Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund"— Presentationens avskrift:

1 Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund
FoU Skola, Kommunförbundet Skåne Siv Wilborgsson, strateg Göteborg 27 januari

2 Forskningen kan ge oss…
… nya perspektiv på skolan som tvingar oss att betrakta det välbekanta med nya ögon. (Åman Johannes (2011) Att lära av de bästa – en ESO-rapport om skolan ur ett internationellt perspektiv)

3 Förhistoria till FoU Skola
Tankesmedja från 2006, i samarbete med högskolorna i Malmö och Kristianstad Planer på promillesatsning (MaH) 25 kommuner Ett skolrelaterat problemområde identifieras i en eller flera kommuner. Problemet som en tankesmedja skall bearbeta formuleras i samråd mellan intresserade kommuner och högskolorna. Alla deltagande kommuner erbjuds möjlighet att delta i tankesmedjans arbete. En tankesmedja bildas för att bearbeta problemet, föreslå strategier för fortsatt bearbetning och hitta lösningsförslag användbara för den lokala skolan. Deltagande kommuner ingår ett avtal med högskolorna angående tankesmedjans syfte, arbetsformer, mål och finansiering. En tankesmedja består av forskare och lärare från högskolan, yrkesverksamma från skolan med stor erfarenhet av det aktuella problemet samt andra kloka personer valda från verksamheter utanför skolområdet. En tankesmedja består av ungefär 10 personer. Varje tankesmedja får ett uppdrag och en viss tid till sitt förfogande och skall när denna tid förflutet redovisa sina resultat i form av konkreta handlingsalternativ användbara för den lokala skolan. Tankesmedjan skall i sitt arbete väga in yrkesverksamma lärares erfarenheter, svensk och internationell forskning samt aktuell debatt i samhälle och massmedja inom tankesmedjans område. Varje tankesmedja skall kontinuerligt dokumentera sitt arbete i en ?blogg? (elektronisk dagbok) där lärare, studenter och en intresserad allmänhet kan följa tankesmedjans arbetsprocess. En tankesmedjas verksamhet kan presenteras och slutredovisas vid allmänna seminarier. En tankesmedjas arbete kan eventuellt utmynna i ett fortsatt utvecklingsarbete eller forskningsprojekt.Tankesmedjan består av ordförande, sekreterare och ledamöter.

4 Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund
Start hösten 2011 Treårigt inledande avtal, förlängt till 1 juli 2016 1 kr per inv/år FoU-enhet inom KFSK, vetenskaplig ledare med stöd av projektassistent

5 Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund
Från 28 till 32 kommuner under 2011 Från 2015 samtliga 33 kommuner samt Sölvesborg Förstärkt ekonomisk bas och närmare samarbete med FoU-verksamhet i Malmö och Helsingborg

6 Syfte Utveckla samverkan kring forskning och utveckling
Skapa förutsättningar för en professionsutveckling på vetenskaplig grund Främja forskning inom för kommunerna intressanta områden

7 Mål Ökad måluppfyllelse enligt läroplaner och kursplaner
Fokus på förbättrade kunskapsresultat

8 Arenor för förankring och dialog
FoU Skolas styrgrupp Förvaltningschefsmöten Möten med utvecklingsledare Regionalt samverkansråd

9 Exempel på vad FoU Skola gjort och vilka planer som finns

10 Inledande inventering
PM: Forskningsanvändning och utvecklingsbehov 2012 Bas för utvecklingsinsatser under de första tre åren Ny inventering planeras våren 2015

11 Föreläsnings- och seminarieserier
En skola på vetenskaplig grund Inkluderingens villkor och förutsättningar Vision, vardag och vetenskap – hur möts de i förskolan? Tidigare aktiviteter: Enstaka inspirationsdagar Internationalisering som drivkraft Timperley: Det professionella lärandets inneboende kraft Forskningscirklar Från ritualer och skyltfönster till fokus på praktik och resultat Metodstöd

12 Utbildning av handledare, med fokus på förstelärare
Bedömning för lärande Processledning Resultatanalys i skolan

13 Årligen återkommande fortbildningsinslag
Förskola på vetenskaplig grund Dialogkonferens i samarbete med Campus Helsingborg ”Vetenskapen möter skolan” Forskning och framsteg inom naturvetenskapen, lärarfortbildningsdag Nytt inslag: Lärarfortbildningsdag inom statsvetenskap Inte att förglömma: vikten av att innehållet i undervisningen vilar på vetenskaplig grund – därför de senare fortbildningsdagarna.

14 Skriftserie: Forskning i korthet
Sammanfattningar av intressanta internationella publikationer: Timperley: Det professionella lärandets inneboende kraft OECD: Lärandets natur Fullan: Förändringens sex hemligheter OECD: En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan

15 Skriftserie: Forskning i korthet
Kunskapsöversikter: Entreprenöriellt lärande Rektors pedagogiska ledarskap Bedömning för lärande Digitalisering i skolan (särtryck) Skolledare och lärares psykosociala miljö (särtryck)

16 Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Samarbete LU, HH, HKR, MaH och FoU Skola Start januari 2015, ny utlysning i feb 9 antagna licentiander från förskola och skola, finns plats för 12

17 Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Sammanhållen utbildning, placering på Campus Helsingborg Gemensamt tema: vetenskapskommunikation Nära samarbete med skolhuvudmännen

18 TACK FÖR VISAT INTRESSE!
För mer info se:


Ladda ner ppt "Regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund"

Liknande presentationer


Google-annonser