Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill."— Presentationens avskrift:

1 1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill 1445Samordning med Bilkåren C-O 1515Medlemsutveckling C-O 1545Utbildning 2015 Bill Bengt 1645Försvarsupplysning och koppling till FM C-O 1715Riksstämma/Jubileum C-O 1730Övriga frågor C-O 1830Hemresa Samåkning Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015

2 Välkomna! Varför är vi här och bara under en dag! Kårchefsråd den 7 februari 2015

3 Ett tufft år bakom oss ekonomiskt, uppdragsmässigt och med en stor insats! MSB har svängt i sin uppfattning om MTE! Fortsatta bekymmer i ett antal kårer Stämma i september = nya kvastar i FAK Nya kvastar inom Bilkårens högsta ledning Kårchefsråd den 7 februari 2015 Några inledande kommentarer

4 1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill 1445Samordning med Bilkåren C-O 1515Medlemsutveckling C-O 1545Utbildning 2015 Bill Bengt 1645Försvarsupplysning och koppling till FM C-O 1715Riksstämma/Jubileum C-O 1730Övriga frågor C-O 1830Hemresa Samåkning Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015

5 V 7 Intro MTE Revinge 21 FAK V 20 Intro MTE Umeå 7 FAK V 21 Intro MTE Falun 10 FAK V 40 Intro MTE Skellefteå 8 FAK V 44 Intro MTE Gävle 12 FAK V 43 Rep lastbil Göteborg 11 FAK V 40 Forts. Buss Umeå 9 FAK V 44 Rep lastbil Revinge 8 FAK V 45 Rep lastbil Kalmar 10 FAK V 39 Rep. elverk SvK Åsbro 7 FAK V 20 Rep.elverk SvK Åsbro 7 FAK V 46 Rep bv TrV 10 FAK V 47 Rep bv TrV 12 FAK V 14 Linjebyggnad, Can 5 FAK 3 Bilkåren V 21 Komp.h för bv.instr.Vill. 9 FAK 5 Bilkåren V 48 Gu bv SvK Villingsberg 5 FAK 8 FRO Intro och test av förare Rep lastbil Rep elverk Rep bandvagn TRV Kårchefsråd den 7 februari 2015 Utbildningar 2014

6 Vecka 6 rep snö4 FAK 3 Bilkåren adm. Bilkåren V 7 rep snö 4 FAK 4 Bilkåren adm. Bilkåren V 38 Rep bv SvK 14 FAK 1 Bilkåren adm. Bilkåren V 42 Avanc 1 bv SvK2 FAK 6 Bilkåren adm. Bilkåren V 39 Avanc 1 bv SvK6 FAK adm. Bilkåren V 45 Avanc 2 bv SvK5 FAK 5 Bilkåren adm. Bilkåren 186 Utbildade medlemmar från FAK. 35 ur Bilkåren/ FRO Kårchefsråd den 7 februari 2015 Utbildningar 2014

7 1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill 1445Samordning med Bilkåren C-O 1515Medlemsutveckling C-O 1545Utbildning 2015 Bill Bengt 1645Försvarsupplysning och koppling till FM C-O 1715Riksstämma/Jubileum C-O 1730Övriga frågor C-O 1830Hemresa Samåkning Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015

8 MSB har givit en ny inriktning! Märks på de många uppdragen 2015 Omstart i november på Arlanda Bilkåren (åtminstone centralt) har en betydligt positivare syn på MTE Kårchefsråd den 7 februari 2015 MTE-läget idag

9 Vi har avtal med Jönköping och Halland. Stockholm på G. Värmland på G.I syd har Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland och Skåne muntligt sagt OK. Vi har, inte färdiga, MTE i Hässleholm, Eksjö, Borås, Umeå och Skellefteå Fortsatt svårt att rekrytera till ledningarna Kårchefsråd den 7 februari 2015 MTE- Läget idag

10 Vi kan justera, plats, storlek och antal MTE MSB beredd ”hjälpa till” med marknadsföring. Ingen egen ”drive”. Överföring av bandvagnsförare får frivorg ordna själva. Jan-Eric ansvarig för registret Kravställning och kvalitetssäkring mm skall skötas av länsstyrelsen Kårchefsråd den 7 februari 2015 MTE- Läget idag

11 Digitala förarbevis- MSB återkommer! Att samla MTE – ett länsstyrelseansvar! Utrustning- Länsstyrelse alternativt FFO Ersättning till ledningarna bekostas ej av MSB. Går ej enligt förordningen för 2.4-anslaget. Kårchefsråd den 7 februari 2015 MTE- Läget idag

12 1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill 1445Samordning med Bilkåren C-O 1515Medlemsutveckling C-O 1545Utbildning 2015 Bill Bengt 1645Försvarsupplysning och koppling till FM C-O 1715Riksstämma/Jubileum C-O 1730Övriga frågor C-O 1830Hemresa Samåkning Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015

13 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Samordning/samverkan med Bilkåren Historik Dagsläge Samverkansområden MTE Kurser Övningar MSB/FM – dialoger Fordon Rekrytering Framtiden?

14 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Medlemsutveckling Den magiska gränsen Åldersstruktur Rekrytering Eventplan Min målsättning 5000 innan 2020

15 1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill 1445Samordning med Bilkåren C-O 1515Medlemsutveckling C-O 1545Utbildning 2015 Bill Bengt 1645Försvarsupplysning och koppling till FM C-O 1715Riksstämma/Jubileum C-O 1730Övriga frågor C-O 1830Hemresa Samåkning Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015

16 FAK Utbildning 2015 MTE-utbildningar 2015 Det krävs samverkan med MTE-ledningar för att inventera och säkerställa vilka kategorier som behöver utbildas. Inventeringen skall svara mot det behov av, bussförare, bandvagnsförare, lastbilsförare och elverksskötare vid MTE-erna.

17 Introduktionsdag Förslag att introduktion genomförs 1 dag. Vi slipper övernattning, mat. Resor sker till på fm och hem em/kv. Vi kan genomföra introduktion på flera platser.

18 Introduktionsdag Arbetsgivare skall godkänna att den enskilde kan medverka i såväl utbildning som insats ! Antal deltagare 12 – 24 st Tid : 1 dag Plats: På gymnasiekola alt trafikskola Utrustning: 2 – 3 st lastbilar med utan släp. Buss, bandvagn. Kurschef och 2 – 3 instruktörer Kursadministratör

19 Introduktionsdag Program 0900-0930 Genomgång av dagen, presentation av kursledning och elever. 0930-1130 Presentation av MTE med dess koncept, benficks-avtal, reseräkningar, vilken roll har MTE vid insats, huvudman, försäkringar, utbildningar att välja inför test, FAK och Bilkårens organisationer.

20 Introduktionsdag Program 1130 – 1230 Lunch 1230 – 1730 Stationer med Körstest på lastbil, lastbil med släp, buss. Bandvagn provkörning, fysisk test med bårbärning, utgång genom bandvagnens lucka. Elverksskötare info om att sköta ett elverk Samtal med varje deltagare om deras bakgrund och deras mål med MTE engagemang. 1730 – 1800 Sammanfattning av dagen frågor avslut.

21 Platser för Introduktionsdag Malmö kåren Jönköping Göteborg Skövde Karlstad Stockholm Gävle Östersund Umeå Skellefteå

22 Fortsättningskurs lastbil, lastbil med släp Malmö Jönköping Karlstad Östersund Skellefteå VäxjöRepetitionsutbildning

23 Fortsättningskurs lastbil Antal elever : 12 st Antal dagar : 4 st ( 2+2) ( 1 dag avrostning) Plats : Enligt ök, gymnasieskola /trafikskola Fordon : 4 – 6 st lastbil med släp Tillbehör: Lastsäkringsmateriel, bandvagn Kursledning: Kurschef, 3 st instruktörer 1 sjukvårdsinstruktör. Kursadministratör

24 Fortsättningskurs lastbil program Dag 1 0900 – 1130Uppstart genomgång av kurs, MTE-konceptet, Administration. 1130 – 1230Lunch 1230 – 1630Sjukvård, HLR, ABS, Hjärtstartare 1630 – 1800 Middag, ordnande av förläggning

25 Fortsättningskurs lastbil program 1800 – 2000 Genomgång lastbilar, säkerhetskontroll, koppling av släp kontroll av tilläggsutrustning. 2000 – 2200 Genomgång av lastsäkring, handhavande av lastväxlare, rangering mellan lastväxlare och släp till och från.

26 Fortsättningskurs lastbil program Dag 2 0700Frukost 0800-0945 Teknik, bromsar, täthetskontroll, slaglängd, åtgärder vid bogsering Bränslesystem, luftning av bränsle 0945-1000 Fika 1000-1130 Teknik batteri sommar/vinter, hjälpstart, hjul/däck, hjulbyte, slirskydd 1130-1230 Lunch

27 Fortsättningskurs lastbil 1230 – 1630 Övning i hanterande av fordonsmonterad kran övning i hanterande av lastväxlare med olika flak, rangering till släp. Uppställning av släp vid olika mål, lastning av gods/fordon/säkring av gods. 1630-1700 Samling och sammanfattning av dagarna, presentation av kommande 2 dagars program

28 Fortsättningskurs lastbil Dag 3 0900 - 1600 Avrostningsdag, d v s hel kördag för att komma in i körning. ?

29 Fortsättningskurs lastbil Dag 4 0900 – 0930 Samling upprop, program 0930 – 1130 Säkerhetskontroll fordon, Användande av olika kartor, koordinater, lägesrapportering, sambandsmedel, Rakel, mobil- telefon, radio. 1130. 1230 Lunch

30 Fortsättningskurs lastbil 1230 – 1630 Övning inryckning/registrering för uppdrag, avtalstecknande/benficksavtal, körorder. Körning mot mål på mindre vägar med kartläsning samt lägesrapportering över radio mobiltelefon, Rakel. Omlastning av gods på angiven plats enl körorder. 1630 – 1730 Middag.

31 Fortsättningskurs lastbil 1730 – 2200 Fortsatt körning med kartläsning och rapportering, byte av gods och fordon fordonskombinationer. Mörkerorientering

32 Fortsättningskurs lastbil Dag 5 0700 Frukost 0800 – 1000 Bärgning av fordon, egen bärgning samt med annat fordon, hjälpmedel 1000 – 1130 Avlastning av barlast, städning av fordon, tvättning av fordon, tankning, återställning 1130 – 1230 Lunch

33 Fortsättningskurs lastbil 1230 – 1400 Genomgång av dag 4 övningar/körningar, användning av samband erfarenheter. Vilka uppdrag kan vara aktuella att genomföras inom MTE. Repetitionsutbildning, samling av MTE enhet för att planera hur gör vi, vilken utrustning skall vi ha och var finns den. 1400 – 1500 Avslutning, skrivande av enkät.

34 Busskurser 2015 Jönköping2015 – 05 – 29 – 31 Falun2015 – 06 - 12 – 14 Umeå2015 FAK hyr buss av Grönlunds Trafikskolor

35 Fortsättningskurs Buss Bussförare vid MTE genomgår utbildning enligt ”husses” önskemål. Inriktning: utrymning av stad, samhälle, äldreboende och kärnkraftverk. Antal elever: 12 st Antal dagar : 3 st ( 30 timmar ) Fre – Söndag Plats: Enligt överenskommelse Trafikskola / Gymnasieskola Fordon:3 st bussar, linjevagn lågbyggd, handikappbuss

36 Fortsättningskurs Buss Tillbehör : Rullstolar, moderna rullstolar, rollatorer, spännband. Kursledning: Kurschef, 3 st instruktörer varav 1st sjukvårdsinstruktör Kursadministratör : Svara för deltagarlistor, kontakt med elever, kallelse av elever, reseräkningar, beställning av mat, fika, logi, kursdokumentation, budget före kurs till kansliet för godkännande, redovisning efter kurs till kansliet och MTE-chefer. Förberedseltid Kurschef 3 dagar, 1 dag efterarbete. Instruktör 1 dag förberedelse 1 dag efterarbete.

37 Fortsättningskurs Buss Dag 1 0900 – 1130 Samling, fika, genomgång av elever med personlig presentation, samt kursledning, FAK/Bilkårens organisation och verksamhet, MTE konceptet, skrivande av reseräkning, benficksavtal, arbetsgivares godkännande att gå utbildning samt acceptans att deltaga vid insats, ekonomi, förläggning, måltider. Insats MTE ledning och erfarenhet från skarpa insatser. 1130 – 1230 Lunch

38 1230 – 1630 Sjukvårdsutbildning HLR, ABC samt hjärtstartare. 1630 – 1800 Middag, förläggning 1800 – 2000 Genomgång av olika bussar, användningsområde vid utrymning transport av rörelsehindrande. 2000 – 2200 Hjälpmedel såsom rullstolar äldre modell som nyare modeller, rollatorer, lastsäkring i handikapp- transport samt i linjevagnar. Alla kursdeltagare prövar rullstolar och dess framkomlighet, körning med rullstol i slalombana. Fortsättningskurs Buss

39 Dag 2 0700 Frukost 0800 – 1000 Lastning av rullstolar i handikapptransportbuss, säkring av rullstolsbunden, lastning av rullstol i linjebuss med låggolv, körning med elever sittande i rullstol (upplevelsebaserat ) 1000 – 1130 Säkerhetskontroll av buss, säkringsmateriel, bakgavelhiss, höj o sänk funktion på buss. 1130 – 1230 Lunch Fortsättningskurs Buss

40 1230 – 1430 Utbildning olika kartor, kordinater, hjälpmedel 1430 – 1630 Körning med stadskarta till utpekade mål som äldreboenden, bussterminaler, förskolor. 1630 – 1730 Middag 1800 – 2200 Orienteringskörning med inriktning på mindre orter och vägar, användande av kartor till olika adresser, byskolor, hembygdsgårdar, sockenstugor, församlingshem m a o utrymningsplatser

41 Fortsättningskurs Buss Dag 3 0700 Frukost 0800 – 1130 Teknik buss, hjul/hjulbyte, slirskydd. Bränslesystem luftning bränsle. Bromsar, bromssystem, slaglängd, täthetskontroll, krav vid bogsering. 1130 – 1230Lunch

42 1230 – 1400 Vård av bussar, städning, tvätt, tankning, återlämning. 1400 – 1500 Kursutvärdering, sammanfattning mot MTE och beställare. Repetitionsutbildning, övning vid MTE, avslut. Fortsättningskurs Buss

43 Mekanikerutbildning Bandvagn Skellefteå2015 09 15 – 18 Kursansvarig Skellefteåkåren Antal kursdeltagare 6 – 8 st Kursprogram/kursplan/tidsplan

44 Repetitionskurs Instruktör lastbil Tid9-11 oktober Antal deltagare20 Plats: Motorskolan Skövde Kursansvarig FAK kansli Mål FM Förarbevis

45 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss Tid: Antal deltagare: 10 – 12 st Plats: Växjö Kurschef: Kent Johansson Antal fordon: 4 – 5 lastbilar

46 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss Tid:2 dagar Huvudmål: Repetitionsutbildning sker med mål mot att samöva och genomföra tänkta händelser där tyngdpunkten ligger på samverkan inom MTE avseende transporter för samhällets krisberedskap

47 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss Dag 1 0800 – 0830 Samling, genomgång övning 0830 - 1030 Färdigställande av fordon för transportuppdrag 1030 – 1130 Repetition karta, koordinater 1130 - 1230 Lunch 1230 - 1330 Genomgång/ordergivning för övning med uppdrag mot olika mål på sämre vägar, samband under övning, rapportering.

48 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss 1330 – 1630 Övning, körning mot olika,mål genom orientering, lastning / lossning av materiel. Körning under svårare förhållanden. 1630 – 1800 Middag / förläggning 1800 – 2200 Fortsatt övning

49 Repkurs lastbil, lastbil med släp och Buss Dag 2 0700 Frukost 0800 – 1000 Egen bärning, bärgning med annat fordon 1000 – 1130 Lossning av fordon, städning, tvättning, tankning. 1130 – 1230 Lunch 1230 – 1500 Sammanfattning genomgång av övning, MTE insatser, erfarenheter, enkät, reseräkningar

50 Kurser inom elberedskapen Åsbro kursgård Canada stolpe Lindragningskurs Bandschaktare

51 Kortkurser i Jönköping Boende i stugor 400 m från utbildning och beredskapsdepå, 4 bäddstugor, central sanitetsanläggning. 495:-/dygn städning för 2 nätter 400:-, kursdeltagarna tar med lakan eller sovsäck. Mat frukost kan Statoil bistå med även lunch middag, alt catering. Kårer har egna instruktörer FAK-F öppnar upp och stöder vid utbildning med 1 hen.

52 Urval av kortkurser Hjullastare/Truck5 st hjullastare, 2 st truckar 40 timmar = två helger Motorsågsutbildning 7 motorsågar Räddningstjänstens krav 6 timmar ATV 4-hjuling, snöscooter 2 – 4 ATV-er 1 Snöscooter

53 Urval kortkurser Lastsäkringskurs enl kursplan Minibuss (VW-buss ) 3 – 4 st Lätt släp till VW-buss BE 4 – 5 st Kranflak radiostyrd kran 2 st Sjukvårdstält 4 6 st Skogsbrandutb. Motorsprutor 2 st Lastbil med släp 8 st Buss 3 st Bandvagn 206 3 st Elverk 200 kva 2 st

54 1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill 1445Samordning med Bilkåren C-O 1515Medlemsutveckling C-O 1545Utbildning 2015 Bill Bengt 1645Försvarsupplysning och koppling till FM C-O 1715Riksstämma/Jubileum C-O 1730Övriga frågor C-O 1830Hemresa Samåkning Program vid Kårchefsråd den 7 februari 2015

55 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Försvarsupplysning och koppling till FM Historik FAK – FM Ny inriktning Läget i omvärlden Ryssland Syrien Läget i Sverige MSB – FM olika dep Katastrofer Diversion

56 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Jubileum 26-27 september Samling Billingehus Skövde. För Rikskårstyrelsen börjar programmet fredagen den 25 september klockan 19.00 Övriga deltagare ansluter under förmiddagen och senast klockan 12.00 för lunch. För de som inte kan resa under lördagen finns möjlighet att anlända på fredagen. Lördag 08.30 – 11.30Rikskårstyrelsen sammanträder 11.30 – 12.30Lunchbuffé för samtliga deltagare. 13.00 – 17.00FAK 100 år – Anföranden, musik mm i samlingssalen. 17.00 – 18.30Egna förberedelser. 18.30Jubileumsmiddag.

57 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Jubileum 26-27 september Söndag 07.00- 08.30Frukostbuffé 08.30 – 12.00FAK Rikskårstämma 12.00 Lunch 13.00Avfärd

58 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Jubileum 26-27 september Deltagare i styrelsemötetLedamöter med ersättare samt valberedningens sammankallande. Deltagare i jubileet och Deltagarna i styrelsemötet, Revisorer, Kårchefer samt ytterligare stämmantvå deltagare från varje kår. Om kårchefen är medlem eller ersättare i Rikskårstyrelsen ska berörd kår delta med tre personer utöver kårchefen. Se Stadgar § 11 och 12 ÖvernattningI huvudsak dubbelrum. Kostnader Kostnader för hotell, resor och måltider betalas av Rikskåren. KlädselFAK:s föreningsdräkt rekommenderas O.s.a. Prel anmälan om deltagande insänds enl § 12 till e-mailadress riks@fak.se. Slutlig anmälan insänds senast 26 juli 2015 tillsammans med motioner inför stämman. riks@fak.se

59 Kårchefsråd den 7 februari 2015 Övrigt? Slut!


Ladda ner ppt "1200LunchBill 1300Inledning Alf 1315Utbildning och ekonomi 2014 Alf och Bengt 1345Utveckling av MTE och marknadsföring Alf och Jan-Eric 1430Kaffe Bill."

Liknande presentationer


Google-annonser