Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Women to the Top. Gender Empowerment Measure. UNDP, Human Development Report 2004 Female senior legislators, senior officials and managers %

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Women to the Top. Gender Empowerment Measure. UNDP, Human Development Report 2004 Female senior legislators, senior officials and managers %"— Presentationens avskrift:

1 Women to the Top

2 Gender Empowerment Measure. UNDP, Human Development Report 2004 Female senior legislators, senior officials and managers %

3 Internationella studier kvinnliga VD (CEO:s) USA Fortune 500 1% Japan 0 % UK 100 största – 1 % Frankrike 3 % av toppchefer i 500 största Sverige 1 % av 250 största

4 Glass-cliff Glass ceiling Sticky floor Glass walls The Glass house Glass escalator

5 Correlation between women in management and profits WHY? Access to the full talent pool Investing in diversity The customer perspective Minimising risks and costs

6 Deltagande arbetsgivare Sverige ABB Cloetta Fazer Folksam Föreningssparbank en Göteborgs Stad Hägglunds Drives IBM Polismyndigheten i Västra Götaland NCC V. Götalandsregionen SEB Sveriges Radio Tullverket Volvo Cars PricewaterhouseCoopers

7 Strategier i W2T Ledningens engagemang Jämställdhetsretorik -från teori till praxis Nätverk för projektledare Nätverk för toppchefskandidater Rekryterare/executive search Handlingsplaner JämO följer upp efter två år

8 Mall för handlingsplan Kartläggning har visat följande behov av åtgärder: Kartläggning har visat att följande fungerar bra och ska bevaras: Långsiktiga mål, ska vara uppnådda (år, mån) Kortsiktiga mål (under året) Bevarandemål Åtgärder Vilka rutiner och processer behöver uppdateras? Hur ska planen kommuniceras och förankras? Ansvarig och när klart anges för varje åtgärd Ansvariga för uppföljning

9 Tips för bättre ledarförsörjning Strukturerade och transparenta processer -Annonsera lediga tjänster -Öppenhet om karriärvägar Genusperspektiv på kravprofil och kandidatbank –ser vi till hela ledningsgruppens sammansättning när en ny medlem ska utses? –kan vi skapa mer mångfald genom att tillåta fler olika ledarstilar?

10 Fler kvinnor på samma befattningsnivå, operativt ledarskap –externa och interna styrelser; erbjud styrelseutbildning. –ansvar för det tunga projekt –undvik de mest utsatta uppdragen i krisdrabbade organisationer

11 Tips för bättre ledarförsörjning… Alternativa karriärstegar Ta bort hjältestatusen vid arbetsnarkomani Den närmsta chefens roll –stöd för att skärskåda egna fördomar –klara mål, koppling till bonus –uppmuntra kvinnor, ge betänketid

12

13 Networks Seminars Gender theory Tools and metods Media focus Best practice Web-site Each country 100 + participants 5 –20 companies Different target groups Mentorship Recruitment Training Women to the Top


Ladda ner ppt "Women to the Top. Gender Empowerment Measure. UNDP, Human Development Report 2004 Female senior legislators, senior officials and managers %"

Liknande presentationer


Google-annonser