Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobila enheten Salems kommun. Nytorpsmodellen Mobil enhet Mentor Soc Polis Fältare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobila enheten Salems kommun. Nytorpsmodellen Mobil enhet Mentor Soc Polis Fältare."— Presentationens avskrift:

1 Mobila enheten Salems kommun

2 Nytorpsmodellen Mobil enhet Mentor Soc Polis Fältare

3 CEHT (aug-07) Nytorpsmodellen(-07) Projekt ”Elevcoach” (aug-09) Ny förvaltningschef (mars-10) Hela elevpengen fördelas ut på skolorna Resursskolan (resurser ska komma till eleverna och inte elever till resurserna) Projekt, ”Mobil enhet”(VT11/HT12) Bakgrund Mobil enhet

4 Nytorpsmodellen- nämndbeslut i mars 2011 - Öka elevernas närvaro och måluppfyllelse Eleven kvar i sitt naturliga sammanhang Flexibla stödåtgärder nära eleverna på skolan Samverkan i fokus Dokumentation av mål, metod, ansvar och uppföljning Ramar för Mobil enhet

5 Verksamhetsmål: Den mobila enhetens samverkansarbete bidrar till att öka elevens närvaro och måluppfyllelse i sitt skolsammanhang. Individ/elevmål: Den mobila enhetens mål är att eleven själv planerar, genomför och utvärderar sitt skolarbete på ett målinriktat sätt. Mobila enhetens mål

6 Ansökan Kartläggning Åtgärdsförslag Insatser (Nytorpsmodellen) Uppföljning Utvärdering Arbetssätt Mobila enheten

7 Ett sätt att säkra att alla elever lämnar skolan med minst godkända betyg, tro på sig själva och på framtiden En strukturerad modell som främjar skolnärvaro Nytorpsmodellen

8 Individuellt utformad utvecklingsplan Tidsanalys (skola-fritid) Kort -och långsiktiga mål (motivation) Inventering av elevens och nätverkets resurser (kartläggningen) Elevplanering skrivs utifrån mål (Veckobrev och skrivschema) Kontinuerlig uppföljning och utvärdering via veckoplaneringen (struktur-tydlighet- förutsägbarhet)

9 TIDSANALYS DagViktigt att hinna med Inbokad aktivitet/tidSkolarbete/tid Måndag Repa m. band Kompisar/skola 18-20 bandy Huddinge Läxtid: 15- 17 Tisdag 15- 16.30 "Repa" Tumba Läxtid: 18-20 (Pappa hemma) Onsdag 15- 16.30 "Repa" Tumba Läxtid:18-19.30 Torsdag 15- 16.30 "Repa" Tumba Läxtid:18.30-20.30 Fredag Kompisar Tot: 6 ½ timTot: 7½ tim

10 NulägeMål - När?MetodAnsvarUtvärdering Socialt (Strategier, behov av stödinsatser, t ex pedagoger, föräldrar.) Kortsiktiga sociala mål Långsiktiga sociala mål Kunskapsmässigt (Strategier för lärande, behov av stödinsatser t ex pedagoger, föräldrar.) Kortsiktiga kunskapsmål Långsiktiga kunskapsmål

11 MåndagFritidsaktivitet: 18.00-20.00 Innebandy Huddinge Läxarbete: 15.00-17.00 TisdagFritidsaktivitet: 15- 16.30 "Repa" Tumba Läxarbete: 18-20 (Pappa hemma) OnsdagFritidsaktivitet: 15- 16.30 "Repa" Tumba Läxarbete:18.00-19.30 TorsdagFritidsaktivitet: 15- 16.30 "Repa" Tumba Läxarbete:18.30-20.30 FredagLedig Utvärdering vecka

12

13

14 Aktör:Nuläge:Mål:När:Metod:Ansvar:Utvärdering: Aktör:Nuläge:Mål:När:Metod:Ansvar:Utvärdering: Aktör:Nuläge:Mål:När:Metod:Ansvar:Utvärdering: Mötesplats: Närvarande: Datum: AKTÖRSDOKUMENT

15

16

17

18

19 Enhetsbeskrivning Personal Anna Borg, gruppledare Mobil enhet Maja Lartell, elevcoach (skola) Ferit Baylan, elevcoach (fritid) Anna Röst Riben (Skolpsykolog) Steve Berggren, psykolog Lokal Växthuset

20 Anna Borg, Gruppledare Mobila enheten bereda, leda, följa upp och utvärdera insatser och beslut delta i förvaltningsövergripande utvecklingsmöten budgetansvar arbeta med elevcoahen för skolans, alla uppdrag ansvarig för samarbetet med KIND/ psykolog Steve Berggren

21 Anna Röst Riben, psykolog (fokus skola & handledning) Steve Berggren, psykolog (fokus metodutveckling & handledning) Psykologer

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


Ladda ner ppt "Mobila enheten Salems kommun. Nytorpsmodellen Mobil enhet Mentor Soc Polis Fältare."

Liknande presentationer


Google-annonser