Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för integration och urban utveckling Lena Kling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för integration och urban utveckling Lena Kling."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för integration och urban utveckling Lena Kling

2 Arbetsmarknadsdepartementet Vårpropositionen 2013 Tillväxten i den svenska ekonomin bromsade in under förra året och väntas bli dämpad under 2013. Det ger en svag arbetsmarknad med stigande arbetslöshet. Men osäkerheten i prognosen är stor, inte minst på grund av osäkerheten om euroländernas möjligheter att komma tillrätta med sina problem.

3 Arbetsmarknadsdepartementet Inför 2014 Få fler i arbete genom att motverka långtidsarbetslösheten, Öka drivkrafterna till arbete och Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för grupper som i dag står långt ifrån

4 Arbetsmarknadsdepartementet Etableringsreformen Snabbare etablering Starkare incitament Klara och tydliga ansvarsförhållanden – ökat statligt ansvar Ökad likvärdighet över landet Bättre tillvaratagande av individens kompetens Arbete och integration

5 Arbetsmarknadsdepartementet Relativ arbetslöshet, inrikes och utrikes födda 15 - 74 år, 2005 t.o.m. fjärde kvartalet 2012

6 Arbetsmarknadsdepartementet Relativ arbetslöshet, inrikes och utrikes födda män och kvinnor 15 - 74 år, fjärde kvartalet 2005 t.o.m. andra kvartalet 2012

7 Arbetsmarknadsdepartementet Utmaningar Högt kommunmottagande Låg utbildningsnivå Diskriminering Bristande humankapital (lägre utbildningsgrad, sämre spåkunnigheter, mindre arbetslivserfarenhet relevant för svensk arbetsmarknad) Bristande tillgång till informella nätverk Höga krav på anställningsbarhet

8 Arbetsmarknadsdepartementet Vad görs Stärka incitamentet för den enskilde Satsning på utbildning Trepartssamtal Subventionerade anställningar Insatser SFI-utredning …..

9 Arbetsmarknadsdepartementet Vad behövs Samverkan mellan olika aktörer Mångfald av utförare Uppföljning och utvärdering Forskning Internationellt …


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för integration och urban utveckling Lena Kling."

Liknande presentationer


Google-annonser