Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplaneringsmöte – Nordic Brass

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplaneringsmöte – Nordic Brass"— Presentationens avskrift:

1 Projektplaneringsmöte – Nordic Brass
Behöver ändra citatet, det ska gälla hela Medius 1

2 Projektplan Behöver ändra citatet, det ska gälla hela Medius 2

3 Justering - Projektplan
2 alternativ Alternativ 1 – Analysen som en del av implementationsprojektet Alternativ 2 – Analysen görs innan implementationsprojektet påbörjas Justeringar gällande utvecklingsfasen Utgångspunkt Identifierade anpassningar 16 MD Integrationer 6 MD Konverteringsscript 25 MD; totalt 47 MD Ska kunna hanteras på 8 veckor; innebär runt 6 heltidsmultiplar (=hanterbart) Alternativ 1 – 30 kalenderveckor Exklusive analysfas 27 kalenderveckor Alternativ 2 – 27 kalenderveckor Exklusive analysfas 24 kalenderveckor

4 Räkna fram starttidpunkter
Hela projektet inklusive driftstart Alt 1 – 30 kalenderveckor netto Alt 2 – 27 kalenderveckor netto Göra klart allt exklusive själva driftstarten Alt 1 – 27 veckor netto Alt 2 – 24 veckor netto Räkna baklänges Lägg till semestertider, julledighet, sportlov, etc för att få fram starttidpunkt

5 Några exempel Börja på hösten; klar i god tid före sommaren
Alt 1 (30 kalenderveckor) Projektstart va 41 Driftstart va 21 Alt 2 (27 kalenderveckor) *) Analysen görs före projektstart Projektstart va 44 Börja tidigt på året så att man är färdig med allt exklusive driftstart till semestern; börja i slutet av augusti Alt 1 (27 kalenderveckor) Projektstart va 01 Färdig för driftstart va 27 Driftstart va 35 Alt 2 (24 kalenderveckor) *) Analysen görs före projektstart Projektstart va 04

6 Projektplan – Alternativ 1

7 Projektplan – Alternativ 2

8 Projektmodell Behöver ändra citatet, det ska gälla hela Medius 8

9 Sure Step - Styrkor Komplett implementationsstöd för Dynamics AX
Ramverk Verktyg Mallar Flexibel och anpassningsbar Internationell standard Alltid up-to-date

10 Sure Step - Huvuddelar Faser Genomgående processer Projektstyrning
Aktiviteter Leverabler Milstolpar Genomgående processer Projektstyrning Roller

11

12 Sure Step - Faser Diagnostik Analys Design Utveckling Införande Drift

13

14 Sure Step - Leverantörsroller
Kundansvarig Projektledare Lösningsansvarig Applikationskonsulter Utvecklingskonsulter Teknikkonsult

15 Sure Step – Kundroller Styrgrupp / Projektsponsor Huvudprojektledare
Delprojektledare Processägare Slutanvändare Teknikansvarig Kvalitetsansvarig

16 Utbildning & Dokumentation
Projektdokumentation Projektdefinition Lösningsdefinition Funktionella specifikationer, Testspecifikationer Systemdokumentation eLearning Customer Source Utbildning Utbildning av projektgrupp (metodik/system) Utbildning av nyckelanvändare Utbildning av slutanvändare

17 Projektorganisation 2011-05-30
Behöver ändra citatet, det ska gälla hela Medius 17

18 Projektorganisation Projektledning Styrgrupp Referensgrupp
Lösningsansvar Infrastruktur/ Utveckling Projektgrupp Ekonomi ”Marknadsplan till behov” , ”Plan till Produktion” ”Kundorder till fakturering”, ”Inköp till betalning”, ”Godsmottagning” ”Förfrågan till ny produkt”, ”Underhåll av produkt” Underhåll av egna anläggningar

19 Identifierade anpassningar
Behöver ändra citatet, det ska gälla hela Medius 19

20 Identifierade anpassningar
(Avtalshantering) Metallboken Sekvensiering / gruppering Visualisera attribut Kapacitetsvalidering - turbilar

21 ONB – Avtalshantering - Utmaningar
Hantera Priser! Skapa kontroll över avtalen Skapa helhetsbild - Metallboken

22 ONB - Avtalshantering – Hantera Priser
Maskinomställningskostnad För låg kvantitet Delade buntar, certifikat Orderbundna påslag Läggs till på ordern manuellt ? SEK Legeringstillägg Dimensioner Extras 0-7 SEK Koppling till avtal Omarbete 5-7 SEK Avtal Metall Sälj priser 20 SEK 200 avtal kunder Avtal anges som refererar till ett överens- kommet pris som baserar sig på dagspriset Metallpris; valutakurser

23 ONB – Avtalstyper Kund ONB Orderbundna påslag ? SEK Nollkomp 0-7 SEK
Extras 0-7 SEK Omarbete 5-7 SEK Kombination 30 – 100 Kombination Dagspriser 20 SEK Renköp *) ej högre än dagspriset *) ONB

24 Krav på systemet Prissättning Kunna räkna om dagspriser dagligen
Kunna koppla Extras till avtal Valuta på avtalen Kunna sätta avtalet på orderradsnivå Analys Skapa kontroll över avtalen och returerna Knyta kund och leverantör Kedjeavtal – flera kunder till samma avtal Sprida ut avtal till inköpsorder över tid (alternativt prognos) Periodisk omplanering baserat på takten med vilken returerna sker Samordning/planering av turbilen (in/ut) ???

25 Krav på systemet Skapa kontroll över avtalen och returerna (forts)
Notifieringar vid avvikelser utifrån fastställda målvärden (enligt definition på avtal?) Dynamisk uppföljning av avtal gällande ut- och inleveranser Underlag för likividitetsplanering Kreditkontroll tar hänsyn till returstatus Metallboken – Koll på Lagersaldo, öppna produktionsordrar Avtalspec in/ut/saldo Gungan: Dagens alla metallhändelser

26 Prisuppdatering Skapa mallar Sätt metallpriset

27 Prisuppdatering Kör prisuppdatering.
Kolla resultatet, uppdatera priserna

28 Dagspriser  Kundavtal
Framräkning mha Råvaru- baserad Pris- sättning

29 Gungan / Metallboken

30 Sekvensiering / gruppering
Gruppering av order på exempelvis legering för att minska ställtider stöds i Dynamics AX. Sekvensering, dimensioner stigande sedan fallande kan göras med en modifiering i Dynamics AX. Uppskattad tid för modifiering 5 dagar.

31 Visualisera attribut Funktionaliteten kring attribut och artiklar / batcher upplevdes som fullgod Attributen borde dock visualiseras på några ytterligare ställen i systemet

32 Turbilar - kapacitetsvalidering
Entiteten turbilar finns i systemet Däremot kan turbilarnas kapacitet ej validaras mot den tilldelade orderrader Här krävs en anpassning


Ladda ner ppt "Projektplaneringsmöte – Nordic Brass"

Liknande presentationer


Google-annonser