Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hypoteser och teorier Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte bevisats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hypoteser och teorier Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte bevisats."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Hypoteser och teorier

5 Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte bevisats eller verifierats.

6 Teorier Teorier är styrkta eller bevisade hypoteser. En teori är en omfattande förklaring av fenomen eller av samband mellan fakta. Ordet teori används i vardagsspråket även som synonym till hypotes. Skillnaden mellan hypotes och teori är relativ. Enligt vissa vetenskapsfilosofer (Popper m.fl.) kan hypoteser/teorier aldrig slutgiltigt verifieras.

7 En del naturvetenskapliga teorier benämns lagar. En teori kan även vara ett system av lagar.

8 Krav på hypoteser och teorier (och tolkningar) stämmer överens med fakta förklarar samband mellan fakta (inkl. anomalier) motsägelsefri djärv (enligt Popper) prövbar (verifierbar eller falsifierbar) inte ad hoc enkel (”vacker”)

9 Non est ponenda pluralites sive necessitate. Wilhelm av Ockham (1285-1348)

10 Ockhams rakkniv ”Mångfald skall inte förutsättas om det inte är nödvändigt.” Man bör inte göra flera antaganden än nödvändigt.

11 Hypotetisk-deduktiv metod uppställning av hypotes enskilda deduktioner (slutledningar, förutsägelser, testimplikationer) från hypotesen prövning av den deduktiva följden

12 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar inte. Det är inte åska. premiss 1 A  B premiss 2 B slutsats  A

13 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar. ? premiss 1 A  B premiss 2 B slutsats ?

14 Om alla filosofer är dödliga, så är Sokrates dödlig. Sokrates är inte dödlig. Alla filosofer är inte dödliga. premiss 1 H  D premiss 2 D slutsats  H

15 Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen sann. Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen är inte sann. Hypotesen är inte sann. premiss 1 H  D premiss 2 D slutsats  H

16 Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen sann. Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann. ? premiss 1 H  D premiss 2 D slutsats ?

17 Hypotes  Testimplikation  Testimplikation  Hypotes eller  ( Hypotes  Testimplikation)

18 premiss 1 H  D premiss 2 D slutsats  H premiss 1 (H och H hjälp )  D premiss 2 D slutsats  (H och H hjälp ) slutsats  H eller  H hjälp

19 Ignaz Semmelweis 1818-1865

20 Ignaz Semmelweis studerade orsaken till skillnaden i frekvensen av barnsängsfeber (11% resp. 3 % år 1846).


Ladda ner ppt "Hypoteser och teorier Hypoteser Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte bevisats."

Liknande presentationer


Google-annonser