Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

vvvv vv CellkroppLångt utskott(nervtråd) Korta utskott Cellkärna Fetthölje som isolerar Nerv = buntar av långa utskott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "vvvv vv CellkroppLångt utskott(nervtråd) Korta utskott Cellkärna Fetthölje som isolerar Nerv = buntar av långa utskott."— Presentationens avskrift:

1

2 vvvv vv CellkroppLångt utskott(nervtråd) Korta utskott Cellkärna Fetthölje som isolerar Nerv = buntar av långa utskott

3 Schematisk bild av en neuron 1. Korniga endoplasmatiska nätverket (Nisslkropp) 2. Polysomer 3. Ribosomer4. Golgiapparaten 5. CellkärnaKorniga endoplasmatiska nätverketNisslkroppPolysomerRibosomerGolgiapparatenCellkärna 6. Nukleol 7. Cellmembran 8. Mikrotubuli9. Mitokondrie 10. Glatta endoplasmatiska nätverket 11. AxonkäglaNukleolCellmembranMikrotubuliMitokondrieGlatta endoplasmatiska nätverketAxonkägla 12. Cellkärna (Schwanncell) 13. Synaps (axosomatisk)14. Synapser (axodendritiska) 15. Dendriter CellkärnaSchwanncellSynaps (axosomatisk)Synapser (axodendritiska)Dendriter 16-. Axon 17. Neurotransmittor18. Receptor 19. Synaps 20. Cellskelett 21. Myelinskida (Schwanncell)NeurotransmittorReceptorSynapsCellskelettMyelinskidaSchwanncell 22. Ranviernod 23. Axonterminal 24. Synapsvesikel 25. Synaps (axoaxonisk)26. SynapsspaltRanviernodAxonterminalSynapsvesikelSynaps (axoaxonisk)Synapsspalt

4 Kopplingen mellan 2 nervceller kallas synaps

5 Utåtledande(motoriska) = från hjärnan till kroppen Inåtledande ( sensoriska) = från kroppen till hjärnan Sammanbindande = går i hjärnan och ryggmärg

6 Centrala nervsystemet = Hjärnan & Ryggmärgen

7 Perifera nervsystemet = Nerverna ute i kroppen Centrala nervsystemet = Hjärnan & Ryggmärgen

8 Stora Hjärnan Lilla hjärnan Hjärnstammen Ryggmärgen Förlängda märgen Hjärnbalken Hjärnhinnor Kranium Hjärnbarken

9 Stora Hjärnan Veckad för större yta(hjärnbarken). Består av 2 halvor som förbinds med hjärnbalken Lilla hjärnan Samordnar balans och muskelrörelser Hjärnstammen Sköter autonoma nervsystemet. Ryggmärgen ”signalkabel” till/från övriga kroppen

10 Omdöme,självkritik abstrakt tänkande Talcentrum Hörselcentrum Rörelsecentrum Känselcentrum Syncentrum ET……

11 Styr sånt vi ej är medvetna om, som hjärtslag, tarmrörelser m.m. Har 2 typer av nerver (funkar som en gas och en broms…typ) Sympatiska (action..)Parasympatiska (vila) Ökar hjärtslagMinskar hjärtslag Mer saliv Mindre saliv Snabbare andningLångsammare andning

12 Hjärnans halvor är bra på olika saker och kompletterar varandra Vänster Logisk Komponenter Sekvenser Språk Siffror Analysera Höger Helheter Mönster Bilder Färger Musik Kreativitet Inlevelseförmåga

13 * Tjock som ett lillfinger * Leder signaler till och från hjärnan * Kopplar signaler vid reflexer

14 Då du utsätts för oväntad ”fara” så går inte signalen ända upp till hjärnan utan vänder i ryggmärgen - En reflex. Samtidigt som signalen går ut till armen att dra bort den så går en signal till hjärnan så då du fattar att du brännt dig är handen redan borta.

15 Du har 2 typer av sömn * Djupsömn –lånsam puls och avslappnad * Drömsömn ( REM) Ögonrörelse och drömmar.

16 * Man är medveten om problemet * Kan söka hjälp själv. Ex * Fobier ( mörker,spindlar, torg m.m.) * Neuroser ( Ångest = stark oro) Neuros

17 * Ej medveten om problemen * Söker sällan vård själv Ex. * Schizofreni * Manodespressiv

18 MS Multipel Skleros kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet Fetthöljet runt nerverna bryts ned. Kan ge många olika symptom.

19 Parkinsons sjukdom Skakningar och stelhet på grund av att nervcellerna som tillverkar signalsubstans bryts ned.

20 Alzheimers Nervceller i hjärnan förtvinar och dör. I dessa områden finns bland annat minnet. Går ej bota med mediciner kan bromsa sjukdomens utveckling.

21 CP Celebral Pares Rörelsehinder orsakat av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Under graviditeten, vid förlossningen eller före två år. Orsakerna kan vara infektioner eller syrebrist.

22 Epilepsi Nervceller i hjärnan blir hyperaktiva och ger anfall i form av ex. kramper. Om du vill veta mera

23 Hjärnskakning Vid slag mot huvudet. Symptom medvteslöshet, illamående Huvudvärk Ofta ofarligt och övergående. Är ett tecken på att något annat är fel i kroppen ex. sömnbrist, vätskebrist o.s.v.


Ladda ner ppt "vvvv vv CellkroppLångt utskott(nervtråd) Korta utskott Cellkärna Fetthölje som isolerar Nerv = buntar av långa utskott."

Liknande presentationer


Google-annonser