Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekreationsvärden för sportfiske i västra Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekreationsvärden för sportfiske i västra Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Rekreationsvärden för sportfiske i västra Sverige

2 Bygger på en studie av Referens: Paulrud, Anton. (2004). Recreational values of different types of sport- fishing in western Sweden, in Economic valuation of sport-fishing in Sweden: Empirical findings and methodological developments. Doctoral thesis, SLU.

3 Bakgrund Hur ser sambandet mellan samhällets nytta och resursallokering ut? Beslutsfattande baserat på kostnaden eller nyttan för en fritidsaktivitet Nyttan av en fritidsaktivitet motsvarar betalningsviljan minus den verkliga kostnaden för denna Med resekostnadsmetoden som värderingsmetod kan man beräkna konsumentöverskott Dessa välfärdsmått kan användas vid beslutsfattande när budgeten är begränsad

4 Värderingsstudie för sportfiske Studie från 1998 som använde resekostnadsmetoden för att värdera sportfiske i Bohuslän i västra Sverige Sportfisket indelades i fem kategorier: Ordinarie sportfiske, sjöar med främst abborre och gädda Sportfiske i sjöar med inplanterad fisk som regnbåge Sportfiske i strömmar och vattendrag Kustfiske Sportfiske med guidade båtar

5 Resekostnadsstudien Postenkät som skickades till 1800 sportfiskare, 15 år och äldre Adresser hämtades från bland andra fiskekortsförsäljare 70% svarsfrekvens Respondenterna fick besvara: Socio-ekonomiska frågor Frågor om senaste fiskeresan inom Bohuslän, bland annat Resekostnad Boende under resan Fiskeavgifter Frågor om hur ofta de fiskar

6 Resekostnadsmetoden Individdata eller medelvärden från geografiska zoner kan användas 9 geografiska zoner användes Antal sportfiskare i varje zon beräknas Besöksfrekvens för respondenterna från varje zon till varje fiskeplats Kostnaden per fiskedag beräknas Regressionsanalys med besöksfrekvens som beroende variabel och kostnad per dag som oberoende variabel ln V ij = β 0 + β 1 C ij Konsumentöverskottet (CS) beräknas som arean under efterfrågekurvan minus den verkliga kostnaden

7 Det totala CS fås genom att summera över alla individer Värdet per dag fås genom att dela totala CS med totala antalet fiskedagar Marginella värdet av fångsten räknades ut som: ln (CS i ) = α 0 + α 1 ln (fångst i ) i = fiskeplats i ∂CS i / ∂fångst i

8 Kostnaden för en dags fiske (SEK)

9 Den totala fångsten

10 Konsumentöverskott

11 Totala värden per år, per fisk, per kilo och antal dagar

12 Marginella värden

13 Sammanfattning Studien visar på stora värden hos sportfisket i Bohuslän Underlag för policybeslut angående allokering av fiskresurser Värdena och kostnaderna beror på vilken typ av sportfiske det handlar om Marginella värden är av betydelse, dessa avtar med storleken på fångsten Det totala värdet för Bohuslän kan vara mycket större


Ladda ner ppt "Rekreationsvärden för sportfiske i västra Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser