Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Småskalig värmeförsörjning med biobränslen Programkonferens Piteå 20-21 oktober, 2010 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Småskalig värmeförsörjning med biobränslen Programkonferens Piteå 20-21 oktober, 2010 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen Programkonferens Piteå 20-21 oktober, 2010 Välkomna!

2 Dagordning 20 oktober Lokal: Piteå Havsbad 8.30 Inledning och nyckelföredrag 9:20-10:00 Kaffe och nätverkande 10.00-10:30 Teknikbevakning och utredningar (Björn Kjellström) 10:30-12:00 Pelletsteknik (Björn Kjellström) 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Närvärme (Hans Gulliksson) 15:00-15:45 Kaffe och nätverkande 15:45-17:25 Närvärme (Hans Gulliksson) 19:00 Gemensam middag

3 Dagordning 21 oktober Lokal: Piteå Havsbad 8.00-9:00 Sol och bioenergi (Lars Andrén) 9:00-9:30 Vedeldade pannor och lokaleldstäder (Magnus D) 9:30-10:00 Kaffe och nätverkande 10.00-11:20 Vedeldade pannor och lokaleldstäder (Magnus D) 11:20-12:30 Systemaspekter och syntes (Rikard Gebart) 12:30-13:30 Lunch 13:30-16:00 Visning av BioDME och förgasningsprojekt (buss) 16:00 Bussen går vidare till Luleå flygplats (framme c:a 16:50)

4 FoU-programmet Småskalig värmeförsörjning med biobränslen < 10 MW Löptid 1 jan 2007 till 31 dec 2010 Årlig budget 10 Mkr –totalt 40 Mkr + 40 Mkr från industrin Mål –att utveckla en trygg småskalig värmeförsörjning –baserad på biobränslen –ett uthålligt och miljösäkert val för uppvärmning –nya och befintliga bostäder, lokalfastigheter och industrier utanför fjärrvärmenät Branschens aktörer skall ges möjlighet att påverka programmets genomförande

5 Organisation Programrådets Ordförande: Magnus Nordgren SJV Projektpaket System/Syntes: Rikard Gebart, ETC Pellets ochTeknikbevakning: Björn Kjellström, Exergetics AB Närvärme: Hans Gullikson, Energikontor Sydost AB Biobränsle/sol: Lars Andrén, Svenska Solenergiföreningen Ved: Magnus Davidsson, Teknikföretagen Samtliga ingår i syntesgruppen tillsammans med Energimyndighetens handläggare

6 Källa: Skogsstyrelsen, 2006 Ökande konkurrens om skogsråvaran gör att nya råvaror blir intressanta Kan vi göra förädlade bränslen av dessa? Kan vi förbränna de nya bränslena effektivt och miljöriktigt?

7 Ringar på vattnet: Småskalig brikettering av stråbränslen Förstudie: Studieresa till Polen (Susanne Paulrud) Utvärdering av polsk teknik och erfarenhet Förbränningsförsök: Exakthackad rörflen (Henry Hedman) Rörflensbriketter (Susanne Paulrud) Nytt demoprojekt baserat på dessa projektresultat


Ladda ner ppt "Småskalig värmeförsörjning med biobränslen Programkonferens Piteå 20-21 oktober, 2010 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser