Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET 2 3 Bakgrund och syfte Få ett än bättre samarbete förbund och distrikt genom att:  Lära känna varandra  Öka förståelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET 2 3 Bakgrund och syfte Få ett än bättre samarbete förbund och distrikt genom att:  Lära känna varandra  Öka förståelsen."— Presentationens avskrift:

1

2 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET 2

3 3 Bakgrund och syfte Få ett än bättre samarbete förbund och distrikt genom att:  Lära känna varandra  Öka förståelsen för varandra  Få veta vilka som är era viktiga frågor  Identifiera behov av stöd av olika slag

4 4 Stora kongressbeslut  Frivillig central uppbörd ­För den förening som önskar, annars fortsatt lokal uppbörd ­Gäller från årsskiftet 2015/2016. ­Mer information kommer före sommaren  Namnbyte till SPF Seniorerna ­Gäller från 1/1 2015 ­Nytt namn och logotyp är lanserade ­Presentation, grafisk profil och vägledning är utskickade till distrikt och föreningar  Utvidgat medlemskap ­Vi tar bort 61-års gränsen ­”…den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.”

5 5 Stora kongressbeslut  Nya stadgar ­Normalstadgar för förening och distrikt ­Förbundsstadgar ­Gäller från årsskiftet 2015 och efter respektive årsmöte  Stadgarna godkändes definitivt vid DO-konferensen 22-23 oktober 2014 ­Har tryckts och skickats ut tillsammans med läsanvisningar ­Finns som pdf och word på Intranätet

6 6 Mål och riktlinjer 2015-2017 ”Fyra viktiga områden har utkristalliserats sig när rörelsen under innevarande kongressperiod har arbetat med utvecklingsprocessen ett steg till… och de är;  Vi-anda och identitet  Rekrytera och behålla  Påverkan och inflytande  Synas och höras Dessa områden kommer att färga arbetet och inriktningen för hela rörelsen. Det gäller såväl för förening, distrikt och förbund.”

7 7 Vi-anda och identitet ”Vi måste ha som mål att hela organisationen ser varandra som viktiga delar av en helhet, där alla delar är lika värdefulla och som bygger på en positiv Vi-anda. Det är bara när vi gör saker tillsammans som vi blir starkare och får större genomslag och resultat för våra idéer.”

8 8 Rekrytera och behålla  ” drygt en miljon personer, 65+ finns oorganiserade utan medlemskap i någon pensionärsförening. Det är en utmaning att attrahera denna grupp….”  ”…attraktiv organisation för femtiotalisterna…”  ”En ordentlig satsning för att öka medlemsantalet med 5% netto.”  ”minst lika viktigt att behålla de som blivit medlemmar”

9 9 Nuläge rekrytering, förbundet  269 372 medlemmar per den 31 december 2014  Nedgång med 1 046 personer, dvs -0,4 %  18 200 nya medlemmar har rekryterats  13 011 medlemmar har lämnat SPF, avlidna exkluderade

10 10 Utveckling samtliga distrikt

11 11 Utveckling Blekingedistriktet

12 12 Enkät om förbundets medlemstapp  Webbenkät till medlemmar som lämnade förbundet september 2013 – september 2014. 745 personer svarade (29%).  Främsta anledningen att bli medlem var att ta del av aktiviteter och träffa nya vänner  Främsta orsaken att lämna SPF var att de aktiviteter som erbjöds inte var av intresse.  Många lämnar på grund av att de inte känner sig välkomna.  Yngre medlemmar upplever att medelåldern är hög och efterfrågar mer ”moderna” aktiviteter.

13 13 Fortsatt strategi för rekrytering Fokus på att behålla medlemmar: 1.Arbeta med hur nya medlemmar välkomnas och introduceras i föreningen och förbundet. 2.Arbeta med att utveckla aktivitetsutbudet så att det blir mer differentierat. OBS! Vi ska inte sluta rekrytera nya medlemmar, men en ökad satsning kan få motsatt effekt. Fler kommer in, blir missnöjda och lämnar.

14 14 Verktyg att använda  Introduktionsplan för nya medlemmar ­Goda råd och tips att tänka på för att välkomna och introducera nya medlemmar i föreningen ­Finns på Intranätet under ”Marknadsföring & värvning”  Idébank för aktiviteter ­För att ge inspiration och tips vid planering ­Under framtagning, klart under kvartal 1, 2015.

15 15 Påverkan och inflytande ”SPFs påverkansarbete ska fortsätta på olika nivåer, där valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande är våra honnörsord.” ” Vi ska verka för folkhälsa och friskvård och för en hög kvalitet inom vård och omsorg”

16 16 Politiskt påverkansarbete framöver  Bygger vidare på det framgångsrika valmanifestet  3 fokusområden under 2015 ­Valfrihet i vård och omsorg ­Seniorers boende ­Seniorers ekonomi  Konferens Var med och bestäm! ­Vänder sig till ledamöter i pensionärsråd eller de som på annat sätt arbetar med påverkansfrågor ­6 tillfällen under februari och mars ­Gävle, Göteborg, Alvesta, Stockholm Arlanda, Örebro, Skellefteå ­Inbjudan utskickad 9 januari

17 17 Påverkan omfattar många frågor

18 18 Synas och höras ”Vi ska ta för oss i debatten och vara en stark opinionsbildare som seniorernas röst i samhället” ”Vi ska fortsätta att stärka bilden av oss hos medlemmar, blivande medlemmar, politiker, opinionsbildare och media” ”En ny funktionell webblösning är navet….” ”Fler distrikt och föreningar behöver använda sig av sociala kanaler”

19 19 Kommunikationskanaler Digitala kanaler Webben för förbund, distrikt och förening Intranätet, min sida Sociala medier; Facebook, Twitter Seniorbloggarna Youtube Webbutiken Veteranen Tryckta tidningen Veteranen.se Sociala medier; Facebook, Twitter, Seniorbloggen Nyhetsbrev Medlemsresor Silvergenerationen.se Medlemskommunikation Nytt från SPF Seniorerna – förbundssidorna i Veteranen Medlemskort + brev Nyhetsbrev Informationsmaterial Broschyrer, foldrar Verksamhetsberättelse Stadgar Rapporter Handböcker Externa kanaler Annonsering Almedalen; seminarier och paneler Mässor Event; Kasta loss och liknande Förbundsmästerskapen Externa kanaler, forts. Projekt/aktiviteter/kampanjer: Gilla din ekonomi, Passion för livet, Våldet går inte i pension, Koll på läkemedel Media; nyhets-, debattartiklar och insändare på riks- och lokalnivå, radio och TV Samarbetspartners Direktutskick via post och e- post Telemarketing Medverkan i SPF Seniorernas egna kanaler

20 20 Kommunikationskanaler distrikt och föreningar  Nyhetsbrev till föreningar och medlemmar  Medlemsutskick; programblad, välkomstbrev  Föreningsutskick – från distrikt till förening  Sociala medier på distrikt och föreningsnivå; Facebook, Twitter  Medlemsaktiviteter och möten  Event; mässor, marknader  Webbplats för distrikt  Webbplats för föreningar  Lokal media; nyheter, debattartiklar, insändare  Inbetalningskort från förening/förbund

21 21 Ökat fokus på extern kommunikation  Ökad synlighet; ökad närvaro i media och sociala kanaler  Flyttat fram positionerna och stärkt varumärket  Allt oftare kontaktade när media vill ha uttalande av senior organisation

22 22

23 23 Sammanfattning påverkansarbete 2014  Valmanifest och valturné  Pensionärsskattekalkylatorn – vunnit 3 internationella priser  Enkät till de politiska partierna  Samarbete med Skattebetalarna  Almedalen; seminarier, paneldeltagande och mingel  Seniorernas bostadsrapport och seminarium  Möten med Magdalena Andersson, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven,  Media och digitala kanaler ­27 debattartiklar/debattinlägg i riksmedia ­Pensionssystemet måste ses över – gemensam debattartikel med DO, 58 publiceringar i lokal media över hela landet ­Seniorbloggarna – 1500-2000 besökare/månad ­19 500 följare på Facebook, en 10-dubbling sedan årsskiftet 2013/2014  Digital kampanjverksamhet – Lansering av nytt namn och logo nådde 160 000 personer under jul och nyårshelgen

24 24 Höjdpunkter 2015  Fortsatt Landet runt resa till distrikten  Seminarium på temat Valfrihet inom vård och omsorg  Sex konferenser februari-mars – på temat påverkan  Idébank för aktiviteter klar första kvartalet  Stöd till distrikten för konferenser om Rekrytera och behålla  Utveckling av nytt medlemssystem och ny webbplattform  Almedalen; seminarier och paneler  DO-konferenser  Andra centrala utbildningar  Förbundsmästerskap  Kasta Loss  Kampanj om pensionssystemet  Senior-TV

25 Stort tack för att vi fått komma till Blekingedistriktet 25


Ladda ner ppt "INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET 2 3 Bakgrund och syfte Få ett än bättre samarbete förbund och distrikt genom att:  Lära känna varandra  Öka förståelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser