Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012 Nationellt Vårdprogram -och ”kortversion” Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd Beslut om medicinsk subspecialitet Länsklinik i Dalarna: ”Specialiserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012 Nationellt Vårdprogram -och ”kortversion” Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd Beslut om medicinsk subspecialitet Länsklinik i Dalarna: ”Specialiserad."— Presentationens avskrift:

1

2 2012 Nationellt Vårdprogram -och ”kortversion” Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd Beslut om medicinsk subspecialitet Länsklinik i Dalarna: ”Specialiserad Palliativ vård”

3 Palliativ vård Av alla (landsting och kommun) För alla (oavsett diagnos) Överallt (jämlik vård i landet)

4 Nationella vårdprogrammet Fokuserar på vård i livets slutskede Dagligt stöd  För personal i vården Stöd för övergripande planering  För beslutsfattare Bred förankring  28 föreningar och nätverk

5 RÖD: Palliativ vård Närhet  till vård och närstående Helhet  fysiska, psykiska, sociala, existentiella behov Kunskap  specialistkunskap och teamarbete Empati  Professionell omtanke

6

7 GRÖN: Vårdkvalitet Strukturerade arbetssätt, ex:  LCP (Liverpool Care Pathway)  ESAS (Symtomskattning)  Smärtskattning (VAS/NRS, Abbey Pain Scale)  Checklistor (se sid 33) Palliativregistret!

8 Palliativregistret

9 BLÅ: Symtomlindring Vad kan DU göra för välbefinnandet? Fysiskt? Psykiskt? Socialt? Existentiellt?

10 Munhälsa Mycket viktigt! Borsta/torka bort den torra hinnan Fukta & Smörja Krossad is, frysta bär & ananas

11 Elimination Överväg KAD Förebygg förstoppning -INNAN de sista dagarna!

12 Vätska & Näring Gagnar inte den sista tiden Ofta frågor från anhöriga ”Livets sista tid” (Ulla Söderström)

13 Sjukdomsförloppet vid olika kroniska sjukdomar 13

14 Fysiska symtom Tämligen lika vid livets slut, oavsett diagnos;  Smärta  Oro, ångest  Andnöd, rosslig andning  Förvirring  Illamående

15 Vb ordinationer – till alla! Morfin sc Midazolam 2,5 mg sc Haldol 1 mg sc Robinul 0,2 mg sc Furix 20-40 mg sc Primperan 10 mg sc

16 GUL: Vägledning Definitioner Checklista vid livets slut Munvård Vb ordinationer Länkar

17


Ladda ner ppt "2012 Nationellt Vårdprogram -och ”kortversion” Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd Beslut om medicinsk subspecialitet Länsklinik i Dalarna: ”Specialiserad."

Liknande presentationer


Google-annonser