Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt Verksamhetsutvecklare/SUD/Högskolan Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt Verksamhetsutvecklare/SUD/Högskolan Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt Verksamhetsutvecklare/SUD/Högskolan Dalarna ukf@du.se

2 Vad är UIV och vad är det inte Professionen för professionen Nationellt initiativ (NUSO) Subjektiva upplevelser Uppföljning - INTE bedömning Gruppnivå – INTE individnivå IT-stöd (dioevidence™) Analyser i realtid Kompletterar ASI & BBIC

3 Varför uppföljning med UIV? Lagstiftningen Låta brukarna komma till tals Sprida professionens kunskap Förutsättning för verksamhetsmål Forskningen

4 Film Socialsekreterare som använder UIV. https://www.youtube.com/watch?v=o ApYEFx9Beg

5 U:na ett koncept för systematisk uppföljning Uppföljningsplattformen utvecklas efter professionens behov. Frågor & svarsalternativ + metod utvecklas, kvalitetssäkras och förvaltas Professionen (NUSO) Diosentic Systems

6 Del 1 - Gemensamt för uppföljningsmetoderna - tydlig anvisning samt en specifik uppsättning av frågor med tillhörande svarsalternativ, -alla brukare och socialsekreterare får komma till tals -uppföljningen är systematisk -de är, ingen allmän engångs- undersökning, utan en ständigt pågående uppföljning

7 Del 2 - Gemensamt för uppföljningsplattformen -alla brukarnas svar kan ses på aggregerad nivå (avidentifierat), - de aggregerade utfallen samlas i en och samma databas (viktig erfarenhet stannar inte längre vid de enskildas skrivbord), - databasen är tillgänglig för alla deltagande kommuner, -de aggregerade utfallen uppdateras i realtid för alla användare (ingen behöver längre vänta på rapporter, man är ständigt uppdaterad).

8 Demo av resultat i realtid som presenteras online Lokala och nationella resultattavlor!

9 Exempel på nyttan med UIV  Hur stor andel av insatserna avbryts oplanerat?  Vilken vårdgivare har lyckats bäst med att hjälpa män? yngre än 40 år att hantera sitt amfetaminmissbruk  Andelen avbrutna insatser för haschmissbrukare är 30 % högre i vår kommun än i grannkommunen – vad beror det på?  I grannkommunen är klienterna generellt nöjdare med insatserna - vad beror det på?

10 Sida  10 NUSO (Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden) Professionen för professionen Referensgrupp Utveckling, kvalitetssäkring och långsiktig förvaltning Utvecklingsråd idag för Vuxna och för Barn och Unga FoU, Högskolor och kommuner 4 möten/år Webbplats Introduktion - www.nuso.sewww.nuso.se

11 Länsövergripande mål och resultatmått i Dalarnas Län (UIV). Gemensamma resultatmått ur ett klientperspektiv inom området missbruk/beroende.  Hur har brukarnas förutsättningar att hantera sitt missbruk förändrats till följd av insatserna?  Hur upplever brukarna att deras föräldraförmåga har förändrats till följd av insatserna?  Hur stor andel av avsluten var planerade, respektive oplanerade? Verksamheterna/socialkontoren får här ett underlag för att diskutera vad som ligger bakom skillnader i utfallen.

12 Gemensamt mål för verksamheterna inom området missbruk/ beroende. Brukarnas upplever att deras förutsättningar till ett självständigt liv stärks efter insatsen/insatserna. Indikatorer:  Antalet brukare som upplever att dennes förutsättningar att hantera sitt missbruk ökar.  Antalet brukare har en ökad upplevelse av att området arbete/sysselsättning har förbättrats ökar.  Antalet brukare som upplever att den fysiska hälsan har förbättrats ökar.  Antalet brukare som upplever att den psykiska hälsan har förbättrats ökar.

13 Implementeringen  Socialsekreterare utbildades 2013/2014.  Stor variation mellan hur kommunerna kommit igång.  Högskolan Dalarnas roll.

14 Dashboard/resultattavlor

15 Kostnad per placering kopplat till UIV (missbruks förändring)

16 UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt Verksamhetsutvecklare/SUD/Högskolan Dalarna ukf@du.se


Ladda ner ppt "UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt Verksamhetsutvecklare/SUD/Högskolan Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser