Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vart går världen? Behovet av en radikal samhällsomställning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vart går världen? Behovet av en radikal samhällsomställning."— Presentationens avskrift:

1 Vart går världen? Behovet av en radikal samhällsomställning.
Föredrag av Olov Fahlander, Tekn Dr Utrikespolitiska föreningen 7 maj 2013

2 Vem är jag? Civilingenjör Teknisk Fysik, Uppsala 1976.
Doktor Elautomatik ISY/LIU 1982. 18 år som forskare, bildbehandling. 10 år som lektor – Campus Norrköping. Nu pensionär, med rätt att säga vad jag tycker! Bildade Omställning Linköping 2010. Frågor tas på slutet!

3 Några framtidscenarier
Nuläge Teknikparadis Mad max Vördnadsfullt förvaltande av jorden

4 Vår psykologiska bas Vi värjer oss för obehagliga tankar.
Med jordklotet kan vi inte förhandla. Rädsla gör att vi undviker de riktigt svåra problemen. Radikal förändring verkar politiskt omöjlig. Wijkman & Rockströms bok: Den stora förnekelsen. Hur ska den lilla människan som vill gå längre - reagera?

5 Är tankebildningen fri?
Politiker Media Allmänhet Marknaden Av boken ”Knapptryckarkompaniet” framgår att vi knappast lever i en demokrati. (Anne-Marie Pålsson (M) ).

6 Varför behövs Omställningen?
Det blir allt mer uppenbart att dagens politiska krafter inte förmår ändra status quo. Allt fler ”kriser” visar sig – Ett tecken på människans oförmåga till anpassning. Politik handlar om att avväga mellan olika särintressen. Men med jordklotet kan vi inte förhandla.

7 Nuläge - Hinder - Lösningar
En stor mängd problem tonar upp sig: Ekonomi - Energibrist – Miljö …. Gemensam nämnare: Människans törst på materiellt välstånd & förbrukning av resurser. På en begränsad jord, är de flesta resurser ändliga.

8 En utställning 2011: Tillväxtvärk
• Medeltemperatur på norra halvklotet, • Befolkningsmängd, • CO2-koncentration, • BNP, • Förlust av regnskog, • Vattenanvändning, • Papperskonsumtion, • Utrotade arter, • Oljekonsumtion, • Motorfordon, • Utfiskade fiskebestånd, • Förstörelse av ozonlagret, • Utländska investeringar.

9 Klimatet & Miljön

10 Planetens gränser (Rockström SEI / Nature)

11 Den globala ekonomin Monetära mått bör ge adekvat avvägning av resurser (varor & tjänster), i förhållande till varandra. Problemet idag är att vissa resurser är kraftigt underskattade. Finansiella konstruktioner (=på förväntningar) värderas högt medan Ändliga resurser (fr.a. oljan och ekosystem-tjänster) värderas lågt. Slutsats: Vår ekonomiska måttstock är felaktig! Mänsklig arbetskraft beskattas högt, medan Resursförbrukning skattas lågt, och uppmuntras: ”Hjulen ska snurra”. Men…genom att konsumera mer, blir vi verkligen rikare ? Konsumtion är inte synonymt med Optimal personl. utv.

12 Att göra pengar ur intet
Antag s=0,95. För en sparare som sätter in 1 miljon av egna pengar, kan banken låna ut, och tjäna ränta på 19 miljoner. Genom detta trick har de skapat 19 ggr ursprungliga beloppet, utan att själva gjort en motsvarande arbetsinsats. Det är detsamma som falskmynteri och Ebberöds bank!

13 Bankparasitmålet till HD
Ponera att någon plötsligt kom på hur en av det svenska samhällets mest fundamentala grundbultar – en av de pelare på vilket hela det svenska samhället vilar – är en gigantisk lögn och ett ännu större lagbrott. Ponera sedan att samma person, mot alla odds, lyckas skapa en situation där ”grundbulten” prövas i domstol. Den här personen finns, och hans namn är Witte, Henning Witte.

14 Liberalism och Globalisering
”Frihet” värderas högt, men frihet för vad eller vem? Borde gälla Mänsklig frihet, men har kommit att innebära Frihet för kapitalets globala rörlighet. "Fria finanser” frikopplas från den moraliska aspekten, ex: när företag flyttar utomlands / använder slavar. Kan man verkligen ha ”vinst”, utan en motsvarande ”förlust” i ett slutet system?

15 Arbetslösheten 1 Dagens "lösning" är oerhört slösaktig.
Arbetsköpare väljer enligt tillgång & efterfrågan vem som ska anställas, för att släppas in på arbetsmarknaden. Det ger en ”befolkningsrest" som förnedras, och fråntas rätten att bidra till vårt gemensamma välstånd. Alliansen utgår från synen att många inte "vill" arbeta - därför jobbskatteavdrag.

16 Arbetslösheten 2 Jämför Antalet arbetslösa Antalet lediga jobb (dvs 20%) Slutsats: Full sysselsättning 100% är omöjlig med dagens system. Nödvändigt att definiera om relationen arbetsköpare / arbetstagare. ”Du måste vara duktig för att få jobb!” men det är inte individens fel att arbetslösheten är hög. Ett rättfärdigt stabilt system skall ge alla rätt till konsumtion inom rimliga gränser. Undomsarbetslöshet, segregation och kriminalitet är ett pris vi får betala. Är det inte dags att tänka i radikalt nya banor?

17 Vårt behov av mat Jordbruket har utvecklats från 80% till 3% aktivt sysselsatta i jordbruk (1800->nu). Jordbruket har industrialiserats och rationaliserats mha olja. (Boken Lindstedt: Svart Jord). En fråga: Vad skulle hända med matproduktionen, om olja blev en bristvara?

18 Energin Växthuseffekten är resultatet av vår ohämmade konsumtion av fossil energi. Vi måste snart anpassa oss till en värld utan överskott på billig energi, med annan levnadsstandard och hårdnande konkurrens om resurserna. Bioenergin är ingen ”räddning”, möjligen en lindring. Lösningen på energiproblemet är inte att behålla dagens energiflöde, utan att lära oss leva mer sparsamt.

19 Vår tids stora illusion
Citat – Wijkman/Rockström ”Den stora förnekelsen” Sid 116

20 OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN TRANSITION TOWN
Utgår från gräsrötterna – gräv där du står. Omdefiniera begreppet välstånd! Jordbruksmarken och fungerande ekosystem är vårt viktigaste kapital.

21 Förnekelse igen Vi förutsätter att tillväxt är självklart!
Drömmen om det rationella paradiset (K E Edris) = vi fortsätter som hittills och allt blir bara bättre… Vi förutsätter att tillväxt är självklart! Eller ska vi börja se oss om efter alternativ? Om vi ska förbereda oss på en omställning till ett annat sätt att leva – så krävs det mod att inse det.

22 ODLING & LIVSMEDEL Dagens jordbruk är fokuserat på köttproduktion.
Matkulturen behöver ha större inslag av vegetariskt. Förmågan till odling måste övas!

23 Ruralisering En återgång till liv på landsbygden krävs för att klara framtidens matförsörjning.

24 VÅR FRAMTID Det är VÅR uppgift att definiera denna framtid!
Framtiden blir inte en rak fortsättning av vägen fram till nuet. Många framtida generationer bör få en chans att leva här, eller hur? Vi måste bli sams med jordklotet och dess resurser. Detta är inte en politiskt förhandlingsbar fråga! Det är VÅR uppgift att definiera denna framtid!

25 Vidare diskussion? Vill du bygga ett nätverk för påverkan?
Vad ska vi göra åt saken? Möjlig diskussion i morgon onsdag 8 maj, samma tid, i en lokal nära dig……


Ladda ner ppt "Vart går världen? Behovet av en radikal samhällsomställning."

Liknande presentationer


Google-annonser