Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsprognos hösten 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 7 december 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsprognos hösten 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 7 december 2010."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsprognos hösten 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 7 december 2010

2 Arbete först Social inklusion Rusta individen

3 Samhällsansvar Att göra mest nytta för varje investerad skattekrona För dem som inte är starkt rustade Lönsamhet Samhällsekonomisk vinst på sikt genom att rusta: långtidsarbetslösa, nyanlända, långtidssjukskrivna, f.d. sjukskrivna, personer med svag utbildningsbakgrund etc. Marknadsanpassning Tillgodose arbetsgivarnas behov av efterfrågad kompetens

4 Utmaningar Ungdomar med bristfällig utbildning Utlandsfödda, särskilt utom Europa Personer med funktionsnedsättning Arbetslösa personer 55-64 år Personer med högst förgymnasial utbildning Ökad brist på arbetskraft Arbetsgivarrelationer

5 Arbetsgivarkontakter – K1. Riket år 2010

6 Kundfokus 2011 Prioriterade grupper –Garantier –Nyanlända –Personer med nedsatt arbetsförmåga Matchning och arbetslöshetsförsäkring Tillgänglighet –Lokalisation –Öppettider Kundlöften Arbetsgivarrelationer

7 Ismail, 29 år Är utbildad ekonom i sitt hemland. Har sedan ankomsten till Sverige haft kortare vikariat och timanställningar. Nuläge: Har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden på grund av att han har för lite arbetslivserfarenhet i Sverige. Flexibla möjligheter Förberedande utbildning - Praktisk kompetensutv. – Nystartsjobb – Anställning

8 Arbetsmarknadsprognos hösten 2010 Angeles Bermudez- Svankvist 2010-12-07


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsprognos hösten 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 7 december 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser