Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroppens stressreaktion Biologiska perspektivet på stress 22/06/2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroppens stressreaktion Biologiska perspektivet på stress 22/06/2014."— Presentationens avskrift:

1 Kroppens stressreaktion Biologiska perspektivet på stress 22/06/2014

2 Sant eller falskt 1Studier visar att du kan bli förkyld av stress 2Stress är alltid skadligt för oss 3Hjärnans celler kan inte återbildas när de dör 4När vi upplever en stress blir vi genast trötta och håglösa 5Hjärnskador kan ändra din personlighet 22/06/2014

3 Svar 1Studier visar att du kan bli förkyld av stress-SANT 2Stress är alltid skadligt för oss-FALSKT 3Hjärnans celler kan inte återbildas när de dör-FALSKT 4När vi upplever en stress blir vi genast trötta och håglösa-FALSKT 5Hjärnskador kan ändra din personlighet- SANT 22/06/2014

4 Kursinnehåll •Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. •Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. 22/06/2014

5 Betygskriterier ECA biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar redogör översiktligt för begränsade delar redogör utförligt för delar av utförligt och nyanserat för omfattande delar av psykologiska samband, psykologiska perspektivens förklaringsvärde, deras betydelse för helhetssynen på människan. I för eleven enkla resonemang om och relaterar till egna erfarenheter, enkla omdömen välgrundade resonemang välgrundade och nyanserade resonemang

6 VeckaMåndagTorsdag 17Introduktion stress: biopsykosociala modellen s. 226-227 samt s. 202 Sv NP 18LOVBiologiska aspekter av stress s.226-227 samt s. 202 och 219-220 19Kogntiva/Sociala aspekter av stress 20Coping/StresshanteringLOV 21D-dagKriser och krishantering 22Prov? 23Filmanalys 24Betyg/Utvärdering 22/06/2014

7 Innan vi tittar på stress måste vi veta… •Kommer ni ihåg definitionen av psykologi? •Den vetenskapliga studien av mänskligt beteende och tankeprocesser •Vi kan förklara människans beteende och tankeprocesser utifrån biologiska faktorer •Vad är biologiska faktorer? •Hur studerar vi dessa? 22/06/2014

8 CNS and PNS

9 Vilka biologiska faktorer? •CNS=hjärnan och hjärnstammen •Det perifera nervsystemet är uppdelad i två huvuddelar: det vilkorliga nervsystemet och det autonoma nervsystemet •Autonoma-sympatiska och parasympatiska nervsystemet 22/06/2014

10 fler biologiska faktorer… •Hjärnands delar 22/06/2014

11 Hippocampus Hippocampus är inblandad i minnet - personer med hippocampus skador ofta lider av minnesförlust

12 Amygdala Amygdala spelar en primär roll i bearbetning känslor och minnas känslomässiga evenemang Amygdala är särskilt kopplade till känslor av rädsla

13 Hypothalamus Styr det autonoma nervsystemet. Hjärnans överlevnadscentral. Kung över hunger, sexualitet och kamp eller flykt

14 ..Och fler biologiska faktorer •Transmittosubstanser: hjärnceller skickar information till varandra genom dessa •Dopamin=höga halter hos patienter med schizofreni/kan framkalla lyckokänslor •Serotonin påverkar rädsla, aggressivitet och impulsivitet •Noradrenalin=vakenhet och rädsla 22/06/2014K Christopher La Retraite School

15 Neurotransmission

16 Och slutligen… •Hormoner-kemikalier som frigörs ur körtlar i endokrina systemet: •Adrenalin=kamp eller flykt respons, aktivering •Kortisol=aktivering, stress hormon, minne 22/06/2014

17 Hur studerar vi dessa? •Fallstudier tex Clive Wearing •http://www.youtube.com/watch?v=Vwigmk tix2Yhttp://www.youtube.com/watch?v=Vwigmk tix2Y •Mäta hjärnans aktivitet med teknologi •Göra experiment för att testa hypoteser •Djurförsök 22/06/2014

18 Nu till STRESS! 22/06/2014

19 Två typer av stressorer! Akuta(plötsliga) stressorer Kroniska(pågåen de) stressorer Hypotalamus kontrollerar reaktionen 22/06/2014

20

21 Hypothalamus •del av hjärnan •Hypothalamus kontrollerar kroppstemperatur, hunger, törst, trötthet och dygnsrytm. •Vid fara så aktiveras hypothalamus och amygdala •Det utsöndras noradrenalin och adrenalin 22/06/2014

22 Olika reaktioner Vid kortvarig stress förbereder sig kroppen för kamp eller flykt, och producerar nödvändiga resurser för att göra en av dessa Vid långvarig stress arbetar kroppen för att hålla igång oss medan den försöker hantera effekterna av långvarig stress 22/06/2014

23 Några av förändringarna som sker i kroppen vid stress 22/06/2014

24 Vad sker i kroppen vid stress? •Hjärtat slår fortare •Ämnesomsättning ökar •Blodsocker halt ökar •Minskad aktivitet hos matsmältning •Kroppen betedd att fly eller kämpa! 22/06/2014K Christopher La Retraite School

25 Kortvarig (akut) stress 1.En stressfaktor aktiverar hypothalamus, som aktiverar autonoma nervsystemet (ANS): den sympatiska grenen 2.Nerver från ANS kommunicerar med inre organ och körtlar i kroppen 3.ANS får binjuremärgen att frigöra hormonerna adrenalin och noradrenalin i blodet 4.Dessa hormoner skapar förändringar i kroppen som förbereder individen för kamp eller flykt 5.Efter att hotet har försvunnit, återställer parasympatiska grenen av ANS organismen till ett lugnt tillstånd. 22/06/2014

26 ANS förbereder kroppen för snabba åtgärder om nödvändigt när ett djur eller en människa är hotad. Adrenalin och noradrenalin frigörs för att aktivera de viktiga organ som hjärta och lungor ("kamp eller flykt" svar) ANS: Effekter på kroppen 22/06/2014

27 Långvarig (kronisk) stress 1.Stressorn aktiverar hypotalamus som stimulerar hypofysen 2.Hypofysen utsöndrar adrenokortikotropt hormon (ACTH) 3.ACTH stimulerar binjurebarken att producera kortisol 4.Kortisol gör det möjligt för kroppen att hålla stabila leveranser av blodsocker 5.Tillräckligt och stadigt blodsocker hjälper personen att klara en långvarig stressfaktor. 22/06/2014

28 Olika stresstest Finns på bloggen henkekatte.wordpress.com http://stresstest.net/ http://www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Halso tester/#close http://www.utbildning- co.se/sv/stresshantering/stresstest/ 22/06/2014K Christopher La Retraite School

29 Uppgift •Definiera begreppet stress utifrån forskning och teorier inom psykologi. •Inför nästa avsnitt-kognitiva och sociala aspekter av stress, gör diskussionsövningen på s. 227 22/06/2014K Christopher La Retraite School


Ladda ner ppt "Kroppens stressreaktion Biologiska perspektivet på stress 22/06/2014."

Liknande presentationer


Google-annonser