Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt"— Presentationens avskrift:

1 UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt
Verksamhetsutvecklare/SUD/Högskolan Dalarna Fghfgh

2 Vad är UIV och vad är det inte
Professionen för professionen Nationellt initiativ (NUSO) Subjektiva upplevelser Uppföljning - INTE bedömning Gruppnivå – INTE individnivå IT-stöd (dioevidence™) Analyser i realtid Kompletterar ASI & BBIC

3 Varför uppföljning med UIV?
Lagstiftningen Låta brukarna komma till tals Sprida professionens kunskap Förutsättning för verksamhetsmål Forskningen

4 Film Socialsekreterare som använder UIV.
https://www.youtube.com/watch?v=oApYEFx9Beg

5 U:na ett koncept för systematisk uppföljning
Professionen (NUSO) Diosentic Systems Frågor & svarsalternativ + metod utvecklas, kvalitetssäkras och förvaltas Uppföljningsplattformen utvecklas efter professionens behov.

6 Del 1 - Gemensamt för uppföljningsmetoderna
- tydlig anvisning samt en specifik uppsättning av frågor med tillhörande svarsalternativ, alla brukare och socialsekreterare får komma till tals uppföljningen är systematisk de är, ingen allmän engångs-undersökning, utan en ständigt pågående uppföljning

7 Del 2 - Gemensamt för uppföljningsplattformen
alla brukarnas svar kan ses på aggregerad nivå (avidentifierat), - de aggregerade utfallen samlas i en och samma databas (viktig erfarenhet stannar inte längre vid de enskildas skrivbord), - databasen är tillgänglig för alla deltagande kommuner, de aggregerade utfallen uppdateras i realtid för alla användare (ingen behöver längre vänta på rapporter, man är ständigt uppdaterad).

8 Demo av resultat i realtid som presenteras online
Lokala och nationella resultattavlor!

9 Exempel på nyttan med UIV
Hur stor andel av insatserna avbryts oplanerat? Vilken vårdgivare har lyckats bäst med att hjälpa män? yngre än 40 år att hantera sitt amfetaminmissbruk Andelen avbrutna insatser för haschmissbrukare är 30 % högre i vår kommun än i grannkommunen – vad beror det på? I grannkommunen är klienterna generellt nöjdare med insatserna - vad beror det på?

10 NUSO (Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden)
Introduktion - Professionen för professionen Referensgrupp Utveckling, kvalitetssäkring och långsiktig förvaltning Utvecklingsråd idag för Vuxna och för Barn och Unga FoU, Högskolor och kommuner 4 möten/år Webbplats Sida  10

11 Länsövergripande mål och resultatmått i Dalarnas Län (UIV).
Gemensamma resultatmått ur ett klientperspektiv inom området missbruk/beroende. Hur har brukarnas förutsättningar att hantera sitt missbruk förändrats till följd av insatserna? Hur upplever brukarna att deras föräldraförmåga har förändrats till följd av insatserna? Hur stor andel av avsluten var planerade, respektive oplanerade? Verksamheterna/socialkontoren får här ett underlag för att diskutera vad som ligger bakom skillnader i utfallen.

12 Gemensamt mål för verksamheterna inom området missbruk/ beroende.
Brukarnas upplever att deras förutsättningar till ett självständigt liv stärks efter insatsen/insatserna.  Indikatorer: Antalet brukare som upplever att dennes förutsättningar att hantera sitt missbruk ökar. Antalet brukare har en ökad upplevelse av att området arbete/sysselsättning har förbättrats ökar. Antalet brukare som upplever att den fysiska hälsan har förbättrats ökar. Antalet brukare som upplever att den psykiska hälsan har förbättrats ökar.

13 Implementeringen Socialsekreterare utbildades 2013/2014.
Stor variation mellan hur kommunerna kommit igång. Högskolan Dalarnas roll.

14 Dashboard/resultattavlor

15 Kostnad per placering kopplat till UIV (missbruks förändring)

16 UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt
Verksamhetsutvecklare/SUD/Högskolan Dalarna Fghfgh


Ladda ner ppt "UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt"

Liknande presentationer


Google-annonser