks 9.Traineemöjligheter 10.Samverka utb. och arbetsliv 11.Volontärarbete med för unga 12.Motverka utanförskap 13.Minska skolavhopp 14.Validering 15.Livslångt lärande 16.Framtida kompetensbehov 17.Transportinfrastruktur 18.Kollektivtrafik 19.IT infrastruktur 20.Regional planering 21.Off. sektor ledande på utv och hållbara lösningar 22.Breda överenskommelser hållbar utveckling 23.Hållbar LBU-utv, stad / landperspektivet 24.Affärsdriven miljöutveckling. 25.Resurseffektiv konsumtion 26.Inköp som driver hållbar utv. innovation och lokal utv. 27.Kultur för alla 28.Främja ungdomskultur 29.Öka närvaro och påverka nationellt och internationellt 30.Internationell mötes- och besöksindustri 31.Riva gränshinder (N resp DK) 32.Locka till investeringar och nyetableringar Vision Västra Götaland – Det goda livet

3 Sverker Berglund Mål EU2020/ Mål Sverige2020/ Mål VG2020

4 Sverker Berglund Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden, Nationellt reformprogram, strategier Nationellt program för regionalfond EU nivå Nationell nivå Regional nivå 8 regionala program Förvaltande myndigheter Europa 2020 2014- 2020 Nationellt program för socialfond Nationellt program för landbygdsfond Nationellt program för havs/fiskerifond 8 regionala handlingsplaner Regionala handlingsplaner med regionala urvalskriterier Regional ut- vecklings- strategi TVVESF rådetJBV

5 Sverker Berglund Genomförandeprocessen Tillgängliga medel ERUF ca 460 mnkr, ESF ca 1 mdkr ERUF – 3 insatsområden, ESF 2 programområden Förvaltningsmyndigheter beslutar godkända ansökningar Strukturfondspartnerskapet (SFP) prioriterar bland dessa SFP:s prioriteringsordning bindande för beslut Regionerna och Regeringen har godkänt programmen Vi förhandlar vårt ERUF program med EU KOM nästa vecka EU KOM godkänner dem förhoppningsvis i december Första utlysningar i början av 2015 Första prioriteringsmöte maj/juni


Ladda ner ppt "EU:s Sammanhållningspolitik Fyrbodal 20141001 Sverker Berglund Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska Socialfonden."

Liknande presentationer


Google-annonser