Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011

2 Program 10:00 – 12:30 (bensträckare 11:00 – 11:15) Studentbostadsbeståndet jämfört med övrigt bostadsbestånd i landet Presentation och jämförelse mellan Studentbostadsföretagens nyckeltal för riket och IPD:s Svenskt Fastighetsindex som avlutas med analys och diskussion. 12:30 – 13:30 Lunch 13:30 – 14:30 Definition av input och resultatrapporter Nyckeltalsenkätens layout – vilka nyckeltal och storheter vill vi ha rapporterade? Inputformulär – definition och gränsdragningar för vad som skall ingå i respektive post. 14:30 – 15:00 Kaffe och fika 15:00-16:00 Gemensamma analyser Presentation av spridningskurvor för hyrorna och relevanta kostnadsposter som avslutas med analys och diskussion kring enskilda nyckeltal.

3 Studentbostadsföretagens nyckeltalsanalys 2011 Siffror för riket

4 Bakgrund Genomförs bland medlemmar i Studentbostadsföretagen Utvecklad i samarbete med IPD men görs på egen hand sedan 2008 22 deltagande företag 2011 Deltagare i 2011 års analys AB GotlandsHem AB Helsingborgshem AB Skövdebostäder Campus Roslagen AB Grön Bostad Intellektet AB (Byggvesta) Halmstads Fastighets AB Huge Fastigheter AB Hyresbostäder i Växjö AB Kista Galleria KB KopparStaden AB Lulebo AB MKB Fastighets AB SGS Studentbostäder Stiftelsen AF Bostäder Stiftelsen Chalmers Studenthem Stiftelsen Michael Hansens Kollegium Stiftelsen Stockholms studentbostäder Stiftelsen Ultuna Studentbostäder Stiftelsen Östgötagården i Uppsala Studentbo i Norrköping AB Studentbostäder i Linköping AB Uppsalahem AB 36 021 studentbostäder – 60 procent av medlemmarnas bostäder

5 Bestånd Genomsnittlig bostadsarea per bostadstyp vid årets slut Riket 200820092010 Korridorrum (inkl gemensam area)25,224,225,9 Korridorrum (exkl. gemensam area)18,518,718,8 Studentettor25,425,725,2 Lägenheter53,055,150,1 Totalt32,232,430,7

6 Bestånd

7 Intäkter * Normerad hyra innebär att avdrag för möbler och bredband/internet har gjorts i beräkningarna. Avdrag för möbler har fastsatts efter en schablon, för bredband/internet har de faktiska kostnaderna uppgetts av respektive företag. Möbelkostnader per korridorrum har uppskattats till 750 kronor om året, medan möbelkostnader för studentettor och lägenheter har uppskattats till 850 kronor om året. Elkostnaderna har uppskattats till 75 kr/m2.

8 Kostnader Kostnader 2008 - 2010 Riket Kostnader kr/m2 (BOA + LOA)200820092010 Kostnader kr/bostad - alla bostäder200820092010 El807791 El2 7172 6532 968 Värme106105126 Värme3 6133 5884 125 Vatten303133 Vatten1 0171 0611 088 Sophämtning242223 Sophämtning798749742 Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud)1113 Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud)357424425 Bredband252327 Bredband818778925 Fastighetsskötsel998389 Fastighetsskötsel3 3502 8432 924 Städning262328 Städning916796905 Reparationer585261 Reparationer1 9771 7912 004 Bevakning335 111109151 Tomträttsavgäld121417 Tomträttsavgäld375446544 Fastighetsavgift302732 Fastighetsavgift1 0209371 048 Försäkringar545 164151166 Administration118114128 Administration4 0033 8944 178 Totala driftkostnader626592677 Totala driftkostnader21 23620 22122 195 Kostnadsfört underhåll170 187 Kostnadsfört underhåll5 6445 8156 122 Totala drift- och underhållskostnader796762865 Totala drift- och underhållskostnader26 88026 03728 316 Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning 352329366 Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning 11 88811 24611 955

9 Kostnader Speciella kostnadsuträkningar 2008 - 2010 Riket 200820092010 Studentens kostnad för internet Bredbandsnät och internet i hyran 1 0958951 009 Internet, avgift (utöver hyra) för 10Mbit Internet 9651 1151 205 Total kostnad för studenten 2 0612 0102 214 Kostnad/m 2 Kostnadsfört underhåll 170 187 Standardhöjande åtgärder 107153122 Totalt kostnadsfört underhåll och standardhöjande åtgärder 277323309

10 Övriga poster Finansiella poster samt Resultat, kr/m 2 För alla bostäder och lokaler (BOA+LOA) Riket 200820092010 Finansiella poster Räntekostnad fastigheter-186-167 Räntebidrag181210 Ränteintäkter453 Övrigt fin netto1115 Finansnetto-163-150-139 Resultat Debiterad hyresintäkt1 1711 1721 246 Resultat efter finansnetto15314342 Bokslutsdispositioner-4-34 Skatt på årets resultat-47-348 Årets resultat efter skatt11310633

11 Övriga poster

12 Fastighetsvärde Kr/m 2 (BOA+LOA) Statistik för alla bostäder Riket 200820092010 Tillgångar Anläggningstillgångar, fastigheter (bokfört värde) 6 0996 1786 507 Varav standardhöjande åtgärder under året 107153122 Övriga anläggningstillgångar 92792171 Omsättningstillgångar 192195203 Summa tillgångar 6 3847 1656 882 Långfristiga skulder Fastighetslån 5 2315 1295 109 Övriga långfristiga skulder 604940 Kortfristiga skulder 821728361 Standardhöjande åtgärder Speciella kostnadsuträkningar 2008 - 2010 Riket Kostnad/m 2 200820092010 Kostnadsfört underhåll170 187 Standardhöjande åtgärder107153122 Totalt kostnadsfört underhåll och standardhöjande åtgärder 277323309 Kostnad per bostad Kostnadsfört underhåll5 6445 8156 122 Standardhöjande åtgärder3 3893 8273 778 Totalt kostnadsfört underhåll och standardhöjande åtgärder 9 0339 6429 899

13 Standardhöjande åtgärder

14 Driftnetto Sammanställning kr/m 2, Alla bostäder och lokaler (BOA + LOA) Riket Intäkter per m 2 200820092010 Debiterad årshyra 1 1711 1721 246 Hyresbortfall (vakanser samt rabatter) -10-16-11 Besiktingsrelaterade intäkter och andra intäkter relaterade till skador som debiterats kund 475 Nettointäkter garage o parkeringspl. 132514 Räntebidrag 181210 Övriga intäkter 102216 Totala intäkter 1 2061 2211 280 Kostnader per m 2 El 817791 Värme 106105126 Vatten 303133 Sophämtning 242223 Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud) 1113 Bredband 252327 Fastighetsskötsel 998389 Städning 262328 Reparationer 585261 Bevakning 335 Tomträttsavgäld 121417 Fastighetsavgift 302732 Försäkringar 545 Administration 118114128 Totala driftkostnader 627592677 Kostnadsfört underhåll 170 187 Totala Drift- och underhållskostnader 797762865 Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning 366 352329 Drift- och underhållskostnad (%) av totala intäkter 66%62%68% Driftnetto 409458415


Ladda ner ppt "Nätverksträff om nyckeltal Arlanda 16 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser