Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-06-01. 2011-05-30  Medius AB Justering - Projektplan 2 alternativ Alternativ 1 – Analysen som en del av implementationsprojektet Alternativ 2 –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-06-01. 2011-05-30  Medius AB Justering - Projektplan 2 alternativ Alternativ 1 – Analysen som en del av implementationsprojektet Alternativ 2 –"— Presentationens avskrift:

1 2011-06-01

2 2011-05-30

3  Medius AB Justering - Projektplan 2 alternativ Alternativ 1 – Analysen som en del av implementationsprojektet Alternativ 2 – Analysen görs innan implementationsprojektet påbörjas Justeringar gällande utvecklingsfasen Utgångspunkt Identifierade anpassningar 16 MD Integrationer6 MD Konverteringsscript25 MD; totalt 47 MD Ska kunna hanteras på 8 veckor; innebär runt 6 heltidsmultiplar (=hanterbart) Alternativ 1 – 30 kalenderveckor Exklusive analysfas27 kalenderveckor Alternativ 2 – 27 kalenderveckor Exklusive analysfas24 kalenderveckor

4  Medius AB Räkna fram starttidpunkter Hela projektet inklusive driftstart Alt 1 – 30 kalenderveckor netto Alt 2 – 27 kalenderveckor netto Göra klart allt exklusive själva driftstarten Alt 1 – 27 veckor netto Alt 2 – 24 veckor netto Räkna baklänges Lägg till semestertider, julledighet, sportlov, etc för att få fram starttidpunkt

5  Medius AB Några exempel Börja på hösten; klar i god tid före sommaren Alt 1 (30 kalenderveckor) Projektstartva 41 Driftstartva 21 Alt 2 (27 kalenderveckor) *) Analysen görs före projektstart Projektstartva 44 Driftstartva 21 Börja tidigt på året så att man är färdig med allt exklusive driftstart till semestern; börja i slutet av augusti Alt 1 (27 kalenderveckor) Projektstartva 01 Färdig för driftstartva 27 Driftstartva 35 Alt 2 (24 kalenderveckor) *) Analysen görs före projektstart Projektstartva 04 Färdig för driftstartva 27 Driftstartva 35

6  Medius AB Projektplan – Alternativ 1

7  Medius AB Projektplan – Alternativ 2

8 2011-05-30

9  Medius AB Sure Step - Styrkor Komplett implementationsstöd för Dynamics AX Ramverk Verktyg Mallar Flexibel och anpassningsbar Internationell standard Alltid up-to-date

10  Medius AB Sure Step - Huvuddelar Faser Aktiviteter Leverabler Milstolpar Genomgående processer Projektstyrning Roller

11

12  Medius AB Sure Step - Faser Diagnostik Analys Design Utveckling Införande Drift

13

14  Medius AB Sure Step - Leverantörsroller Kundansvarig Projektledare Lösningsansvarig Applikationskonsulter Utvecklingskonsulter Teknikkonsult

15  Medius AB Sure Step – Kundroller Styrgrupp / Projektsponsor Huvudprojektledare Delprojektledare Processägare Slutanvändare Teknikansvarig Kvalitetsansvarig

16  Medius AB Utbildning & Dokumentation Projektdokumentation Projektdefinition Lösningsdefinition Funktionella specifikationer, Testspecifikationer Systemdokumentation eLearning Customer Source Utbildning Utbildning av projektgrupp (metodik/system) Utbildning av nyckelanvändare Utbildning av slutanvändare

17 2011-05-30

18  Medius AB Projektorganisation Projektledning Projektgrupp Ekonomi Projektgrupp ”Marknadsplan till behov”, ”Plan till Produktion” Projektgrupp ”Kundorder till fakturering”, ”Inköp till betalning”, ”Godsmottagning” Projektgrupp ”Förfrågan till ny produkt”, ”Underhåll av produkt” Projektgrupp Underhåll av egna anläggningar StyrgruppReferensgrupp Lösningsansvar Infrastruktur/ Utveckling

19 2011-05-30

20  Medius AB Identifierade anpassningar (Avtalshantering) Metallboken Sekvensiering / gruppering Visualisera attribut Kapacitetsvalidering - turbilar

21  Medius AB ONB – Avtalshantering - Utmaningar Hantera Priser! Skapa kontroll över avtalen Skapa helhetsbild - Metallboken

22  Medius AB ONB - Avtalshantering – Hantera Priser Metall Sälj priser Omarbete Extras Orderbundna påslag Maskinomställningskostnad För låg kvantitet Delade buntar, certifikat Legeringstillägg Dimensioner 20 SEK 5-7 SEK 0-7 SEK Avtal 200 avtal 60-70 kunder Metallpris; valutakurser Avtal anges som refererar till ett överens- kommet pris som baserar sig på dagspriset Läggs till på ordern manuellt Koppling till avtal ? SEK

23  Medius AB ONB – Avtalstyper Dagspriser Omarbete Extras Orderbundna påslag 20 SEK 5-7 SEK 0-7 SEK Renköp ONB Kund Kombination 30 – 100 Kombination 100 - 90 Nollkomp ? SEK *) ej högre än dagspriset *)

24  Medius AB Krav på systemet Prissättning Kunna räkna om dagspriser dagligen Kunna koppla Extras till avtal Valuta på avtalen Kunna sätta avtalet på orderradsnivå Analys Skapa kontroll över avtalen och returerna Knyta kund och leverantör Kedjeavtal – flera kunder till samma avtal Sprida ut avtal till inköpsorder över tid (alternativt prognos) Periodisk omplanering baserat på takten med vilken returerna sker Samordning/planering av turbilen (in/ut) ???

25  Medius AB Krav på systemet Skapa kontroll över avtalen och returerna (forts) Notifieringar vid avvikelser utifrån fastställda målvärden (enligt definition på avtal?) Dynamisk uppföljning av avtal gällande ut- och inleveranser Underlag för likividitetsplanering Kreditkontroll tar hänsyn till returstatus Metallboken – Koll på Lagersaldo, öppna produktionsordrar Avtalspec in/ut/saldo Gungan: Dagens alla metallhändelser

26  Medius AB Prisuppdatering Skapa mallar Sätt metallpriset

27  Medius AB Prisuppdatering Kolla resultatet, uppdatera priserna Kör prisuppdatering.

28  Medius AB Dagspriser  Kundavtal Framräkning mha Råvaru- baserad Pris- sättning

29  Medius AB Gungan / Metallboken

30  Medius AB Sekvensiering / gruppering Gruppering av order på exempelvis legering för att minska ställtider stöds i Dynamics AX. Sekvensering, dimensioner stigande sedan fallande kan göras med en modifiering i Dynamics AX. Uppskattad tid för modifiering 5 dagar.

31  Medius AB Visualisera attribut Funktionaliteten kring attribut och artiklar / batcher upplevdes som fullgod Attributen borde dock visualiseras på några ytterligare ställen i systemet

32  Medius AB Turbilar - kapacitetsvalidering Entiteten turbilar finns i systemet Däremot kan turbilarnas kapacitet ej validaras mot den tilldelade orderrader Här krävs en anpassning


Ladda ner ppt "2011-06-01. 2011-05-30  Medius AB Justering - Projektplan 2 alternativ Alternativ 1 – Analysen som en del av implementationsprojektet Alternativ 2 –"

Liknande presentationer


Google-annonser