Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011"— Presentationens avskrift:

1 Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011
Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region? Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011

2 Fem huvudmål i Europa 2020 Öka anställningsgraden i hela EU:s befolkning från 69 % till minst 75 % (20–64-åringar) 3 % av BNP ska gå till forskning och utveckling Utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % i förhållande till nivåerna 1990 och andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning ska öka till 20 % och energieffektiviteten ska öka med 20 % Andelen avhoppare från grundutbildning i EU ska minska till 10 % (från nuvarande 15 %) och andelen befolkning i åldern år med slutförd avancerad utbildning ska öka från 31 % till 40 % 20 miljoner människor ska flyttas över fattigdomsgränsen (en minskning med 25 %)

3 Europa 2020 Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla
Unga på väg Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Innovationsunionen En digital agenda för Europa Ett resurseffektivt Europa En integrerad industripolitik för en globaliserad tid Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Plattform mot fattigdom

4 Utmaningar och bakgrund
Del av BNP till FoU EU: 2% USA: 2.8% Japan: 3.4% Mål för EU = 3% år 2020 Generellt för låga nationella mål, ca % I nettoutgifter kommer Kina spendera mer än EU år 2014 Del av befolkningen år med högre utbildning: EU: 34% US: 42% Japan: 55%

5 USA och Japan går kraftigt om EU gällande FoU-I

6 Samlade utmaningar och problem inom EU
Undermålig tillgång till finansiering Patentprobelm - olika regler, dyrt Olika lagstiftning – ingen fullständig inre marknad Långsam standardutveckling Svagheter i utbildnings- och innovationssystem Hur kan upphanling användas? Splittrade insatser

7

8 Innovationsunionen Smart specialisering Forskning och Utveckling (FoU)
Bemöta framtida samhällsutmaningar EIP – Europeiska Innovationspartnerskap PPP – Public Private Partnership Smart specialisering

9 “Innovation cannot be dictated but it can be cultivated”
"The Federal Government and the growth of regional innovation clusters", J. Sallet, E. Paisley and J. Masterman, 2009

10 Innovationsunionen erbjuder en utvärderingsmall för nationella och regionala forsknings- och innovationssystem Tio riktlinjer/Checklista 1. Förmedla att forskning och innovation är nyckeln till att förbättra konkurrenskraft och jobbskapande, rikta in sig på samhällsutmaningar och förbättra livskvaliteten för människor 2. Utformning av forskningspolitiken ska ske på högsta politiska nivå och baseras på fleråriga strategier. Politik och instrument ska inriktas på regionala eller nationella styrkor, “smart specialisering” 3. Innovation och forskning ska bedrivas tvärsektoriellt och sträcka sig bortom det tekniska området 4. Offentliga långsiktiga investeringar till forskning och innovationer måste finnas och ska även bidra till att stimulera privata investeringar

11 Utvärderingsmall forts.
5. Hög kvalitet på forskning och innovation ska vara en huvudprioritering 6. Utbildningen ska ge rätt blandning av flera sorters kompetens 7. Partnerskap mellan högre utbildning, forskningscentra och företag på både lokal, regional och nationell nivå förespråkas aktivt 8. Ramverk ska förespråka och stödja affärsinvesteringar i forskning, innovationer och entreprenörskap 9. Det offentliga forskningsstöd som ges ska vara tillgängligt, enkelt och av hög kvalitet 10. Den offentliga sektorn ska vara en drivande innovatör

12 Vad är smart specialisering, S²?
Expertgrupp inom kommissionen lanserade begreppet i samband med presentationen av ERA Ansats att lösa problem kring fragmentering/ imitering/duplicering av offentliga investeringar i FoUI Understryker vikten av att regionerna behöver investera (de som vill) i kunskapsekonomin behöver identifiera styrkeområden – kluster med komparativa fördelar Innovationsunionen definierar det något bredare – hur kan även ERUF bidra till FoU?

13 Hur och varför S²? Definiera och formulera (ja, det är svårt) en regional vision – vad vill regionen uppnå i konkurrenskraft genom innovation? Fokusera resurser (attityd, idéer, pengar mm.) mot några utvalda, prioriterade områden Handlar inte om att ”välja vinnare” - snarare om att samordna resurser effektivt Finns flertalet regioner som redan är långt framme – S² är ett hjälpmedel att bli bättre – dock ännu lite för löst formulerat

14 Är vi då smarta i Västra Götaland?
Regional utvecklingsstrategi - Vision Västra Götaland ”Det goda livet” Regionalt tillväxtprogram - Tre huvudområden Stimulera nyskapande Ta tillvara mänskliga resurser Utveckla infrastrukturen Bra utgångspunkt – men är det tillräckligt smart?

15 Prioriterade områden krävs
Styrkeområden i Västra Götaland Kultur-, besöks- och upplevelsenäring Textil Fordon/transport Maritima sektorn Livsmedel Petrokemi IT Trä Energi – miljö Biomedicin och hälsa

16 Bra - men kan bli bättre och smartare
I rapporten ” Building Competitive Regions” från OECD, pekas Västra Götaland ut som en region som har lyckats bra med sitt innovationssystem. Men det är inte bra nog i ett globalt perspektiv – jfr. bl.a. USA, Japan, Kina, Indien

17 Utnyttja innovationsstödjande system i samklang med prioriterade områden Dialog med näringsliv och akademi

18 Forskning och utbildning
styrkeområden Regionala Små och medel- stora företag och nyföretagande Entreprenörskap Västra Götaland ”innovation system” Knowledge Inkubatorer Chalmers Innovation (Gbg) Framtidens Företag (Gbg) Sahlgrenska SP (Gbg) Gothia Science park (Skövde) Innovatum (Trollhättan) Espira (Borås) Brew House (Gbg) GU Holding (Gbg) Entreprenörskolor Rådgivning Finansing Riskkapital Start Invest Almi Invest Tillväxtlån Almi Tillväxtlån VGR (konsultcheckar) Innovationsbron (proj.stöd) Såddfinansiering Almi Innovationslån Affärsänglar (ägarkapital) Holdingbolag (ägarkapital) Innovationsbron (ägarkapital) VGR (villkorslån, vinstandelslån) Försådd Innovation VG (förstudiemedel) Innovationsbron (vinstandelslån) Forskning och utbildning Idé Patent Affärsidé Affärsplan Groddföretag Tillväxtföretag CONNECT VÄST VENTURE CUP DRIVHUS

19 Entreprenörskap – den entreprenöriella kedjan
styrkeområden Regionala Små och medel- stora företag och nyföretagande Entreprenörskap Entreprenörskap – den entreprenöriella kedjan Attitudes Idéas New companies

20 Samverkansplattformar i Västra Götaland
Karlsborg Götene Strömstad Tanum Dals-Ed Åmål Bengtsfors Mellerud Färgelanda Vänersborg Munkedal Grästorp Lidköping Uddevalla Trollhättan Essunga Lilla Edet Stenung- sund Tjörn Orust Lysekil Sotenäs Kungälv Ale Vårgårda Alingsås Herrljunga Vara Skara Falköping Borås Lerum Göteborg Öckerö Partille Mölndal Härryda Mark Bollebygd Ulricehamn Tranemo Svenljunga Tidaholm Skövde Hjo Tibro Mariestad Töreboda Gull- spång Tillväxtmiljöer med: Arena för större FoU-projekt inom spetsområden Mötesplats och support för små och medelstora företag Inkubator för nya företag Innovatum Teknikpark Gothia Science Park Lindholmen Science Park Espira Tillväxtcenter Sahlgrenska Science Park

21

22 Sammanfattningvis Globala perspektiv – vässad strategi
Kort sagt kan man säga att ”smart specialisation” för Västra Götaland handlar om att fortsätta göra det vi gör, men att försöka vässa strategier och synergier. EU kan vara till hjälp… Ökad kraftsamling inför nästa tillväxtprogram Bättre och bredare process – exemplet inom Life Science Kopplingen EU-stat-region Multi-level governance Globala perspektiv – vässad strategi

23 EU2020: Fem mätbara mål och sju flaggskeppsinitiativ
1. Arbetslösheten ska minska – från 31% till 25% 2. 3% av BNP till forskning och utveckling 3. Klimatmålen – 20/20/20 4. Yngre personer med avbruten utbildning ska minska från 15% till 10% och andel personer med högre utbildning ska öka från 31% till 40% 5. Personer som lever under fattigdomsgränsen ska minska med 25%

24 Tack!


Ladda ner ppt "Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser