Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KYL-VÄRMEPUMAR MAX IV Placering Kyl- Värmepumpar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KYL-VÄRMEPUMAR MAX IV Placering Kyl- Värmepumpar."— Presentationens avskrift:

1

2 KYL-VÄRMEPUMAR MAX IV

3 Placering Kyl- Värmepumpar

4 FAKTA MAX IV Synkrotronljuset, som är det mest intensiva röntgenljuset man kan framställa, används för att undersöka hur olika material är uppbyggda, hur olika processer i materialet sker och för att kartlägga de kemiska tillstånden i olika material. Med hjälp av synkrotronljuset kan forskarna se partiklar som endast är några miljarddels millimeter stora. Användarna finns i stort sett bland alla olika forsknings grenar.

5 UPPDRAGSGIVARE Kraftringen

6

7 Detta system omfattar värmepumpssystem som både levererar kyla till Max IV och återvinner den bortkylda värmen. Kylsystemen inom Max IV är uppdelade på tre temperaturnivåer. Värmepumpar är kopplade till de två systemen med lägre temperaturer. Från bägge dessa två kylkretsar ska värmen återvinnas till fjärrvärmenätet. Värmen från kondensorer kan endast levereras till fjärrvärmenätet. På den varma sidan är värmepumparna kopplade mot Lunds fjärrvärmenät. Detta innebär att temperaturen på inkommande fjärrvärmevatten kan variera från ca 40 C upp till ca 55 C. Fjärrvärmevattnet ska höjas till en temperatur på 80 C i värmepumparna innan det distribueras ut på framledningen. På den kalla sidan är bägge värmepumparna kopplade mot interna kylsystem på Max IV. Kylning är till för elektronik samt miljö. Leveransomfattning

8 EFFEKT OCH TEMP KRAV PÅ KYL-VÄRMEPUMPAR Effekt behov 1300 kW KB 15 o C – 7 o C, ± 1 o C KM45 o C – 80 o C 1300 kW KB30 o C – 23,5 o C, ± 0,5 o C KM45 o C – 80 o C

9 VIBRATIONER Exprimenten är känsliga, en enkel förklaring är att man tar en ”typ” röntgenbild vid försöken. Krav; Inne i acceleratoranläggningen får det inte vibrera mer än 26 nanometer, (en nanometer är en miljarddels meter)

10

11 LÖSNINGAR Flera enheter i serie, ger ökad redundans samt möjlighet till hög utgående KM temperatur. Kombination av kolv och skruvkompressorer Varvtalsstyrda kompressorer Avancerat PLC styrsystem (ABB). Avvibrering av varje kompressor via infästning samt rör anslutning. Avvibrering av varje enhet både mot golv samt KB och KM system. Special kompensatorer på Fjv sida (hög temp samt högt tryck 16 bar)

12 MELLANTEMPERATUR ENHET 1 st. ChillHeat S280 VFD en skruvkompressor med frekvensomvandlare 1 st. ChillHeat P220 VFD tre kolvkompressorer, varav två med frekvensomvandlare 1 st. ChillHeat P300 VFD fyra kolvkompressorer, varav två med frekvensomvandlare LÅGTEMPERATUR ENHET 1 st. ChillHeat S490 VFD en skruvkompressor med frekvensomvandlare 3 st. ChillHeat P300 VFD per värmepump: fyra kolvkompressorer, varav två med frekvensomvandlare

13 Prestanda Mellantemperatur ENHET Kyl effekt1300 kW T in/ut30/23.5°C Värme effekt1714 kW T in/ut45/80°C El effekt in418 kW COPh4.1 COPc 3.1 COPtot7.2 Lågtemperatur ENHET Kyl effekt1300 kW T in/ut15/7°C Värme effekt1930 kW T in/ut45/80°C El effekt in642 kW COPh4.1 COPc 3.1 COPtot7.2

14 FLÖDESBILD ANLÄGGNING FLÖDESBILD VÄRMEPUMPAR PLANRITNING

15

16 12,1°C6,8°C Kondensorvärmen skickas ut i fjärrvärmenätet 49,2°C 80,9°C Håller samtidigt både kalla och varma flödena vid sina börvärden. Effektregleringen styrs av kylbehovet, kondensorflödet anpassas för att 80°C upprätthålls. Kalla sidans reglerventiler fördelar flödet mellan de parallellkopplade enheterna

17 SVÅRIGHETER UNDER DRIFTAGNINGAR Stora lastvariationer, upp mot 500 kW upp och ner. Avsaknad av ackumulatortank Snabba förändrade förutsättning på Fjv sidan Max 15 minuter insvängning för reglering vid förändring gäller bara vid stora förändringar över 200 kW. I övrigt skall vi hålla utgående temp enligt krav Varierande flöde både KB samt KM sida

18

19

20 TRENDER

21

22

23

24

25 TACK FÖR VISAT INTRESSE FRÅGOR?


Ladda ner ppt "KYL-VÄRMEPUMAR MAX IV Placering Kyl- Värmepumpar."

Liknande presentationer


Google-annonser