Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hypoteser och teorier Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hypoteser och teorier Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Hypoteser och teorier

5 Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden.
Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte bevisats eller verifierats.

6 Teorier Teorier är styrkta eller bevisade hypoteser.
En teori är en omfattande förklaring av fenomen eller av samband mellan fakta. Ordet teori används i vardagsspråket även som synonym till hypotes. Skillnaden mellan hypotes och teori är relativ. Enligt vissa vetenskapsfilosofer (Popper m.fl.) kan hypoteser/teorier aldrig slutgiltigt verifieras.

7 En del naturvetenskapliga teorier benämns lagar.
En teori kan även vara ett system av lagar.

8 Krav på hypoteser och teorier (och tolkningar)
stämmer överens med fakta förklarar samband mellan fakta (inkl. anomalier) motsägelsefri djärv (enligt Popper) prövbar (verifierbar eller falsifierbar) inte ad hoc enkel (”vacker”) Ad hoc är latin och betyder ordagrant "till detta". I vidare mening har det betydelsen "tillsatt för ett särskilt ändamål".

9 Non est ponenda pluralites sive necessitate.
Wilhelm av Ockham ( )

10 Ockhams rakkniv ”Mångfald skall inte förutsättas om det inte är nödvändigt.” Man bör inte göra flera antaganden än nödvändigt.

11 Hypotetisk-deduktiv metod
uppställning av hypotes enskilda deduktioner (slutledningar, förutsägelser, testimplikationer) från hypotesen prövning av den deduktiva följden Att formulera en eller flera hypoteser. Att härleda konsekvenser som logiskt måste följa av hypotesen eller hypoteserna (beteckningen hypotetisk-deduktiv syftar här på deduktiv härledning av konsekvenser ur den givna hypotesen). Att undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten.

12 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar inte.
Det är inte åska. premiss 1 A  B premiss 2  B slutsats  A

13 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar.
? premiss 1 A  B premiss 2 B slutsats ?

14 Om alla filosofer är dödliga, så är Sokrates dödlig.
Sokrates är inte dödlig. Alla filosofer är inte dödliga. premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H

15 Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen sann.
Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen är inte sann. Hypotesen är inte sann. premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H

16 Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann.
Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen sann. Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann. ? premiss 1 H  D premiss 2 D slutsats ?

17 Hypotes  Testimplikation
eller  (Hypotes  Testimplikation)

18 premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H premiss 1 (H och Hhjälp)  D premiss 2  D slutsats  H eller  Hhjälp slutsats  (H och Hhjälp)

19 Ignaz Semmelweis

20 Ignaz Semmelweis studerade orsaken till skillnaden i frekvensen av barnsängsfeber (11% resp. 3 % år 1846). Tabell ur Wikipedia


Ladda ner ppt "Hypoteser och teorier Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte."

Liknande presentationer


Google-annonser