Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FL10 732G81. 2 Exempel Beror skillnaden vi tycker oss se på slumpen, eller är den statistiskt säkerställd? Med andra ord: är populationerna Yngre respektive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FL10 732G81. 2 Exempel Beror skillnaden vi tycker oss se på slumpen, eller är den statistiskt säkerställd? Med andra ord: är populationerna Yngre respektive."— Presentationens avskrift:

1 FL10 732G81

2 2 Exempel Beror skillnaden vi tycker oss se på slumpen, eller är den statistiskt säkerställd? Med andra ord: är populationerna Yngre respektive Äldre lika? 2 YngreÄldre 75.1107.3 84.976.9 100.6101.0 67.091.7 77.3 83.2 Bromssträcka (i meter) Finns det någon skillnad i genomsnittlig bromssträcka mellan yngre och äldre bilförare?

3 3 Hypotesprövning för jämförelse av medelvärden i två populationer H 0 : μ 1 = μ 2 H a : μ 1 > μ 2 H a : μ 1 < μ 2 H a : μ 1 ≠ μ 2 Testvariabel: Slå upp kritiskt värde i t-tabellen för antal frihetsgrader som n – 1 där n är den minsta av n 1 och n 2. Beslutsregel: Om testvariabeln hamnar i det kritiska området förkastas H 0 3 Problemställningen bestämmer vilken mothypotes vi väljer 1. Vi har gjort två OSU och observationerna är oberoende av varandra 2. Populationerna som stickproven dragits ur kan betraktas som normalfördelade

4 4 Konfidensintervall för jämförelse av medelvärden i två populationer 4 där t* är t-tabellvärdet för n – 1 frihetsgrader där n är den minsta av n 1 och n 2

5 5 Exempel För att jämföra två reklambroschyrer, lät en reklamfirma trycka upp 1000 broschyrer enligt en metod och 1500 broschyrer enligt en annan. Broschyrerna delades ut till 2500 slumpmässigt valda personer och slumpen styrde också vem som fick vilken sorts broschyr. Av de 1000 broschyrerna blev 370 lästa, och av de 1500 blev 491 lästa. Finns det några skillnader i effektivitet (mätt som andel lästa) mellan de två broschyrerna? 5

6 6 Hypotesprövning för jämförelse av andelar i två populationer 6 H 0 : p 1 = p 2 H a : p 1 > p 2 H a : p 1 < p 2 H a : p 1 ≠ p 2 där Beslutsregel: om testvariabeln faller i det kritiska området förkastas H 0, alternativt beräkna p-värdet Bestäms av frågeställningen

7 7 Konfidensintervall för jämförelse av andelar i två populationer 7 där z* hämtas ur normalfördelningstabellen

8 8 Parvisa observationer 8 När samma individ undersöks vid två olika tillfällen uppfylls inte kravet på oberoende mellan stickproven. Exempel: I en kurs i lästeknik får de 8 deltagarna vara med om två läshastighetstest, den ena före kursen och den andra efter. Deltagare12345678 Poäng före287308275310322269290299 Poäng efter298305288315321281295305 Har kursen gett något resultat?

9 9 Exempel 9 Pris och årsmodell för ett stickprov om 8 bilar av en viss typ Pris i tkr (y)Årsmodell (x) 2302006 1031998 1802004 1422002 1642001 2362006 1262000 1061999 Vi vill förklara biltypens pris med hjälp av dess årsmodell.

10 10 Exempel (forts) 10 Regression Analysis: Pris (y) tkr versus Årsmodell (x) The regression equation is Pris (y) tkr = - 32538 + 16.3 Årsmodell (x) Predictor Coef SE Coef T P Constant -32538 3372 -9.65 0.000 Årsmodell (x) 16.333 1.684 9.70 0.000 S = 13.6842 R-Sq = 94.0% R-Sq(adj) = 93.0%

11 11 Konfidensintervall för β 11 där t* hämtas ur t-tabellen med n – 2 frihetsgrader och SE b = medelfelet som hämtas från datorutskriften

12 12 Hypotesprövning för β 12 H 0 : β = 0 H a : β ≠ 0 (vanligast) Beslutsregel: om testvariabeln hamnar i det kritiska området förkastas H 0 alternativt betrakta p-värdet från datorutskrift Slå upp kritiskt värde i t-tabellen för n – 2 frihetsgrader.

13 13 Konfidensintervall och prognosintervall för 13 Om vi vill prognosticera för alla individer med x-värdet x*: konfidensintervall Om vi vill prognosticera för en specifik individ med x-värdet x*: prognosintervall Konfidensintervall: Prognosintervall: I bägge fallen n – 2 frihetsgrader

14 14 Multipel regression 14 Visst finns det fler faktorer som påverkar en bils pris än bara årsmodellen? Även denna information kan inkluderas i regressionsmodellen! Regression Analysis: Pris tkr versus Årsmodell (x1); Körsträcka (x2) The regression equation is Pris tkr = - 21865 + 11.0 Årsmodell (x1) - 0.00305 Körsträcka (x2) Predictor Coef SE Coef T P Constant -21865 4500 -4.86 0.005 Årsmodell (x1) 11.015 2.244 4.91 0.004 Körsträcka (x2) -0.003052 0.001102 -2.77 0.039 S = 9.41870 R-Sq = 97.6% R-Sq(adj) = 96.7%

15 15 Projektseminarierna 15  Redovisning ca 10-15 minuter  Opponering ca 5 minuter  Obligatorisk närvaro!


Ladda ner ppt "FL10 732G81. 2 Exempel Beror skillnaden vi tycker oss se på slumpen, eller är den statistiskt säkerställd? Med andra ord: är populationerna Yngre respektive."

Liknande presentationer


Google-annonser