Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smärtseminarium Christopher Lundborg AN/Op/IVA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smärtseminarium Christopher Lundborg AN/Op/IVA."— Presentationens avskrift:

1 Smärtseminarium Christopher Lundborg AN/Op/IVA

2

3 Central fortledning Cortex PAG Formatio reticularis NRM Limbiska strukturer Hypothalamus Thalamus Hjärnstam

4 Nedåtgående bansystem Cortex Hypothalamus PAG NRM Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner Hjärnstam

5 Smärttyper •Nociceptiv smärta -Muskuloskelettal -Visceral •Neuropatisk smärta -Perifer -Central •Psykogen smärta •Idiopatisk smärta

6 Smärthämmande faktorer: Lugn, förtröstan, glädje, hypnos, suggestion, positiv förväntan Akupunktur, lågfrekvent TENS, muskelarbete, opioider, antidepressiva Högfrekvent TENS, massage, vibration, värme, kyla opioider Prostaglandinsynteshämmare (NSAID), lokalbedövning, hämmare av fria syreradikaler (Paracetamol), opioider, guld Hjärnbarksnivå Hjärnstamsnivå Ryggmärgsnivå Perifer nivå

7 Bredspektrum analgesi Adjuvans Opioider Icke- opioider

8 55-årig man med prostatacancer •Skelettmetastaser i mellersta halsryggen. •Panodil 1g x 4 samt Dolcontin 30 mg x 2 •Smärtfri i vila •Svår smärta i sittande/stående eller vid rörelse •Biverkningar vid ökad morfindos

9

10 Mastcell Plasma Lymfo- cyt C-fiber Br Venol Hi Makrofag NGF SP Vävnads- skada PG

11 Vävnadsskada Fosfolipider i cellmembran Arakidonsyra Leukotriener Fosfolipas A 2 Prostaglandiner Cyklooxygenas, I & IILipooxygenas Fria radikaler

12

13 Behandling vid skelettmetastaser •Analgetika •Strålbehandling •Hormonbehandling •Bifosfonater •Glukortikoider och annan ad juvans •PVP o/e kirurgi o/e andra stabiliserande åtg

14 Behandling •Remitterads för palliativ strålbehandling •I väntan på strålning 50 mg Diclofenac x 3 samt mjuk halskrage.

15 32-årig kvinna med postoperativ smärta •Kvinna med mångårig problematik från urinvägar. •Panodil i premedicineringen •Svår smärta postoperativt •Morfin iv postoperativt •Svåra kolikartade smärtor

16 Smärttyper •Nociceptiv smärta -Muskuloskelettal -Visceral •Neuropatisk smärta -Perifer -Central •Psykogen smärta •Idiopatisk smärta

17 Visceral nociceptiv smärta •Smärta från inre organ •Diffus lokalisation •Refererad smärta •Ökad autonom och muskulär aktivitet

18 Patofysiologiska mekanismer vid visceral smärta •Inflammation •Traktion •Distension •Spasm •Ischemi

19 Patofysiologiska mekanismer vid visceral smärta •Inflammation •Traktion •Distension •Spasm •Ischemi

20 Behandling Spasmolytikum: •Atropin (Dilauid-Atropin ® ) •Papaverin (Spasmofen ® ) •Butylskopolamin (Buscopan ® ) •Glöm inte NSAID!

21 Smärta efter thoracotomi •60-årig man som op för benign lungtumör för 1 år sedan •Kvarstående smärtor kring operationsärr •Nedsatt känsel i området •Svåra smärtattacker •Ingen lindring av Panodil eller Voltaren

22

23 Neuropatisk smärta - Diagnostiska kriterier •Neuroanatomiskt korrelerbar smärtutbredning •Neuropatologiska fynd •Helst även rimlig orsak

24 Projicerad smärta

25 Neuropatisk smärta - Diagnostiska kriterier •Neuroanatomiskt korrelerbar smärtutbredning •Neuropatologiska fynd •Helst även rimlig orsak

26 Behandling av neuropatisk smärta Förstahandsval: •Tricykliska antidepressiva (TCA) •Gabapentin/Pregabalin •Tramadol •Opioid •Ev kombinationer av ovanstående

27 Behandling •TCA i lådos till natten •Tramadol 50 mg x 4 •TENS •TCA sätts senare ut pga biverkningar •Behandling med gabapentin

28 55-årig kvinna med cervixcancer •Recidiverande cancer •Svåra bäckensmärtor •Initialt välinställd på Dolcontin 50 mg x 2 •Efter ett tag snabb dosökning till 600 mg x 2!

29

30 Andra ordningens neuron NMDANMDA AMPAAMPA Excitatoriska aminosyror AMPA=Amino Methyl Propion Acid NMDA=N-Methyl-D- Aspartat

31 Wind-up

32 Central sensitisering A-delta C-fiber A-beta NSWDR NS = Nociceptivt Specifika WDR = Wide Dynamic Range WDR

33 Central sensitisering A. Funktionell (neurohumoral) överretbarhet Aktivering (depolarisering) av NMDA-receptorer •Ökad smärtintensitet (allodyni, hyperalgesi) •Abnorm latens B. Struktuell (neuroanatomisk) överretbarhet Expansion av bakhornsneuron •Dendrittillväxt •Synapsutveckling •Smärtspridning •Överförd smärta Upprepad och/eller långvarig perifer nociceptiv retning

34 Behandling Optimerad smärtbehandling, även mot neuropatisk smärta NMDA-antagonister: •Ketalar •Metadon •Tramadol •TCA

35 55-årig man med akut ryggsmärta •Arbetat med dräneringsarbete i trädgården •Akut diffus smärta i thoracalryggen • Pirrningar i benen •Neurologisk undersökning ua •Akut CT bröst- och ländrygg

36

37 Lissauers bana

38 Refererad smärta

39

40

41

42

43

44 Behandling •CT visar akut dissekerande aortaaneurysm •Avlider innan han hinner till operation

45 55-årig man med analcancer •Cutana metastaser •Smetig illaluktande sårbildning i underlivet •Svår smärta •Otillräcklig effekt av morfin

46 Behandling •Opioid •Terapi mot neuropatisk smärta •Ev NSAID •Glöm inte antibiotika! •Får senare intratekal kateter med LA/morfin

47 42-årig kvinna med generell värk •Arbetat på sillfabrik och som städerska •Rygginsuff i 20-årsåldern •För 10 år sedan allt mer värk i nacke och skuldror •”Inget hjälper” •Allt mer sjukskriven

48 Primärt påverkad muskel

49 Hypothalamus Sympatiska nervsystemet Leder Hjärna Primärt påverkad muskel Sekundärt påverkad muskel

50 Nedåtgående bansystem Cortex Hypothalamus PAG NRM Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner Hjärnstam

51 Behandling •Läkemedelssanering •Behandla komorbiditet •Ev TCA •Rehabiliteringsprogram innefattande: -Sjukgymnastik för att bibehålla funktion -Kognitiv beteendeterapi -Arbetsanpassning/omskolning

52 Psyke Smärta Sömn Funktion Polyterapi Neuropatisk smärta: Holistiskt omhändertgande


Ladda ner ppt "Smärtseminarium Christopher Lundborg AN/Op/IVA."

Liknande presentationer


Google-annonser