Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litteratur & Övning PEL ht 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litteratur & Övning PEL ht 2014"— Presentationens avskrift:

1 Litteratur & Övning PEL ht 2014
Åke Walldius, - formalia - Olve et al. 2003 - Walldius & Lantz, 2011 - övningsuppgift

2 Från kurs-PM Kursen syftar till
att integrera teknologens tidigare studier i Programvarudesign, Ekonomi och Ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från flera områden för sin lösning. att ni ska kunna använda era projektresultat (betygsatta) som arbetsprover

3 PEL-kursen som ”påbyggnad” på KID (3hp)
Uppläggning metodövningsfasen föreläsning om kurslitteraturen & ”den 4:e metodövningen” (idag) föreläsning & seminarium om övningen (2 okt 13-15) redovisning av metodövningen (3 okt kl 10-12) projektfasen PEL-tillämpningen redovisas på de 3 gemensamma avstämningarna plus en egen avstämning av metodtillämpningen (28 nov kl 10-12)

4 Komplett projekt – KID & PEL
Projektgruppen definierar projektet utgående från ett givet tema Avgränsningar är upp till gruppen Avslutas i så stor utsträckning som möjligt Samtliga aspekter av er utvecklingsprocess belyses: P-E-L 4

5 Tvärvetenskap – KID & PEL
Samma ämnesintresse, olika infallsvinklar Olika bakgrunder, formella och informella Lyfta fram mångfalden Synliggöra olika kompetenser Era specialiteter på ”PEL-områden”? projektledning marknadsföring supply chain management affärssystem branding lageroptimering change management customer relations manufacturing optimisation demand chain management entreprenörskap (digital) produktutveckling IT-strategier 5

6 HCI methods for data capture and modeling
participatory observation motion analysis (photography, video) contextual inquiry/interview questionnairs focus groups design workshops* (re-use, also below) personas* design sketches prototypes* Modeling and communicating the overall design design reviews Customer journey maps design pattern maps* (re-use, also above) Service design blueprints strategy maps* SWOT analysis business models market surveys Technology Readiness Level estimates risk analysis

7 Introducera och använda strategikartor
Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003

8 Strategikartor Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003 Secrets: 1) Scorecards are balanced – the 4 perspectives give a complete description of the business. 2) They show both internal and external aspects of the business. 3) Scorecards are linked through the cause-and-effect assumptions. Benefits: Communicating strategic intentions, discussing activities, monitor & reward activities. Most urgent: Managers need tools to communicate about intangibles or immaterial assets! Specifically where many employees have customer contacts (ACSI, networks, quality). Overall goal: Closing the loops of strategic action plans and measuring – to reach “virtuous circles” Then the map answers these two questions: How do we intend to succeed – and have we?

9 No waiting for journals
Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Owners Patients Process Development Less lost time No waiting for journals New software

10 No waiting for journals
Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Health in society Owners Patients Process Development Patient satisfaction Health effects Quicker responses Less lost time No waiting for journals New software

11 Better use of colleagues’ notes
Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Owners Patients Process Development Lower health costs Better use of capacity Better decisions Better research Better use of colleagues’ notes New work routines

12 Huddinge University Hospital - strategy map Take Care
(Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Health in society Owners Patients Process Development Lower health costs Patient satisfaction Better use of capacity Health effects Quicker responses Less lost time Better decisions Better research No waiting for journals Better use of colleagues’ notes New work routines New software

13 Gastro Centre, Huddinge University Hospital

14 multi-disciplinary participation
Values - Effects - Work & Software patterns - example unit specified (Walldius & Lantz 2011) Owners Patients Process effects New work patterns New software Citizen health Patient health decision quality multi-disciplinary participation Link to scientific evidence Annotate across professional borders Use shared annotation Target June 2011: 20% more scientific references in patient journals than in 2010 link to scientific evidence shared annotation devices

15 Lösningen: Ett stödsystem!
Gör känslig information okänslig genom att koppla den till position Automatisera eller förenkla administration Ta bort det (olagliga) “hemliga blocket” Nya möjligheter med GPS-navigering Ökad säkerhet Hitta rätt, hitta snabbt

16 Strategikarta Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ
Tryggare samhälle Antal brukarkontakter 20% fler brukarkontakter 2011 Användning av nya systemet Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ Bättre arbetsmiljö för personal Arbetsmiljökvalitetsindex Index ska öka med 10% i nästa undersökning Utbilda personal i nya systemet, Ta fram nya rutiner Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ Förenklad administration Antal timmar nerlagt på administrativt arbete Effektivisera motsvarande ½ tjänst till 2011 Utbilda personal i nya systemet, Ta fram nya rutiner

17 Fokusområden Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ
Förenklad administration Antal timmar nerlagt på administrativt arbete Effektivisera motsvarande ½ tjänst till 2011 Utbilda personal i nya systemet, Ta fram nya rutiner Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ Bättre arbetsmiljö för personal Arbetsmiljökvalitetsindex Arbets-miljökvalitetsindex ska öka med 10% i nästa undersökning Utbilda fält-personal i nya systemet, Ta fram nya rutiner Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ Tryggare samhälle Antal brukarkontakter 20% fler brukarkontakter 2011 Användning av nya systemet

18

19 Unga med Adhd INNAN DIAGNOS NYDIAGNOSTISERAD ATT LEVA MED Rättigheter
= Identifierade problem Unga med Adhd = Visualiserade konceptförslag INNAN DIAGNOS NYDIAGNOSTISERAD ATT LEVA MED MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: Samlad information om Påminnelser - Bli påmind om när medicin ska tas. Logga framsteg - Mot uppsatta mål i vardagen. Uppdaterat diagnos- tiseringsverktyg Uppdaterade frågor som kan hjälpa läkaren att upptäcka adhd i ett tidigt stadie. rättigheter- Självgenererad info med MÖJLIG E-TJÄNST: möjlighet att få reda på vad som gäller mig, i min kommun, MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: Verktyg för samordning - Kunna kalla till möten, dela protokoll, samt ansvar mellan landsting, kommun, patient och närstående. i min situation, med min Självskattning - Möjlighet att själv få skatta hur man mår, biverkningar medicinering, hur dagen sett ut, för att ta kontroll över sin egen process. Kontakt - Veta vem man ska kontakta när. Både akut och vid frågor. MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: diagnos. Vad har jag rätt till Utökade kanaler för kontakt Stöd i vardagen - Få överblick på inbokade tider, förnya recept, hämta medicin, se planerade aktiviteter etc. och vem kan hjälpa mig få det? vid förändring av tillstånd t ex mail och sms. Friskförklarad alt fel diagnos Hur hantera vardagen? Söker hjälp/råd/stöd Vad händer nu? Samordning Förändring av tillstånd Överlämning av ansvar Behandling Misstänker att något är fel Diagnos Möten 18 år = Myndig BUP utredning BUP Kommun Triggas av livsförändring: Tonåren Fortsätta stötta Förskolepedagog Förskolepsykolog MÖJLIG E-TJÄNST: Rättigheter Medicinering Nätbaserad utbildning Patientföreningar Skola Överblick av diagnos- Kunna se och förstå innebörd- en av min diagnos samt dela den med andra. Förälder/närstående BVC Regionalt vårdprogram BUMM (Barn och ungdoms medicinsk mottagning) Studierektor Graviditet BVC Vårdcentral Möjligheter Hjälpmedel Specialpedagog Går ut skolan BRIS LSS MÖJLIG E-TJÄNST: Primärvården (Arbetsterapeut) Assistent Skattning närstående - Att kunna skatta hur ens barn mår. Närstående blir projektledare Risk att falla mellan stolar Skolläkare SOL Socialtjänsten Klasslärare - Föräldern/närstående har ansvaret Vid överflyttning till vyxenpsykiatrin. Patienten klarar inte att ta allt ansvar helt själv, behöver fortsatt stöd från förälder/närstående. BUMM (Boendestödjare) för samordning mellan kommun och Rektor landsting, dvs skola, vårdgivare och andra stödinsatser. Närstående driver processen Svårt att veta vad man har rätt till och inte rätt till Habiliteringscenter - Tidskrävande. innan och efter diagnos Stor administrativ börda Socialtjänsten - Blir budbärare av information. - Förskolepersonal eller lärare kan Svårt att veta vilka rättigheter man har som patient och närstående och vad det finns för möjligheter till hjälp och stöd i vardagen. - Föräldern/närstående måste administrera barnets ärende när Utbildningar för föräldrar/närstående uppmärksamma symptom. Boendestödjare - Föräldern/närstående har ansvaret det gäller habilitering, medicinering, läkarkontakter, stöd i hemmet etc. för att utredning sker. Struktur/planering Samordnare/assistans - Föräldern blir inte lyssnad på, tagen på allvar. Sätta upp mål Landsting BUP Psykolog Läkare SSK STÄNDIGT PÅGÅENDE: Beställa / hämta / ta medicin Arbetsterapeut STÄNDIGT PÅGÅENDE: läkarbesök / psykologbesök Samordnare/assistans Försäkringskassan

20

21 Övningen – visualisera samspelet P-E-L-aspekter
Individuell uppgift, maila till senast 26/9 kl 12 (lunch) & redovisa muntligt 3/10 Läs (klart) texterna av Olve et. al och Walldius & Lantz skriv en A4 om hur du med dina specialintressen skulle vilja använda BSC med strategikartor som visualiseringsmetod strukturera dina motiveringar i 2-5 väl genomtänkta punkter underbygg dem med citat från texterna maila mig din text senast fredagen 26 september vid lunchtid kl 12


Ladda ner ppt "Litteratur & Övning PEL ht 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser