Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund FoU Skola, Kommunförbundet Skåne Siv Wilborgsson, strateg Göteborg 27 januari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund FoU Skola, Kommunförbundet Skåne Siv Wilborgsson, strateg Göteborg 27 januari."— Presentationens avskrift:

1 Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund FoU Skola, Kommunförbundet Skåne Siv Wilborgsson, strateg Göteborg 27 januari

2 Forskningen kan ge oss… … nya perspektiv på skolan som tvingar oss att betrakta det välbekanta med nya ögon. ( Åman Johannes (2011) Att lära av de bästa – en ESO-rapport om skolan ur ett internationellt perspektiv)

3 Förhistoria till FoU Skola Tankesmedja från 2006, i samarbete med högskolorna i Malmö och Kristianstad http://www.kfsk.se/sidor/verksamheter/barnochutbildning/fouskola/tanke smedjor.164.html http://www.kfsk.se/sidor/verksamheter/barnochutbildning/fouskola/tanke smedjor.164.html Planer på promillesatsning (MaH)

4 Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund Start hösten 2011 Treårigt inledande avtal, förlängt till 1 juli 2016 1 kr per inv/år FoU-enhet inom KFSK, vetenskaplig ledare med stöd av projektassistent

5 Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund Från 28 till 32 kommuner under 2011 Från 2015 samtliga 33 kommuner samt Sölvesborg Förstärkt ekonomisk bas och närmare samarbete med FoU-verksamhet i Malmö och Helsingborg

6 Syfte Utveckla samverkan kring forskning och utveckling Skapa förutsättningar för en professionsutveckling på vetenskaplig grund Främja forskning inom för kommunerna intressanta områden

7 Mål Ökad måluppfyllelse enligt läroplaner och kursplaner Fokus på förbättrade kunskapsresultat

8 Arenor för förankring och dialog FoU Skolas styrgrupp Förvaltningschefsmöten Möten med utvecklingsledare Regionalt samverkansråd

9 Exempel på vad FoU Skola gjort och vilka planer som finns

10 Inledande inventering PM: Forskningsanvändning och utvecklingsbehov 2012 http://www.kfsk.se/download/18.3f8418f6135cb065b35f233/1377195409403/PM+I nventering+av+forskningsanv%C3%A4ndning+och+utvecklingsbehov+i+medlemskom munerna+120509+komplett.pdf http://www.kfsk.se/download/18.3f8418f6135cb065b35f233/1377195409403/PM+I nventering+av+forskningsanv%C3%A4ndning+och+utvecklingsbehov+i+medlemskom munerna+120509+komplett.pdf Bas för utvecklingsinsatser under de första tre åren Ny inventering planeras våren 2015

11 Föreläsnings- och seminarieserier En skola på vetenskaplig grund Inkluderingens villkor och förutsättningar Vision, vardag och vetenskap – hur möts de i förskolan? http://www.kfsk.se/sidor/verksamheter/barnochutbildning/fouskola/a ktiviteter/seminarieserieforskolapavetenskapliggrund.7866.html

12 Utbildning av handledare, med fokus på förstelärare Bedömning för lärande Processledning Resultatanalys i skolan

13 Årligen återkommande fortbildningsinslag Förskola på vetenskaplig grund Dialogkonferens i samarbete med Campus Helsingborg ”Vetenskapen möter skolan” Forskning och framsteg inom naturvetenskapen, lärarfortbildningsdag Nytt inslag: Lärarfortbildningsdag inom statsvetenskap

14 Skriftserie: Forskning i korthet Sammanfattningar av intressanta internationella publikationer: Timperley: Det professionella lärandets inneboende kraft OECD: Lärandets natur Fullan: Förändringens sex hemligheter OECD: En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan

15 Skriftserie: Forskning i korthet Kunskapsöversikter: Entreprenöriellt lärande Rektors pedagogiska ledarskap Bedömning för lärande Digitalisering i skolan (särtryck) Skolledare och lärares psykosociala miljö (särtryck )

16 Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik Samarbete LU, HH, HKR, MaH och FoU Skola Start januari 2015, ny utlysning i feb 9 antagna licentiander från förskola och skola, finns plats för 12 www.utbvet.lu.se

17 Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik Sammanhållen utbildning, placering på Campus Helsingborg Gemensamt tema: vetenskapskommunikation Nära samarbete med skolhuvudmännen

18 TACK FÖR VISAT INTRESSE! För mer info se: www.kfsk.se/fouskola www.kfsk.se/fouskola


Ladda ner ppt "Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund FoU Skola, Kommunförbundet Skåne Siv Wilborgsson, strateg Göteborg 27 januari."

Liknande presentationer


Google-annonser