Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl"— Presentationens avskrift:

1 Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl
Instuderings frågor: Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl

2 Akupunkturfysiologi De autonomt innerverade strukturerna har såväl kolinerga som adrenerga receptorer. Beskriv var respektive receptortyp återfinns samt vilken typ av effekt dessa förmedlar Hur sker den överordnade kontrollen av ANS? Hur påverkas det autonoma nervsystemet av sensorisk stimulering? Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

3 Akupunkturfysiologi Beskriv det sensoriska nervsystemets uppbyggnad vad avser receptorer och inåtledande nervtrådar Beskriv kortfattat var och hur vårt känsloliv regleras i CNS. Vilka transmittor substanser anses viktiga? Ange även några möjliga orsaker till depression samt bakomliggande patofysiologi samt farmakologisk terapi Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

4 Akupunkturfysiologi Hur kan muskeltrötthet uppstå?
Beskriv kortfattat den motoriska nervsystemets uppbyggnad på a, perifer-spinal nivå (reflexer, muskelspolens innervation afferent-efferent, Golgis senorgan) b, central nivå (motoriska program, pyramidala och extra pyramidala systemet) Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

5 Akupunkturfysiologi Vilka typer av nerver kan förmedla smärta och vad skiljer dessa åt? Nämn några algogena (smärtretande) substanser som återfinns i periferin när och hur dessa bildas. Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

6 Akupunkturfysiologi Redogör för NGF´s roll i den perifera inflammatoriska processen. Vilken roll antas perifera opioider spela d.v.s. redogör för hur kroppen stänger av en inflammatorisk reaktion i periferin Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

7 Akupunkturfysiologi Redogör för begreppet wind-up och central sensitisering Redogör för hur smärtsignalerna kopplas om i hjärnstam, thalamus och hypothalamus Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

8 Akupunkturfysiologi Vilka områden av hjärnbarken anses spela en central roll vid bearbetningen av smärtsignalerna? Vad kännetecknar smärta från huden? Vad kännetecknar muskelsmärta? Vad kännetecknar ledsmärta? Vad kännetecknar visceral smärta? Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

9 Akupunkturfysiologi Redogör för begreppen primär och sekundär hyperalgesi? Vad kännetecken en perifer neurogen smärta? Vid neurogen smärta kan spontan smärta uppstå redogör för det patofysiologiska underlaget till detta. Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

10 Akupunkturfysiologi Redogör kortfattat för några patofysiologiska mekanismer vid central neurogen smärta Beskriv kortfattat principerna för den s.k. portteorin Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

11 Akupunkturfysiologi Beskriv kortfattat de descenderande smärtkontrollerande systemets uppbyggnad och hur den smärtkontrollerande effekten kan utövas på såväl supraspinal som segmentell nivå. Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

12 Akupunkturfysiologi På spinal nivå antas opioida, adrenerga och serotoninerga mekanismer spela en stor roll redogör i detalj för hur Beskriv kortfattat principen för placebo- och stressinducerad smärtlindring Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©


Ladda ner ppt "Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl"

Liknande presentationer


Google-annonser