Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region? Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region? Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region? Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011

2 Internationell samordning – Europa 2020 Fem huvudmål i Europa 2020 1.Öka anställningsgraden i hela EU:s befolkning från 69 % till minst 75 % (20–64-åringar) 2.3 % av BNP ska gå till forskning och utveckling 3.Utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % i förhållande till nivåerna 1990 och andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning ska öka till 20 % och energieffektiviteten ska öka med 20 % 4.Andelen avhoppare från grundutbildning i EU ska minska till 10 % (från nuvarande 15 %) och andelen befolkning i åldern 30-34 år med slutförd avancerad utbildning ska öka från 31 % till 40 % 5.20 miljoner människor ska flyttas över fattigdomsgränsen (en minskning med 25 %)

3 Internationell samordning – Europa 2020 Europa 2020 Unga på väg Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Innovationsunionen En digital agenda för Europa Ett resurseffektivt Europa En integrerad industripolitik för en globaliserad tid Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Plattform mot fattigdom

4 Internationell samordning – Europa 2020 Utmaningar och bakgrund Del av BNP till FoU EU: 2% USA: 2.8% Japan: 3.4% Mål för EU = 3% år 2020 Generellt för låga nationella mål, ca 2.7-2.8% I nettoutgifter kommer Kina spendera mer än EU år 2014 Del av befolkningen 25-34 år med högre utbildning: EU: 34% US: 42% Japan: 55%

5 Internationell samordning – Europa 2020 USA och Japan går kraftigt om EU gällande FoU-I

6 Internationell samordning – Europa 2020 Samlade utmaningar och problem inom EU Undermålig tillgång till finansiering Patentprobelm - olika regler, dyrt Olika lagstiftning – ingen fullständig inre marknad Långsam standardutveckling Svagheter i utbildnings- och innovationssystem Hur kan upphanling användas? Splittrade insatser

7 Internationell samordning – Europa 2020

8 Innovationsunionen Forskning och Utveckling (FoU) Bemöta framtida samhällsutmaningar EIP – Europeiska Innovationspartnerskap PPP – Public Private Partnership Smart specialisering

9 Internationell samordning – Europa 2020 “Innovation cannot be dictated but it can be cultivated” "The Federal Government and the growth of regional innovation clusters", J. Sallet, E. Paisley and J. Masterman, 2009

10 Internationell samordning – Europa 2020 Innovationsunionen erbjuder en utvärderingsmall för nationella och regionala forsknings- och innovationssystem Tio riktlinjer/Checklista 1. Förmedla att forskning och innovation är nyckeln till att förbättra konkurrenskraft och jobbskapande, rikta in sig på samhällsutmaningar och förbättra livskvaliteten för människor 2. Utformning av forskningspolitiken ska ske på högsta politiska nivå och baseras på fleråriga strategier. Politik och instrument ska inriktas på regionala eller nationella styrkor, “smart specialisering” 3. Innovation och forskning ska bedrivas tvärsektoriellt och sträcka sig bortom det tekniska området 4. Offentliga långsiktiga investeringar till forskning och innovationer måste finnas och ska även bidra till att stimulera privata investeringar

11 Internationell samordning – Europa 2020 Utvärderingsmall forts. 5. Hög kvalitet på forskning och innovation ska vara en huvudprioritering 6. Utbildningen ska ge rätt blandning av flera sorters kompetens 7. Partnerskap mellan högre utbildning, forskningscentra och företag på både lokal, regional och nationell nivå förespråkas aktivt 8. Ramverk ska förespråka och stödja affärsinvesteringar i forskning, innovationer och entreprenörskap 9. Det offentliga forskningsstöd som ges ska vara tillgängligt, enkelt och av hög kvalitet 10. Den offentliga sektorn ska vara en drivande innovatör

12 Internationell samordning – Europa 2020 Vad är smart specialisering, S²? Expertgrupp inom kommissionen lanserade begreppet i samband med presentationen av ERA Ansats att lösa problem kring fragmentering/ imitering/duplicering av offentliga investeringar i FoUI Understryker vikten av att regionerna behöver investera (de som vill) i kunskapsekonomin behöver identifiera styrkeområden – kluster med komparativa fördelar Innovationsunionen definierar det något bredare – hur kan även ERUF bidra till FoU?

13 Internationell samordning – Europa 2020 Hur och varför S²? Definiera och formulera (ja, det är svårt) en regional vision – vad vill regionen uppnå i konkurrenskraft genom innovation? Fokusera resurser (attityd, idéer, pengar mm.) mot några utvalda, prioriterade områden Handlar inte om att ”välja vinnare” - snarare om att samordna resurser effektivt Finns flertalet regioner som redan är långt framme – S² är ett hjälpmedel att bli bättre – dock ännu lite för löst formulerat

14 Internationell samordning – Europa 2020 Är vi då smarta i Västra Götaland? Regional utvecklingsstrategi - Vision Västra Götaland ”Det goda livet” Regionalt tillväxtprogram - Tre huvudområden Stimulera nyskapande Ta tillvara mänskliga resurser Utveckla infrastrukturen Bra utgångspunkt – men är det tillräckligt smart?

15 Internationell samordning – Europa 2020 Prioriterade områden krävs Styrkeområden i Västra Götaland Kultur-, besöks- och upplevelsenäring Textil Fordon/transport Maritima sektorn Livsmedel Petrokemi IT Trä Energi – miljö Biomedicin och hälsa

16 Internationell samordning – Europa 2020 Bra - men kan bli bättre och smartare I rapporten ” Building Competitive Regions” från OECD, pekas Västra Götaland ut som en region som har lyckats bra med sitt innovationssystem. Men det är inte bra nog i ett globalt perspektiv – jfr. bl.a. USA, Japan, Kina, Indien

17 Internationell samordning – Europa 2020 Utnyttja innovationsstödjande system i samklang med prioriterade områden Dialog med näringsliv och akademi

18 Internationell samordning – Europa 2020 Knowledge Inkubatorer  Chalmers Innovation (Gbg)  Framtidens Företag (Gbg)  Sahlgrenska SP (Gbg)  Gothia Science park (Skövde)  Innovatum (Trollhättan)  Espira (Borås)  Brew House (Gbg)  GU Holding (Gbg) Entreprenörskolor Rådgivning Finansing Riskkapital  Start Invest  Almi Invest Tillväxtlån  Almi Tillväxtlån  VGR (konsultcheckar)  Innovationsbron (proj.stöd) Såddfinansiering  Almi Innovationslån  Affärsänglar (ägarkapital)  Holdingbolag (ägarkapital)  Innovationsbron (ägarkapital)  VGR (villkorslån, vinstandelslån) Försådd  Innovation VG (förstudiemedel)  Innovationsbron (vinstandelslån) DRIVHUS Forskning och utbildning Idé Patent Affärsidé Affärsplan Groddföretag Tillväxtföretag Västra Götaland ”innovation system” VENTURE CUP CONNECT VÄST Regionala styrkeområden Små och medel- stora företag Entreprenörskap och nyföretagande

19 Internationell samordning – Europa 2020 Idéas Attitudes New companies Entreprenörskap – den entreprenöriella kedjan Regionala styrkeområden Små och medel- stora företag Entreprenörskap och nyföretagande

20 Internationell samordning – Europa 2020 Tillväxtmiljöer med:  Arena för större FoU- projekt inom spetsområden  Mötesplats och support för små och medelstora företag  Inkubator för nya företag Innovatum Teknikpark Gothia Science Park Lindholmen Science Park Sahlgrenska Science Park Espira Tillväxtcenter Samverkansplattformar i Västra Götaland

21 Internationell samordning – Europa 2020

22 Sammanfattningvis Kort sagt kan man säga att ”smart specialisation” för Västra Götaland handlar om att fortsätta göra det vi gör, men att försöka vässa strategier och synergier. EU kan vara till hjälp… Ökad kraftsamling inför nästa tillväxtprogram Bättre och bredare process – exemplet inom Life Science Kopplingen EU-stat-region Multi-level governance Globala perspektiv – vässad strategi

23 Internationell samordning – Europa 2020 EU2020: Fem mätbara mål och sju flaggskeppsinitiativ 1. Arbetslösheten ska minska – från 31% till 25% 2. 3% av BNP till forskning och utveckling 3. Klimatmålen – 20/20/20 4. Yngre personer med avbruten utbildning ska minska från 15% till 10% och andel personer med högre utbildning ska öka från 31% till 40% 5. Personer som lever under fattigdomsgränsen ska minska med 25%

24 Tack!


Ladda ner ppt "Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region? Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser