Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Den svenska IT-politiken Sofia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Den svenska IT-politiken Sofia."— Presentationens avskrift:

1 M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Den svenska IT-politiken Sofia Holmgren Näringsdepartementet Enheten för IT, forskning och utveckling Ny kontaktperson: t.v. Lena Hägglöf, 08-405 23 29, lena.hagglof@industry.ministry.se www.regeringen.se

2 M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Proposition från 1999/2000 Ett informationssamhälle för alla Tillgänglighet Tillit Kompetens “E-handel - ett medel för tillväxt”

3 M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Statens roll Följa och främja utvecklingen –Utredningar, uppdrag till myndigheter m.fl. Vara en god användare/gott föredöme –24-timmarsmyndigheten –Elektronisk offentlig upphandling Lagstifta – harmonisering inom EU –Lag om kvalificerade elektroniska signaturer –Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster –Lag om elektronisk kommunikation

4 M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Följa och främja utvecklingen PTS (Post- och telestyrelsen) –Antal uppdrag i regleringsbrev och särskilda uppdrag kring e-handel, e-betalningar, e-signaturer. NUTEK –IT.SME.se - öka IT-kompetensen i småföretag 30 miljoner kronor 2001-2002 Utvärderingsrapport 31 mars 2005 –REG-IT - öka IT-användningen i företag i glesbygd 50 miljoner kronor 2002-2004 Slutrapport 31 mars 2005

5 M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Följa och främja utvecklingen, forts. Statskontoret –Uppdrag att öka användningen av offentlig e-handel 6,85 miljoner kronor 2003-2006 Årliga rapporter 22 februari, slutrapport 2007 GEA –SVEA - öka kunskapen och insikten om nyttan med e- handel hos småföretag 3.25 miljoner kronor 2002-2005 Slutrapport 30 april 2005

6 M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Utgångspunkter: Från fokus på infrastruktur till fokus på nytta och användning av IT IT är horisontellt och nyttan med IT måste tydliggöras inom alla politikområden –ITPS och ESV:s utvärderingar av IT-politiken –IT-politiska strategigruppens förslag –Underlag/förslag från andra myndigheter och organisationer IT-politisk proposition 2005

7 M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n IT-politisk proposition 2005, forts. Horisontella frågor som diskuteras just nu: Samordningen av IT-politiken Utsatta gruppers behov Små- och medelstora företags behov Dessutom frågor inom olika politikområden, t.ex. behoven inom vård och omsorgssektorn


Ladda ner ppt "M i n i s t r y o f I n d u s t r y, E m p l o y m e n t a n d C o m m u n i c a t i o n s S t o c k h o l m, S w e d e n Den svenska IT-politiken Sofia."

Liknande presentationer


Google-annonser