Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Kriström Professor SLU-Umeå Att Värdera Miljön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Kriström Professor SLU-Umeå Att Värdera Miljön."— Presentationens avskrift:

1 Bengt Kriström Professor SLU-Umeå Att Värdera Miljön

2 Beslutsteori §Beslutsfattande Handlings alternativ Effekter Värdering

3 Begreppet betalningsvilja §Betalningsvilja = Hur mycket en person maximalt vill betala för något §Om åtgärd kostar A och betalningsviljan >A får individen det bättre om åtgärd genomförs §Beror på inkomst, priser på andra varor samt subjektiva preferenser (+altruism)

4 Betalningsviljemått EV och CV

5 Det totala värdet av en naturresurs §Totalt värde = brukarvärde + existensvärde §(Use Value + Passive use value) §Brukarvärde idag och i framtiden (optionsvärde) §Existensvärde: värde som är oberoende av brukandet av resurser (t.ex. altruism) §Exxon Valdez 1989, NOAApanelen och den amerikanska lagstiftningen

6

7 Värdet av jordens ekosystem §”The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital”, Nature, 15 Maj, 1997 § Ekologiska tjänster värda flera ggr mer än jordens samlade BNP! § Viktigt förstå varför sådana kalkyler är meningslösa

8

9 Faktorproduktivitet

10 Hotellings resekostnads metod

11

12 Svagheter RK metoden

13

14 Fastighetsvärdemetoden

15 Övriga indirekta metoder §Inkomstförluster -- Hälsostudier §Återställandekostnader -- Miljöskuld -- Erosionsskador på vägnät §Skyddsutgifter -- Kalkning -- Specialfönster

16 Experimentmarknader §Konstruera en marknad för en kollektiv vara §Bishop & Heberlein (1979) Jaktlicenser §Studerar ofta skillnader mellan hypotetisk och ”verklig” betalningsvilja §Finner ofta en skillnad, debatt om hur stor den ”egentligen” är

17 Contingent Valuation (CVM) §Kort historik -- Ciriacy-Wantrup (1947) -- Första undersökningen 1958 -- R.K. Davis 1963 -- Weisbrod 1964, Krutilla 1967 -- 1979 Bishop & Heberlein -- 1989: Exxon Valdez. "Alaskalaget": Carson, Hanemann, Presser, Kopp & Ruud. "Exxonlaget": Hausman, Diamond & McFadden. -- 1993 NOAA panelen §1985 - metoden används allt oftare i Europa §1990t tillämpningar runt om i världen. Fortfarande mycket kontrolversiellt.

18 Typiska steg i en studie § Vilken förändring skall studeras? § Vilka berörs? §Utveckling av scenario -- Beskrivning av ”marknaden” -- Hur mycket information? -- Betalningssätt? § Frågemodeller § Statistiker, psykologer, sociologer och ekonomer

19 Fördelar §Ger totala värden § Flexibel i termer av scenario § Demokratisk underton § Detaljerad information om hur olika grupper berörs

20 Nackdelar § Bygger inte på observerat beteende -- strategiska svar, åtminstone oklart om individen ”talar sanning” § Sympatiyttring (ej baserad på verklig betalningsvilja) § Felspecifierade scenario (t.ex. part-whole bias) § Och en hel del annat...

21 Erfarenheter av svenska studier §5000+ studier värderingsstudier i världen, 60+ i Sverige §Forskningssyfte i de flesta fall §Fallet Vålådalen §Finlandsfärjestudien §Bromma flygplats

22 Slutsatser §Värderingsstudier ofta del i samhällsekonomisk lönsamhetsbeödmning av projekt (eller borde vara det) §Metoderna har förbättrats väsentligt efter nära 30 års forskning/tillämpning §Fokusera lokala/tydliga utnyttjandekonflikter §Planera studie i detalj

23 Ytterligare information §Söderkvist, T i SOU 1996:117 (översikt) §Journal of Economic Perspectives, Hösten 1994 (Debatt) §Mitchell & Carson (1989) §SLU-Umeå, NEK Umeå, CTS Borlänge, NEK Göteborg, SLU-Uppsala, Beijerinst §NRDA (1996) 2000+ referenser till litteratur §Forskning & Framsteg 2 1997


Ladda ner ppt "Bengt Kriström Professor SLU-Umeå Att Värdera Miljön."

Liknande presentationer


Google-annonser