Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden Uppgift: “att korrigera regionala obalanser i EU”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden Uppgift: “att korrigera regionala obalanser i EU”"— Presentationens avskrift:

1 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden Uppgift: “att korrigera regionala obalanser i EU” “att främja varaktig och hållbar utveckling” Verksamhetsområden: produktiva investeringar för att skapa och bevara varaktig sysselsättning infrastruktur egen, inhemsk potential - lokal utveckling - små och medelstora företag tekniskt stöd

2 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 2 Europeiska socialfonden - Uppgift: “utveckling av mänskliga resurser och sysselsättning” Verksamhetsområden: Stöd till fleråriga nationella handlingsplaner -Aktiv arbetsmarknadspolitik för att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden -social integrering och jämställdhet -livslångt lärande -yrkesutbildning för innovation och anpassningsbarhet -högre förvärvsfrekvens bland kvinnor Lokal utveckling/ Territoriella sysselsättningspakter Informationssamhället

3 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 3 Fonden för fiskets utveckling Uppgift: “balanserad förvaltning av bestånden och konkurrenskraftig struktur” Verksamhetsområden: Åtgärder för att uppnå hållbar balans mellan utbud och efterfrågan Stärkt konkurrenskraft Beredning och saluföring Nya utvecklingsmöjligheter i områden där fisket dominerar

4 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 4 Stöd från EUGFJ till landsbygdens utveckling Uppgift: “stöd i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och för bättre strukturer inom jordbruket” Verksamhetsområden: ‘Kompletterande’ åtgärder - förtidspensionering - miljövänligt jordbruk - skogsbruk - mindre gynnade områden (tidigare mål 5a) Övriga åtgärder (tidigare mål 5a) - omställning av jordbruksföretag - startstöd för unga jordbrukare - kompetensutveckling - bearbetning och saluföring Åtgärder för landsbygdens utveckling (som mål 5b)

5 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 5 Stöd från EUGFJ till landsbygdens utveckling FinansieringTillämpning Kompletter ande åtgärder gar.sekt.hela EU Övriga åtgärder och åtgärder för lands- bygdens utveckling utveckl.sekt.mål 1 utanför mål 1 gar.sekt. Övriga åtgärder och åtgärder för lands- bygdens utveckling


Ladda ner ppt "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden Uppgift: “att korrigera regionala obalanser i EU”"

Liknande presentationer


Google-annonser