Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015"— Presentationens avskrift:

1 Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015
1200 Lunch Bill 1300 Inledning Alf 1315 Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345 Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430 Kaffe 1445 Samordning med Bilkåren C-O 1515 Medlemsutveckling 1545 Utbildning 2015 Bill Bengt 1645 Försvarsupplysning och koppling till FM 1715 Riksstämma/Jubileum 1730 Övriga frågor 1830 Hemresa Samåkning

2 Varför är vi här och bara under en dag!
Kårchefsråd den 7 februari 2015 Välkomna! Varför är vi här och bara under en dag!

3 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Några inledande kommentarer
Ett tufft år bakom oss ekonomiskt, uppdragsmässigt och med en stor insats! MSB har svängt i sin uppfattning om MTE! Fortsatta bekymmer i ett antal kårer Stämma i september = nya kvastar i FAK Nya kvastar inom Bilkårens högsta ledning a

4 Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015
1200 Lunch Bill 1300 Inledning Alf 1315 Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345 Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430 Kaffe 1445 Samordning med Bilkåren C-O 1515 Medlemsutveckling 1545 Utbildning 2015 Bill Bengt 1645 Försvarsupplysning och koppling till FM 1715 Riksstämma/Jubileum 1730 Övriga frågor 1830 Hemresa Samåkning

5 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Utbildningar 2014 V 7 Intro MTE Revinge FAK V 20 Intro MTE Umeå FAK V 21 Intro MTE Falun FAK V 40 Intro MTE Skellefteå FAK V 44 Intro MTE Gävle FAK V 43 Rep lastbil Göteborg FAK V 40 Forts. Buss Umeå FAK V 44 Rep lastbil Revinge FAK V 45 Rep lastbil Kalmar FAK V 39 Rep. elverk SvK Åsbro FAK V 20 Rep.elverk SvK Åsbro FAK V 46 Rep bv TrV FAK V 47 Rep bv TrV FAK V 14 Linjebyggnad, Can FAK 3 Bilkåren V 21 Komp.h för bv.instr.Vill. 9 FAK 5 Bilkåren V 48 Gu bv SvK Villingsberg FAK 8 FRO Intro och test av förare Rep lastbil Rep elverk Rep bandvagn TRV

6 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Utbildningar 2014 Vecka 6 rep snö 4 FAK 3 Bilkåren adm . Bilkåren V 7 rep snö FAK 4 Bilkåren adm. Bilkåren V 38 Rep bv SvK FAK 1 Bilkåren adm. Bilkåren V 42 Avanc 1 bv SvK 2 FAK 6 Bilkåren adm. Bilkåren V 39 Avanc 1 bv SvK 6 FAK adm. Bilkåren V 45 Avanc 2 bv SvK 5 FAK 5 Bilkåren adm. Bilkåren 186 Utbildade medlemmar från FAK. 35 ur Bilkåren/ FRO

7 Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015
1200 Lunch Bill 1300 Inledning Alf 1315 Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345 Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430 Kaffe 1445 Samordning med Bilkåren C-O 1515 Medlemsutveckling 1545 Utbildning 2015 Bill Bengt 1645 Försvarsupplysning och koppling till FM 1715 Riksstämma/Jubileum 1730 Övriga frågor 1830 Hemresa Samåkning

8 Kårchefsråd den 7 februari 2015
MTE-läget idag MSB har givit en ny inriktning! Märks på de många uppdragen 2015 Omstart i november på Arlanda Bilkåren (åtminstone centralt) har en betydligt positivare syn på MTE

9 Kårchefsråd den 7 februari 2015
MTE- Läget idag Vi har avtal med Jönköping och Halland. Stockholm på G. Värmland på G.I syd har Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland och Skåne muntligt sagt OK. Vi har, inte färdiga, MTE i Hässleholm, Eksjö, Borås, Umeå och Skellefteå Fortsatt svårt att rekrytera till ledningarna

10 Kårchefsråd den 7 februari 2015
MTE- Läget idag Vi kan justera, plats, storlek och antal MTE MSB beredd ”hjälpa till” med marknadsföring. Ingen egen ”drive”. Överföring av bandvagnsförare får frivorg ordna själva. Jan-Eric ansvarig för registret Kravställning och kvalitetssäkring mm skall skötas av länsstyrelsen

11 Kårchefsråd den 7 februari 2015
MTE- Läget idag Digitala förarbevis- MSB återkommer! Att samla MTE – ett länsstyrelseansvar! Utrustning- Länsstyrelse alternativt FFO Ersättning till ledningarna bekostas ej av MSB. Går ej enligt förordningen för 2.4-anslaget.

12 Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015
1200 Lunch Bill 1300 Inledning Alf 1315 Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345 Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430 Kaffe 1445 Samordning med Bilkåren C-O 1515 Medlemsutveckling 1545 Utbildning 2015 Bill Bengt 1645 Försvarsupplysning och koppling till FM 1715 Riksstämma/Jubileum 1730 Övriga frågor 1830 Hemresa Samåkning

13 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Samordning/samverkan med Bilkåren
Historik Dagsläge Samverkansområden MTE Kurser Övningar MSB/FM – dialoger Fordon Rekrytering Framtiden?

14 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Medlemsutveckling Den magiska gränsen Åldersstruktur Rekrytering Eventplan Min målsättning 5000 innan 2020

15 Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015
1200 Lunch Bill 1300 Inledning Alf 1315 Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345 Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430 Kaffe 1445 Samordning med Bilkåren C-O 1515 Medlemsutveckling 1545 Utbildning 2015 Bill Bengt 1645 Försvarsupplysning och koppling till FM 1715 Riksstämma/Jubileum 1730 Övriga frågor 1830 Hemresa Samåkning

16 FAK Utbildning 2015 MTE-utbildningar 2015
Det krävs samverkan med MTE-ledningar för att inventera och säkerställa vilka kategorier som behöver utbildas. Inventeringen skall svara mot det behov av, bussförare, bandvagnsförare, lastbilsförare och elverksskötare vid MTE-erna.

17 Introduktionsdag Förslag att introduktion genomförs 1 dag.
Vi slipper övernattning, mat. Resor sker till på fm och hem em/kv. Vi kan genomföra introduktion på flera platser.

18 Introduktionsdag Arbetsgivare skall godkänna att den enskilde kan medverka i såväl utbildning som insats ! Antal deltagare 12 – 24 st Tid : 1 dag Plats: På gymnasiekola alt trafikskola Utrustning: 2 – 3 st lastbilar med utan släp. Buss, bandvagn. Kurschef och 2 – 3 instruktörer Kursadministratör

19 Introduktionsdag Program
Genomgång av dagen, presentation av kursledning och elever Presentation av MTE med dess koncept, benficks-avtal, reseräkningar, vilken roll har MTE vid insats, huvudman, försäkringar, utbildningar att välja inför test, FAK och Bilkårens organisationer.

20 Introduktionsdag Program
1130 – 1230 Lunch 1230 – 1730 Stationer med Körstest på lastbil, lastbil med släp, buss. Bandvagn provkörning, fysisk test med bårbärning, utgång genom bandvagnens lucka. Elverksskötare info om att sköta ett elverk Samtal med varje deltagare om deras bakgrund och deras mål med MTE engagemang. 1730 – Sammanfattning av dagen frågor avslut.

21 Platser för Introduktionsdag
Malmö kåren Jönköping Göteborg Skövde Karlstad Stockholm Gävle Östersund Umeå Skellefteå

22 Fortsättningskurs lastbil, lastbil med släp
Malmö Jönköping Karlstad Östersund Skellefteå Växjö Repetitionsutbildning

23 Fortsättningskurs lastbil
Antal elever : st Antal dagar : 4 st ( 2+2) ( 1 dag avrostning) Plats : Enligt ök, gymnasieskola /trafikskola Fordon : – 6 st lastbil med släp Tillbehör: Lastsäkringsmateriel, bandvagn Kursledning: Kurschef, 3 st instruktörer sjukvårdsinstruktör. Kursadministratör

24 Fortsättningskurs lastbil program
Dag 1 0900 – 1130 Uppstart genomgång av kurs, MTE-konceptet, Administration. 1130 – 1230 Lunch 1230 – 1630 Sjukvård, HLR, ABS, Hjärtstartare 1630 – Middag, ordnande av förläggning

25 Fortsättningskurs lastbil program
1800 – 2000 Genomgång lastbilar, säkerhetskontroll, koppling av släp kontroll av tilläggsutrustning. 2000 – 2200 Genomgång av lastsäkring, handhavande av lastväxlare, rangering mellan lastväxlare och släp till och från.

26 Fortsättningskurs lastbil program
Dag 2 0700 Frukost Teknik, bromsar, täthetskontroll, slaglängd, åtgärder vid bogsering Bränslesystem, luftning av bränsle Fika Teknik batteri sommar/vinter, hjälpstart, hjul/däck, hjulbyte, slirskydd Lunch

27 Fortsättningskurs lastbil
1230 – Övning i hanterande av fordonsmonterad kran övning i hanterande av lastväxlare med olika flak, rangering till släp. Uppställning av släp vid olika mål, lastning av gods/fordon/säkring av gods. Samling och sammanfattning av dagarna, presentation av kommande 2 dagars program

28 Fortsättningskurs lastbil
Dag 3 Avrostningsdag, d v s hel kördag för att komma in i körning . ?

29 Fortsättningskurs lastbil
Dag 4 0900 – Samling upprop, program 0930 – Säkerhetskontroll fordon, Användande av olika kartor, koordinater, lägesrapportering, sambandsmedel, Rakel, mobil telefon, radio. Lunch

30 Fortsättningskurs lastbil
1230 – 1630 Övning inryckning/registrering för uppdrag, avtalstecknande/benficksavtal, körorder. Körning mot mål på mindre vägar med kartläsning samt lägesrapportering över radio mobiltelefon, Rakel. Omlastning av gods på angiven plats enl körorder. 1630 – 1730 Middag.

31 Fortsättningskurs lastbil
1730 – 2200 Fortsatt körning med kartläsning och rapportering, byte av gods och fordon fordonskombinationer. Mörkerorientering

32 Fortsättningskurs lastbil
Dag 5 Frukost 0800 – Bärgning av fordon, egen bärgning samt med annat fordon, hjälpmedel 1000 – Avlastning av barlast, städning av fordon, tvättning av fordon, tankning, återställning 1130 – Lunch

33 Fortsättningskurs lastbil
1230 – 1400 Genomgång av dag 4 övningar/körningar, användning av samband erfarenheter. Vilka uppdrag kan vara aktuella att genomföras inom MTE. Repetitionsutbildning, samling av MTE enhet för att planera hur gör vi, vilken utrustning skall vi ha och var finns den. 1400 – 1500 Avslutning, skrivande av enkät.

34 Busskurser 2015 Jönköping 2015 – 05 – 29 – 31
Falun – – 14 Umeå 2015 FAK hyr buss av Grönlunds Trafikskolor

35 Fortsättningskurs Buss
Bussförare vid MTE genomgår utbildning enligt ”husses” önskemål. Inriktning: utrymning av stad, samhälle, äldreboende och kärnkraftverk. Antal elever: st Antal dagar : st ( 30 timmar ) Fre – Söndag Plats: Enligt överenskommelse Trafikskola / Gymnasieskola Fordon: 3 st bussar, linjevagn lågbyggd, handikappbuss

36 Fortsättningskurs Buss
Tillbehör : Rullstolar, moderna rullstolar, rollatorer, spännband. Kursledning: Kurschef, 3 st instruktörer varav st sjukvårdsinstruktör Kursadministratör : Svara för deltagarlistor, kontakt med elever, kallelse av elever, reseräkningar, beställning av mat, fika, logi, kursdokumentation, budget före kurs till kansliet för godkännande, redovisning efter kurs till kansliet och MTE-chefer. Förberedseltid Kurschef 3 dagar, 1 dag efterarbete. Instruktör 1 dag förberedelse dag efterarbete.

37 Fortsättningskurs Buss
Dag 1 0900 – 1130 Samling, fika, genomgång av elever med personlig presentation, samt kursledning, FAK/Bilkårens organisation och verksamhet, MTE konceptet, skrivande av reseräkning, benficksavtal, arbetsgivares godkännande att gå utbildning samt acceptans att deltaga vid insats, ekonomi, förläggning, måltider. Insats MTE ledning och erfarenhet från skarpa insatser. 1130 – Lunch

38 Fortsättningskurs Buss
1230 – Sjukvårdsutbildning HLR, ABC samt hjärtstartare. 1630 – Middag, förläggning 1800 – Genomgång av olika bussar, användningsområde vid utrymning transport av rörelsehindrande. 2000 – Hjälpmedel såsom rullstolar äldre modell som nyare modeller, rollatorer, lastsäkring i handikapp- transport samt i linjevagnar. Alla kursdeltagare prövar rullstolar och dess framkomlighet, körning med rullstol i slalombana.

39 Fortsättningskurs Buss
Dag 2 Frukost 0800 – 1000 Lastning av rullstolar i handikapptransportbuss, säkring av rullstolsbunden, lastning av rullstol i linjebuss med låggolv, körning med elever sittande i rullstol (upplevelsebaserat ) 1000 – 1130 Säkerhetskontroll av buss, säkringsmateriel, bakgavelhiss, höj o sänk funktion på buss. 1130 – Lunch

40 Fortsättningskurs Buss
1230 – 1430 Utbildning olika kartor, kordinater, hjälpmedel 1430 – 1630 Körning med stadskarta till utpekade mål som äldreboenden, bussterminaler, förskolor. 1630 – Middag 1800 – 2200 Orienteringskörning med inriktning på mindre orter och vägar, användande av kartor till olika adresser, byskolor, hembygdsgårdar, sockenstugor, församlingshem m a o utrymningsplatser

41 Fortsättningskurs Buss
Dag 3 Frukost 0800 – Teknik buss, hjul/hjulbyte, slirskydd. Bränslesystem luftning bränsle. Bromsar, bromssystem, slaglängd, täthetskontroll, krav vid bogsering. 1130 – 1230 Lunch

42 Fortsättningskurs Buss
1230 – 1400 Vård av bussar, städning, tvätt, tankning, återlämning. 1400 – 1500 Kursutvärdering, sammanfattning mot MTE och beställare. Repetitionsutbildning, övning vid MTE, avslut.

43 Mekanikerutbildning Bandvagn
Skellefteå – 18 Kursansvarig Skellefteåkåren Antal kursdeltagare 6 – 8 st Kursprogram/kursplan/tidsplan

44 Repetitionskurs Instruktör lastbil
Tid oktober Antal deltagare 20 Plats: Motorskolan Skövde Kursansvarig FAK kansli Mål FM Förarbevis

45 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss
Tid: Antal deltagare: 10 – 12 st Plats: Växjö Kurschef: Kent Johansson Antal fordon: 4 – 5 lastbilar

46 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss
Tid : 2 dagar Huvudmål: Repetitionsutbildning sker med mål mot att samöva och genomföra tänkta händelser där tyngdpunkten ligger på samverkan inom MTE avseende transporter för samhällets krisberedskap

47 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss
Dag 1 0800 – Samling, genomgång övning Färdigställande av fordon för transportuppdrag 1030 – Repetition karta, koordinater Lunch Genomgång/ordergivning för övning med uppdrag mot olika mål på sämre vägar, samband under övning, rapportering.

48 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss
1330 – 1630 Övning, körning mot olika ,mål genom orientering, lastning / lossning av materiel. Körning under svårare förhållanden. 1630 – Middag / förläggning 1800 – Fortsatt övning

49 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss
Dag 2 Frukost 0800 – Egen bärning, bärgning med annat fordon 1000 – Lossning av fordon, städning, tvättning, tankning. 1130 – Lunch 1230 – Sammanfattning genomgång av övning, MTE insatser, erfarenheter, enkät, reseräkningar

50 Kurser inom elberedskapen
Åsbro kursgård Canada stolpe Lindragningskurs Bandschaktare

51 Kortkurser i Jönköping
Boende i stugor 400 m från utbildning och beredskapsdepå, 4 bäddstugor, central sanitetsanläggning. 495:-/dygn städning för 2 nätter 400:-, kursdeltagarna tar med lakan eller sovsäck. Mat frukost kan Statoil bistå med även lunch middag, alt catering. Kårer har egna instruktörer FAK-F öppnar upp och stöder vid utbildning med 1 hen.

52 Urval av kortkurser Hjullastare/Truck 5 st hjullastare, 2 st truckar
40 timmar = två helger Motorsågsutbildning motorsågar Räddningstjänstens krav timmar ATV 4-hjuling, snöscooter 2 – 4 ATV-er 1 Snöscooter

53 Urval kortkurser Lastsäkringskurs enl kursplan
Minibuss (VW-buss ) – 4 st Lätt släp till VW-buss BE – 5 st Kranflak radiostyrd kran st Sjukvårdstält st Skogsbrandutb. Motorsprutor st Lastbil med släp st Buss st Bandvagn st Elverk 200 kva st

54 Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015
1200 Lunch Bill 1300 Inledning Alf 1315 Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345 Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430 Kaffe 1445 Samordning med Bilkåren C-O 1515 Medlemsutveckling 1545 Utbildning 2015 Bill Bengt 1645 Försvarsupplysning och koppling till FM 1715 Riksstämma/Jubileum 1730 Övriga frågor 1830 Hemresa Samåkning

55 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Försvarsupplysning och koppling till FM Historik FAK – FM Ny inriktning Läget i omvärlden Ryssland Syrien Läget i Sverige MSB – FM olika dep Katastrofer Diversion

56 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Jubileum september Samling Billingehus Skövde. För Rikskårstyrelsen börjar programmet fredagen den 25 september klockan Övriga deltagare ansluter under förmiddagen och senast klockan för lunch. För de som inte kan resa under lördagen finns möjlighet att anlända på fredagen. Lördag 08.30 – Rikskårstyrelsen sammanträder 11.30 – Lunchbuffé för samtliga deltagare. 13.00 – FAK 100 år – Anföranden, musik mm i samlingssalen. 17.00 – Egna förberedelser. Jubileumsmiddag.

57 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Jubileum september Söndag Frukostbuffé 08.30 – FAK Rikskårstämma Lunch Avfärd

58 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Deltagare i styrelsemötet Ledamöter med ersättare samt valberedningens sammankallande. Deltagare i jubileet och Deltagarna i styrelsemötet, Revisorer, Kårchefer samt ytterligare stämman två deltagare från varje kår. Om kårchefen är medlem eller ersättare i Rikskårstyrelsen ska berörd kår delta med tre personer utöver kårchefen.  Se Stadgar § 11 och 12 Övernattning I huvudsak dubbelrum. Kostnader Kostnader för hotell, resor och måltider betalas av Rikskåren. Klädsel FAK:s föreningsdräkt rekommenderas O.s.a Prel anmälan om deltagande insänds enl § 12 till adress Slutlig anmälan insänds senast 26 juli tillsammans med motioner inför stämman. Kårchefsråd den 7 februari 2015 Jubileum september

59 Kårchefsråd den 7 februari 2015
Övrigt? Slut!


Ladda ner ppt "Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser