Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets symbol är en stiliserad bild som bygger på initialbokstäverna i ordet Norrbottens läns landsting. Symbolen, som är märkesskyddad, illustrerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets symbol är en stiliserad bild som bygger på initialbokstäverna i ordet Norrbottens läns landsting. Symbolen, som är märkesskyddad, illustrerar."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets symbol är en stiliserad bild som bygger på initialbokstäverna i ordet Norrbottens läns landsting. Symbolen, som är märkesskyddad, illustrerar regionens geografiska karaktärsdrag med fjäll, skog, älvar, kust och midnattssol.

2 Tandvårdslagen tar stor hänsyn till sambandet mellan munhälsa och sjukdom
I tandvårdslagen sägs mycket klart att tandvården ska planeras utifrån vårdbehov som finns bland befolkningen. Vården ska vara av hög kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder -Men i ett sjukhusperspektiv!?

3 Vad varje vårdtagare har rätt till
Munvård minst 2 gånger /per dag enligt individuellt utformade anvisningar Övriga munvårdsåtgärder är att tillse att vårdtagare får ordinerat fluortillskott Lindring av muntorrhet med munslemhinnorna fuktade med rekommenderat preparat Vårdtagare ska få vatten att dricka och läpparna smörjda Tb / Tk teknik, Bass, aprox. Eltb, tungskrapan, munvatten,optimalt med fluor ppmF, Saliversättning. Karies, parodontit.Ers för tänder: Implantat .broar kronor. Estetisk tandvård….

4 Det Odontologiska omhändertagande
Är en naturlig plats i den medicinska handläggningsplanen FÖRE UNDER EFTER den medicinska behandling patienten får för sin cancerdiagnos Tandvårdens uppdrag

5 Concensus Diagnostik och behandling av etablerade och potentiella orala infektionstillstånd Förväntad eller konstaterad neutropeni som löper den största risken Neutrofila granulocyter 1,0x10 9/l

6 FÖRE FOKALUTREDNING Remiss kommer till sjukhustandvården
Informerande samtal till patienten där lämpliga munvårsartiklar lämnas ut Sjukhustandvården kontrollerar och behandlar om infektioner finns. Fyllningar deb pat

7 Under Den hjälp patienten behöver av sjukhustandvården under sin behandlings tid med cytostatika Kan var sår, blåsor candida infektion som försvårar matintag och munvård. Vid låga LPK och TPK värden och cytostatika som orsak. TPK mindre än 75 LPK mindre än 1.Leukocyt /trombocytpartikell koncentration

8 EFTER Den strålbehandlade Head and neck patientens speciella behandlingsbehov som även kan ha behandlats med Cytostatika Nutritionsproblem ofta sondmat Munvården Smärta Projekt som utformades till ett Vårdprogram tills med ÖNH som är länsövergripande med Piteå och Gällivare. Skivepitelcancer i munbotten tunga och svalg

9 En frisk mun har stor betydelse FÖR
Utseende tal och andedräkt God Munhälsa vid sjukdom betyder mycket FÖR Välbefinnande och livskvalité

10 Infektionsprevention
Noggrann oral undersökning med röntgen och en genomtänkt sanering med så liten traumatisering som möjligt är en viktig del i förberedelserna Kräver ett särskilt kunnande om oraldiagnostik och de komplicerade orala problem som kan uppstå

11 Gram-positiva infektioner
En stor del av infektionerna har sitt ursprung i munhålan En orsak till ökningen beror på att antibiotika med kraftig effekt på de flesta gram-bakterierna, kinoloner nu har fått en utbredd användning som inf. Profylax i vården

12 Vid ingrepp i munnen Antibiotika med effekt på oral Gram-positiv flora
Amimox…2gram 60 min före beh. Dalacin 600 mg vid allergi.

13 Bieffekter Epitelcellerna i munnen är celler med snabb omsättning och mycket känslig för cytostatikas negativa effekter med epitelskador Cellerna i munnen hinner inte med….störning av cellomsättningen

14 ROAG Munbedömningsinstrument
Revised Oral Assesment Guide Används för att observera och gradera patientens munslemhinneproblem Höger kind, insida läpp överkäke, vänster kind insida läpp underkäke, gom, munbotten Schema som finns er stud.litteratur.

15 Jag har arbetat många år på sjukhus
Som tandhygienist och jag är mycket medveten om hur svårt det är att uppnå en väl fungerande munvård för alla som är i behov av personalens stöd och hjälp När tandvården närmar sig sjukvården närmar man sig också en diagnos. Se helheten i ett sjukdoms och omvårdnadsperspektiv.

16 Sjuksköterskans uppgift är att avgöra när patienten behöver hjälp med munvården
Sjukhustandvårdens vilka metoder som ska användas och hur ofta

17 Medicinsk Munvård Förhindrar att lokala infektioner uppstår
Får spridning under medicinsk behandling eller i senare faser

18 Näringsbrist kan yttra sig som allmänpåverkan men också med
Orala symtom Försämrad salivsekretion Slemhinnereaktioner Munvinkelragader En frisk munhåla underlättar dessutom en fullvärdig nutrition Småätande ökar kraven på munhygien.En frisk munhåla underlättar dessutom en fullvärdig nutrition. Börjar med att titta på salivens uppgift kalorier ger muntorrhet.

19 Nutritionens funktion
Bibehålla ett optimalt infektions och tumörsvar, och sårläkning Kortare vårdtid Bibehålla god livskvalité Minska risken för komplikationer och död Störningar i munregionen kan ge stora problem med att äta och dricka Störningar i munregionen kan ge stora problem att äta och dricka med undernäring och uttorkning som följd. Katabol vid sjukdom.Muskelmassan byggs inte upp.10 % viktminskning på 6 månader är katastrof 5 % på en månad är livshotande.

20 Saliven Smörjer slemhinnorna i munnen
Smak ,tuggning, sväljning, matsmältning Remineraliserar Rengörande Antibakteriell Buffrande Att ha saliv och kunna dricka vatten är en viktig upplevelse av en ren mun

21 Salivkörtlar Öronspottkörtel : Glandulae parotis, stimulerad saliv, tunnflytande Underkäksspottkörtel: Glandulae submandibularis,klar tunn något skummande Undertungspottkörtel : Glandulae sublingualis, klar trögflytande Små spottkörtlar i munhålan. Mucin rik tjock seg. Viktig vilosaliv smörjande skyddande. Normalvärde vilosaliv 0,3ml /min.För stimulerad 1,6ml /min. Vi sväljer 600ggr / dygn. Använder 1-3 ml saliv för att kunna svälja. Att ha saliv och kunna dricka vatten är viktiga för upplevelsen av en ren mun.

22 Vid flytande kost Sjunker salivens sekretionshastighet redan efter 2 dygn Inom en vecka sänkt utsöndring av kalcium, fosfat Ökad plackbildningshastighet Inom 2 dygn ska munvården fungera Fullgod saliv innehåller ämnen som neutraliserar syror och smörjer munnen. Fininställd skyddsmekanism: barriär, hinna. Antibakteriella proteinsystem som alla bekämpar tillväxt och vidfästning av skadliga bakterier.

23 Basprogram för munnens vård
Mjuk tandborste fluortandkräm morgon och kväll Elektrisk tandborste fluortandkräm, ofta i gelform lågslipande. Ett friskt tandkött blöder inte när man borstar tänderna OBS ! Skölj inte med vatten efter tandborstning Kontrollera tandkrämens fluor innehåll. är tandkräm för vuxna Basprgram för munnens vård.Tandkrämsteknik

24 Läppvård Decubal, vaselin, cerat ,försvarets hudsalva
Inga flagiga torra läppar!

25 Medicinska läppvården :
Herpes behandlas med Vectavir, Anti Läppsprickor behandlas med Fucidinsalva 2% Munvinkelragader: Candida albicans behandlas med Mycostatin. Kontrollera även B-12 och Folsyra

26 Tungans vård Daglig rengöring med tungskrapan Skölj med vatten
P-homosystein markör högt.B12 brist.Rodnad tunga och blegul slemhinna för övr. Man blir känslig för kyla. Anemi bristen påvisas med ett enkelt blodprov. Behandlas med Behepan och Folasin. I ragaderna finns ofta candida och staf/str

27 Palliativ munvård Läppvård Baddning Alltid skonsam tandborstning
Munfukt Smärtlindra Munvård var 20 minut Törstreceptor i munnens kindslemhinna aktiveras var 20 minut och upplevs som plågsam i torr mun. Anhöriga kan vara till stor hjälp. Distr. vårdens uppsökande sjuksköterske team känner till att tandhygienisten från ftv stv team kan hjälpa till / råd. Deb N2.


Ladda ner ppt "Landstingets symbol är en stiliserad bild som bygger på initialbokstäverna i ordet Norrbottens läns landsting. Symbolen, som är märkesskyddad, illustrerar."

Liknande presentationer


Google-annonser