Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tandvårdslagen tar stor hänsyn till sambandet mellan munhälsa och sjukdom I tandvårdslagen sägs mycket klart att tandvården ska planeras utifrån vårdbehov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tandvårdslagen tar stor hänsyn till sambandet mellan munhälsa och sjukdom I tandvårdslagen sägs mycket klart att tandvården ska planeras utifrån vårdbehov."— Presentationens avskrift:

1

2 Tandvårdslagen tar stor hänsyn till sambandet mellan munhälsa och sjukdom I tandvårdslagen sägs mycket klart att tandvården ska planeras utifrån vårdbehov som finns bland befolkningen. Vården ska vara av hög kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder

3 Vad varje vårdtagare har rätt till Munvård minst 2 gånger /per dag enligt individuellt utformade anvisningar Övriga munvårdsåtgärder är att tillse att vårdtagare får ordinerat fluortillskott Lindring av muntorrhet med munslemhinnorna fuktade med rekommenderat preparat Vårdtagare ska få vatten att dricka och läpparna smörjda

4 Det Odontologiska omhändertagande Är en naturlig plats i den medicinska handläggningsplanen FÖRE UNDER EFTER den medicinska behandling patienten får för sin cancerdiagnos

5 Concensus Diagnostik och behandling av etablerade och potentiella orala infektionstillstånd Förväntad eller konstaterad neutropeni som löper den största risken

6 FÖRE FOKALUTREDNING Remiss kommer till sjukhustandvården Informerande samtal till patienten där lämpliga munvårsartiklar lämnas ut Sjukhustandvården kontrollerar och behandlar om infektioner finns.

7 Under Den hjälp patienten behöver av sjukhustandvården under sin behandlings tid med cytostatika Kan var sår, blåsor candida infektion som försvårar matintag och munvård. Vid låga LPK och TPK värden och cytostatika som orsak.

8 EFTER Den strålbehandlade Head and neck patientens speciella behandlingsbehov som även kan ha behandlats med Cytostatika Nutritionsproblem ofta sondmat Munvården Smärta

9 En frisk mun har stor betydelse FÖR Utseende tal och andedräkt God Munhälsa vid sjukdom betyder mycket FÖR Välbefinnande och livskvalité

10 Infektionsprevention Noggrann oral undersökning med röntgen och en genomtänkt sanering med så liten traumatisering som möjligt är en viktig del i förberedelserna

11 Gram-positiva infektioner En stor del av infektionerna har sitt ursprung i munhålan

12 Vid ingrepp i munnen Antibiotika med effekt på oral Gram-positiv flora

13 Bieffekter Epitelcellerna i munnen är celler med snabb omsättning och mycket känslig för cytostatikas negativa effekter med epitelskador

14 ROAG Munbedömningsinstrument Revised Oral Assesment Guide Används för att observera och gradera patientens munslemhinneproblem Höger kind, insida läpp överkäke, vänster kind insida läpp underkäke, gom, munbotten

15 Jag har arbetat många år på sjukhus Som tandhygienist och jag är mycket medveten om hur svårt det är att uppnå en väl fungerande munvård för alla som är i behov av personalens stöd och hjälp

16 Sjuksköterskans uppgift är att avgöra när patienten behöver hjälp med munvården Sjukhustandvårdens vilka metoder som ska användas och hur ofta

17 Medicinsk Munvård Förhindrar att lokala infektioner uppstår Får spridning under medicinsk behandling eller i senare faser

18 Näringsbrist kan yttra sig som allmänpåverkan men också med Orala symtom Försämrad salivsekretion Slemhinnereaktioner Munvinkelragader En frisk munhåla underlättar dessutom en fullvärdig nutrition

19 Nutritionens funktion Bibehålla ett optimalt infektions och tumörsvar, och sårläkning Kortare vårdtid Bibehålla god livskvalité Minska risken för komplikationer och död Störningar i munregionen kan ge stora problem med att äta och dricka

20 Saliven Smörjer slemhinnorna i munnen Smak,tuggning, sväljning, matsmältning Remineraliserar Rengörande Antibakteriell Buffrande Att ha saliv och kunna dricka vatten är en viktig upplevelse av en ren mun

21 Salivkörtlar Öronspottkörtel : Glandulae parotis, stimulerad saliv, tunnflytande Underkäksspottkörtel: Glandulae submandibularis,klar tunn något skummande Undertungspottkörtel : Glandulae sublingualis, klar trögflytande Små spottkörtlar i munhålan. Mucin rik tjock seg. Viktig vilosaliv smörjande skyddande. Normalvärde vilosaliv 0,3ml /min.För stimulerad 1,6ml /min.

22 Vid flytande kost Sjunker salivens sekretionshastighet redan efter 2 dygn Inom en vecka sänkt utsöndring av kalcium, fosfat Ökad plackbildningshastighet Inom 2 dygn ska munvården fungera

23 Basprogram för munnens vård Mjuk tandborste fluortandkräm morgon och kväll Elektrisk tandborste fluortandkräm, ofta i gelform lågslipande. Ett friskt tandkött blöder inte när man borstar tänderna OBS ! Skölj inte med vatten efter tandborstning Kontrollera tandkrämens fluor innehåll. 1450-1500 är tandkräm för vuxna

24 Läppvård Decubal, vaselin, cerat,försvarets hudsalva

25 Medicinska läppvården : Herpes behandlas med Vectavir, Anti Läppsprickor behandlas med Fucidinsalva 2% Munvinkelragader: Candida albicans behandlas med Mycostatin. Kontrollera även B-12 och Folsyra

26 Tungans vård Daglig rengöring med tungskrapan Skölj med vatten

27 Palliativ munvård Läppvård Baddning Alltid skonsam tandborstning Munfukt Smärtlindra Munvård var 20 minut Törstreceptor i munnens kindslemhinna aktiveras var 20 minut och upplevs som plågsam i torr mun.


Ladda ner ppt "Tandvårdslagen tar stor hänsyn till sambandet mellan munhälsa och sjukdom I tandvårdslagen sägs mycket klart att tandvården ska planeras utifrån vårdbehov."

Liknande presentationer


Google-annonser