Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Man född 1980 Tidigare frisk Står på T. Zoloft sedan några månader Hittas i källare På morgonen åkt till plattan för att köpa heroin. Åkt tillbaka hem,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Man född 1980 Tidigare frisk Står på T. Zoloft sedan några månader Hittas i källare På morgonen åkt till plattan för att köpa heroin. Åkt tillbaka hem,"— Presentationens avskrift:

1 Man född 1980 Tidigare frisk Står på T. Zoloft sedan några månader Hittas i källare På morgonen åkt till plattan för att köpa heroin. Åkt tillbaka hem, gått ner i källaren i sitt hyreshus och injicerat. Hittad av granne.

2 Vid inkomsten lätt somnolent. Ont i höger ben. Puls a femoralis u.a. Bilat Ingen misstanke om compartment syndrom. MIVA jouren kontaktades men då pat. svarade bra på Narcanti, ingen MIVA vård utan pat. blev inlagd på övervakningplatser på AVA.

3 Lab vid inkomsten:CRP18 LPK21 Krea205 Kalium 4,3 P-Myoglobin >4000 Inläggs på Medicinsk akutvårdsavdelning Plan: 4 l vätska underhåll av diures – ev med hjälp av Furix

4 Pat. Dog 4 timmar efter ankomsten till AVA S-K var då 8 mmol/l

5 Beskrevs första gången bland offer för Blitzen mot London 1941 Alla 4 patienterna dog efter ca 1 vecka. Döden kom plötsligt ibland efter hjärtarytmier Obduktion visade att de krossade musklerna var anmärkningsvärt bleka och att njurtubuli var fyllda av brunaktigt pigment.

6  10 % av akut Njursvikt  Förekommer vid alla ålder  Motralitet ung. 5%

7  Trauma  Utmattande träning  Toxisk: Alkohol  Droger/läkemedel  Infektioner  Hypertermi  Kärlkatastrof  Ärftlig: Myopati, brist på carbohydrate

8  Myoglobin i serum och urin  Muskelenzymer CK  Hyperkalemi farligaste  Acidos  Hyperfosfatemi  Hypocalcemi  Hyperuricemi  Högt kreatinin (Njursvikt ung. 40%)

9  100 % Känslig men inte specifik  Top nivå efter 24 timmar därefter går ner ung. 30-40% per dag.

10  Positiv orthotolidine test men inga blodkroppar 50 %  Urinens färg varierar med pH rosa i alkalisk urin orange-brun i sur urin  Mycket lite plasmabundet  Dissocierar vid pH 5,6 till globin och ferrihematin (Fe 2+ )  Normal plasmakonc < 90 ug/l  Normalt t½ 1-3 tim. Allt borta efter 6 tim

11  Rehydrering Retrospektiv studier Ofta behövs mycket väska, skadade muskel kan retenera mycket väska. Målet 200-300 ml urin/timme?  Furix? Mannitol? Om man inte uppnå bra urin utsöndring trots bra rehyrering

12  Mannitol

13  Identifiera högriskpatienter  Vätskeresucitering !!  Hög diures (300ml/tim)  ?  Furosemid  Beh av hyperkalämi  Behandling av HyperCa endast vid livshotande arytmi  Dialys?

14  Hypovolämi  Myoglobintoxicitet  Uratkristaller  Calciumfosfatkristaller

15  Intraluminal obstruktion av cylindrar  Vasokonstriktion (NO scavenging, endotelin)  Direkt häm-inducerad nefrotoxicitet (radikalbildning)

16 Alkalisering av urin och lätt forcerad diures påbörjas när P- Myoglobin >4000 μg/l, P-CK vanligen >70 μkat/l.

17 1. Korrigera eventuell hyper- eller hypokalemi. 2. Forcerad diures med i första hand inf NaCl 9 mg/ml. Eftersträva diures >100 ml/tim. 3. Alkalisera urinen till U-pH >6,5. Se särskilt program under ”Procedurer”

18 4. Vid P-Myoglobinvärden >18000 μg/l oftast oliguri/anuri (akut tubulär nekros). Kontinuerlig veno-venös hemodiafiltration (CVVHDF) förstahandsmetod, alternativt hemodialys med högpermeabelt membran.


Ladda ner ppt "Man född 1980 Tidigare frisk Står på T. Zoloft sedan några månader Hittas i källare På morgonen åkt till plattan för att köpa heroin. Åkt tillbaka hem,"

Liknande presentationer


Google-annonser