Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Instuderings frågor: Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Instuderings frågor: Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl."— Presentationens avskrift:

1 Instuderings frågor: Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl

2 Akupunkturfysiologi  De autonomt innerverade strukturerna har såväl kolinerga som adrenerga receptorer. Beskriv var respektive receptortyp återfinns samt vilken typ av effekt dessa förmedlar  Hur sker den överordnade kontrollen av ANS?  Hur påverkas det autonoma nervsystemet av sensorisk stimulering? Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

3 Akupunkturfysiologi  Beskriv det sensoriska nervsystemets uppbyggnad vad avser receptorer och inåtledande nervtrådar  Beskriv kortfattat var och hur vårt känsloliv regleras i CNS. Vilka transmittor substanser anses viktiga? Ange även några möjliga orsaker till depression samt bakomliggande patofysiologi samt farmakologisk terapi Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

4 Akupunkturfysiologi  Hur kan muskeltrötthet uppstå?  Beskriv kortfattat den motoriska nervsystemets uppbyggnad på a, perifer- spinal nivå (reflexer, muskelspolens innervation afferent-efferent, Golgis senorgan) b, central nivå (motoriska program, pyramidala och extra pyramidala systemet) Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

5 Akupunkturfysiologi  Vilka typer av nerver kan förmedla smärta och vad skiljer dessa åt?  Nämn några algogena (smärtretande) substanser som återfinns i periferin när och hur dessa bildas. Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

6 Akupunkturfysiologi  Redogör för NGF´s roll i den perifera inflammatoriska processen.  Vilken roll antas perifera opioider spela d.v.s. redogör för hur kroppen stänger av en inflammatorisk reaktion i periferin Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

7 Akupunkturfysiologi  Redogör för begreppet wind-up och central sensitisering  Redogör för hur smärtsignalerna kopplas om i hjärnstam, thalamus och hypothalamus Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

8 Akupunkturfysiologi  Vilka områden av hjärnbarken anses spela en central roll vid bearbetningen av smärtsignalerna?  Vad kännetecknar smärta från huden?  Vad kännetecknar muskelsmärta?  Vad kännetecknar ledsmärta?  Vad kännetecknar visceral smärta? Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

9 Akupunkturfysiologi  Redogör för begreppen primär och sekundär hyperalgesi? Vad kännetecken en perifer neurogen smärta?  Vid neurogen smärta kan spontan smärta uppstå redogör för det patofysiologiska underlaget till detta. Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

10 Akupunkturfysiologi  Redogör kortfattat för några patofysiologiska mekanismer vid central neurogen smärta  Beskriv kortfattat principerna för den s.k. portteorin Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

11 Akupunkturfysiologi  Beskriv kortfattat de descenderande smärtkontrollerande systemets uppbyggnad och hur den smärtkontrollerande effekten kan utövas på såväl supraspinal som segmentell nivå. Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©

12 Akupunkturfysiologi  På spinal nivå antas opioida, adrenerga och serotoninerga mekanismer spela en stor roll redogör i detalj för hur  Beskriv kortfattat principen för placebo- och stressinducerad smärtlindring Joakim Carleson, Med Dr Leg Tdl Acasia ©


Ladda ner ppt "Instuderings frågor: Akupunkturfysiologi Acasia © Joakim Carleson Med Dr Leg Tdl."

Liknande presentationer


Google-annonser