Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K OL OCH KOLFÖRENINGAR Kort och snabbt. K OL ETT GRUNDÄMNE Kol = C Allt som lever innehåller kol Allt som har levat innehåller kol Kan binda 4 starka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K OL OCH KOLFÖRENINGAR Kort och snabbt. K OL ETT GRUNDÄMNE Kol = C Allt som lever innehåller kol Allt som har levat innehåller kol Kan binda 4 starka."— Presentationens avskrift:

1 K OL OCH KOLFÖRENINGAR Kort och snabbt

2 K OL ETT GRUNDÄMNE Kol = C Allt som lever innehåller kol Allt som har levat innehåller kol Kan binda 4 starka bindningar, bra på att bilda många olika molekyler

3 O RGANISK KEMI Kemi som handlar om kol kallas organisk kemi Organism är ett levande ting Organisk kemi = livets kemi

4 K OL FINNS I 4 FORMER Grafit Diamant Fulleren Grafen

5 G RAFIT Blyertspenna och smörjmedel Leder ström

6 D IAMANT Smycken, slipverktyg, borrspetsar Leder värme

7 F ULLEREN Bildar stoftmolnet runt stjärnor finns i sot Leder ström

8 G RAFEN Starkare än stål Framtidens skärmar Leder ström

9 A MORFT KOL Amorft kol = oregelbundet kol Stenkol, träkol, aktivt kol Bildas via torrdestillation Att upphetta trä utan syre

10 K OLVÄTEN Kemisk förening med bara kol (C) och väte (H) Många kolväten är bränslen Bensin, fotogen, diesel…

11 M ETANSERIEN Börjar med metan Endast kolväten Slutar alltid med –an Kortare kolväten gasform, längre fast form Ex metan, etan, propan osv

12 E NKELBINDNING Bara enkelbindningar ger mättade stabila föreningar Enkelbindning är 2 elektroner som delas av 2 atomer. En atom vill ha 8 elektroner i yttersta skalet för att vara stabil Ex Etan

13

14 D UBBELBINDNING Ger omättade ostabila föreningar Dubbelbindning är 4 elektroner som delas av 2 atomer. Ex Eten slutar med –en

15 T RIPPELBINDNING Ger omättade instabila föreningar Är 6 elektroner som delas av 2 atomer Ex Etyn

16 F OSSILA BRÄNSLEN Växter och djur som dog för 500-50 milj år sedan. Skapa vid högt tryck, hög temp och utan syre under lång tid. Ger större växthuseffekt vid förbränning

17 O LJA Heter råolja eller mineralolja Blandning av kolväten Måste behandlas och separeras innan den kan användas. Används för att producera El, plast, smörjmedel, asfalt, färg, byggmaterial, bensin, diesel, fotogen, eldningsolja, smörjolja och en hel del mer.

18 N ATURGAS Finns på samma ställe som olja. Ger hälften så mycket koldioxid som olja vid förbränning. Används idag till buss och bilbränsle

19 B IOGAS Inte fossilt bränsle Bildas av sopor och avfall Ökar inte mängden koldioxid i luften Används till bil- och bussbränsle

20 T ORV, BRUNKOL, STENKOL Döda växter som blivit fast ämne Steg 1 – efter några tusen år, torv, 60% C Steg 2 – efter 10-20 milj år, brunkol, 70% C Steg 3 - efter 100-300 milj år stenkol, 90% C

21 S KADOR AV FOSSILA BRÄNSLEN Förstärkt växthuseffekt Försurningsskador Skador vid oljeutsläpp

22 F ÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vatten, vind, våg, sol, biobränsle Ger inte samma skador på vår miljö

23 A LKOHOLER Finns många olika alkoholer Giftiga, brännbara, ofärgade vätskor Används som bakteriedödande medel, lösningsmedel och bränsle Alla alkoholer slutar med -ol

24 H UR SER ALKOHOLER UT ? Kolväten med en –OH grupp Används vid tillverkning av plaster, läkemedel och hudkrämer bland annat. -OH grupp löslig i vatten, -H grupp olöslig i vatten.

25 A LKOHOLER ATT KUNNA Metanol – enklaste alkoholen Används till lösningsmedel - giftig Etanol – har två kol Används till drycker och bränsle

26 O RGANISKA SYROR Finns i levande organismer och skyddar mot angrepp på organismen. Innehåller endast kol C, Väte H, och Syre O. Används tex till inläggningar Bildas när en alkohol reagerar med syre. Ex vin Etanol + syre blir etansyre = ättiksyra

27 E STRAR Estrar är doft och smakämnen Framställs kemiskt för att få fram konstgjorda smaker och dofter Utvinns ur växter och kallas då essens till parfym eller oljor alkolhol + organisk syra blir ester + vatten


Ladda ner ppt "K OL OCH KOLFÖRENINGAR Kort och snabbt. K OL ETT GRUNDÄMNE Kol = C Allt som lever innehåller kol Allt som har levat innehåller kol Kan binda 4 starka."

Liknande presentationer


Google-annonser