Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011

2 Program 10:00 – 12:30 (bensträckare 11:00 – 11:15) Studentbostadsbeståndet jämfört med övrigt bostadsbestånd i landet Presentation och jämförelse mellan Studentbostadsföretagens nyckeltal för riket och IPD:s Svenskt Fastighetsindex som avlutas med analys och diskussion. 12:30 – 13:30 Lunch 13:30 – 14:30 Definition av input och resultatrapporter Nyckeltalsenkätens layout – vilka nyckeltal och storheter vill vi ha rapporterade? Inputformulär – definition och gränsdragningar för vad som skall ingå i respektive post. 14:30 – 15:00 Kaffe och fika 15:00-16:00 Gemensamma analyser Presentation av spridningskurvor för hyrorna och relevanta kostnadsposter som avslutas med analys och diskussion kring enskilda nyckeltal.

3 Studentbostadsföretagens nyckeltalsanalys 2011 Siffror för riket

4 Bakgrund Genomförs bland medlemmar i Studentbostadsföretagen Utvecklad i samarbete med IPD men görs på egen hand sedan deltagande företag 2011 Deltagare i 2011 års analys AB GotlandsHem AB Helsingborgshem AB Skövdebostäder Campus Roslagen AB Grön Bostad Intellektet AB (Byggvesta) Halmstads Fastighets AB Huge Fastigheter AB Hyresbostäder i Växjö AB Kista Galleria KB KopparStaden AB Lulebo AB MKB Fastighets AB SGS Studentbostäder Stiftelsen AF Bostäder Stiftelsen Chalmers Studenthem Stiftelsen Michael Hansens Kollegium Stiftelsen Stockholms studentbostäder Stiftelsen Ultuna Studentbostäder Stiftelsen Östgötagården i Uppsala Studentbo i Norrköping AB Studentbostäder i Linköping AB Uppsalahem AB studentbostäder – 60 procent av medlemmarnas bostäder

5 Bestånd Genomsnittlig bostadsarea per bostadstyp vid årets slut Riket Korridorrum (inkl gemensam area)25,224,225,9 Korridorrum (exkl. gemensam area)18,518,718,8 Studentettor25,425,725,2 Lägenheter53,055,150,1 Totalt32,232,430,7

6 Bestånd

7 Intäkter * Normerad hyra innebär att avdrag för möbler och bredband/internet har gjorts i beräkningarna. Avdrag för möbler har fastsatts efter en schablon, för bredband/internet har de faktiska kostnaderna uppgetts av respektive företag. Möbelkostnader per korridorrum har uppskattats till 750 kronor om året, medan möbelkostnader för studentettor och lägenheter har uppskattats till 850 kronor om året. Elkostnaderna har uppskattats till 75 kr/m2.

8 Kostnader Kostnader Riket Kostnader kr/m2 (BOA + LOA) Kostnader kr/bostad - alla bostäder El El Värme Värme Vatten Vatten Sophämtning Sophämtning Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud)1113 Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud) Bredband Bredband Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Städning Städning Reparationer Reparationer Bevakning Tomträttsavgäld Tomträttsavgäld Fastighetsavgift Fastighetsavgift Försäkringar Administration Administration Totala driftkostnader Totala driftkostnader Kostnadsfört underhåll Kostnadsfört underhåll Totala drift- och underhållskostnader Totala drift- och underhållskostnader Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning

9 Kostnader Speciella kostnadsuträkningar Riket Studentens kostnad för internet Bredbandsnät och internet i hyran Internet, avgift (utöver hyra) för 10Mbit Internet Total kostnad för studenten Kostnad/m 2 Kostnadsfört underhåll Standardhöjande åtgärder Totalt kostnadsfört underhåll och standardhöjande åtgärder

10 Övriga poster Finansiella poster samt Resultat, kr/m 2 För alla bostäder och lokaler (BOA+LOA) Riket Finansiella poster Räntekostnad fastigheter Räntebidrag Ränteintäkter453 Övrigt fin netto1115 Finansnetto Resultat Debiterad hyresintäkt Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner-4-34 Skatt på årets resultat Årets resultat efter skatt

11 Övriga poster

12 Fastighetsvärde Kr/m 2 (BOA+LOA) Statistik för alla bostäder Riket Tillgångar Anläggningstillgångar, fastigheter (bokfört värde) Varav standardhöjande åtgärder under året Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Långfristiga skulder Fastighetslån Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Standardhöjande åtgärder Speciella kostnadsuträkningar Riket Kostnad/m Kostnadsfört underhåll Standardhöjande åtgärder Totalt kostnadsfört underhåll och standardhöjande åtgärder Kostnad per bostad Kostnadsfört underhåll Standardhöjande åtgärder Totalt kostnadsfört underhåll och standardhöjande åtgärder

13 Standardhöjande åtgärder

14 Driftnetto Sammanställning kr/m 2, Alla bostäder och lokaler (BOA + LOA) Riket Intäkter per m Debiterad årshyra Hyresbortfall (vakanser samt rabatter) Besiktingsrelaterade intäkter och andra intäkter relaterade till skador som debiterats kund 475 Nettointäkter garage o parkeringspl Räntebidrag Övriga intäkter Totala intäkter Kostnader per m 2 El Värme Vatten Sophämtning Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud) 1113 Bredband Fastighetsskötsel Städning Reparationer Bevakning 335 Tomträttsavgäld Fastighetsavgift Försäkringar 545 Administration Totala driftkostnader Kostnadsfört underhåll Totala Drift- och underhållskostnader Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning Drift- och underhållskostnad (%) av totala intäkter 66%62%68% Driftnetto


Ladda ner ppt "Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser