Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avgränsningar: vård i livets slutskede, barn,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avgränsningar: vård i livets slutskede, barn,"— Presentationens avskrift:

1 Avgränsningar: vård i livets slutskede, barn,
Fortsatt arbete för att utöka med lindring av flera symtom, utvidgat kapitel om nutrition Revidering av smärtkapitlet 1

2 2012 Nationellt Vårdprogram Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd
-och ”kortversion” Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd Beslut om medicinsk subspecialitet Länsklinik i Dalarna: ”Specialiserad Palliativ vård”

3 Palliativ vård Av alla (landsting och kommun)
För alla (oavsett diagnos) Överallt (jämlik vård i landet)

4 Nationella vårdprogrammet
Fokuserar på vård i livets slutskede Dagligt stöd För personal i vården Stöd för övergripande planering För beslutsfattare Bred förankring 28 föreningar och nätverk

5 RÖD: Palliativ vård Närhet Helhet Kunskap Empati
till vård och närstående Helhet fysiska, psykiska, sociala, existentiella behov Kunskap specialistkunskap och teamarbete Empati Professionell omtanke

6

7 GRÖN: Vårdkvalitet Strukturerade arbetssätt, ex:
LCP (Liverpool Care Pathway) ESAS (Symtomskattning) Smärtskattning (VAS/NRS, Abbey Pain Scale) Checklistor (se sid 33) Palliativregistret!

8 Palliativregistret

9 BLÅ: Symtomlindring Vad kan DU göra för välbefinnandet? Fysiskt?
Psykiskt? Socialt? Existentiellt?

10 Munhälsa Mycket viktigt! Borsta/torka bort den torra hinnan
Fukta & Smörja Krossad is, frysta bär & ananas

11 Elimination Överväg KAD Förebygg förstoppning -INNAN de sista dagarna!

12 Vätska & Näring Gagnar inte den sista tiden Ofta frågor från anhöriga
”Livets sista tid” (Ulla Söderström)

13 Sjukdomsförloppet vid olika kroniska sjukdomar
Enkla åtgärder för en god vårdmiljö: släck taklampan etc. vikten av god munvård, sluta med vändschema!? Vb ordinationer 13 13

14 Fysiska symtom Tämligen lika vid livets slut, oavsett diagnos; Smärta
Oro, ångest Andnöd, rosslig andning Förvirring Illamående

15 Vb ordinationer – till alla!
Morfin sc Midazolam 2,5 mg sc Haldol 1 mg sc Robinul 0,2 mg sc Furix mg sc Primperan 10 mg sc

16 GUL: Vägledning Definitioner Checklista vid livets slut Munvård
Vb ordinationer Länkar

17 Avgränsningar: vård i livets slutskede, barn,
Fortsatt arbete för att utöka med lindring av flera symtom, utvidgat kapitel om nutrition Revidering av smärtkapitlet 17


Ladda ner ppt "Avgränsningar: vård i livets slutskede, barn,"

Liknande presentationer


Google-annonser