Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet? Överlåtelse av uppdraget Delegering av arbetsuppgifter Formkrav för uppdragsavtalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet? Överlåtelse av uppdraget Delegering av arbetsuppgifter Formkrav för uppdragsavtalet."— Presentationens avskrift:

1 Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet? Överlåtelse av uppdraget Delegering av arbetsuppgifter Formkrav för uppdragsavtalet

2 Vem är part i uppdragsavtalet? 1 § FML – mäklaren är en fysisk person En juridisk person kan alltså aldrig vara mäklare i lagens mening! Ex: ett mäklarföretag sluter ett förmedlingsavtal Avtalet betyder att företaget skall anvisa en av sina mäklare Den anvisade mäklaren blir då part i själva förmedlingsuppdraget

3 Vem tillkommer avtalet? Avtalet är personligt! Tillkommer alltid den mäklare som i avtalet angetts som ansvarig mäklare. Denna person har rätt och skyldighet att genomföra avtalet. Ev. interna regler hos mäklarföretaget om övertagande binder inte uppdragsgivaren!

4 Överlåtelse av uppdraget Kan överlåtas till annan mäklare om uppdragsgivaren samtycker. FMN gillar inte klausuler i avtalet om att mäklaren har rätt att överlåta uppdraget.  Får inte ske rutinmässigt och utan godtagbara skäl (dock ej varning ännu). Den nye mäklaren ansvarar enligt befintligt avtal. Överlåtelsen skall vara skriftlig! Se 11 §.

5 Delegering av arbetsuppgifter God fastighetsmäklarsed 12 § Uppgifter som får delegeras till assistent:  Upprätta boendekostnadskalkyl  Upprätta objektsbeskrivning  Handlägga tillträde  Handha öppna visningar (riktade visningar mer oklart)

6 Uppdragets kärna: förmedling (1 §)

7 11 § - Skriftlighetskrav Avtalet skall vara skriftligt. M får inte åberopa ett villkor som inte är skriftligt.  Ett muntligt avtal är inte civilrättsligt ogiltigt.  Mäklaren har ändå rätt till provision, som dock ev. kan jämkas enligt 23 §. E contrario: uppdragsgivaren får åberopa ett muntligt avtalsvillkor

8 Undantag från skriftlighetskravet 4 § - Lagen dispositiv gentemot näringsidkare Kan avtala bort skriftlighetskravet 11 § - Ändring av förmedlingsobjektets pris Avser utgångspriset i marknadsföringen Uppdragsgivaren kan vilja ha en snabb ändring för att acceptera ett anbud. FMN 4-1507-03 – sänkning av utgångspriset inte OK när man kommit överens om högre provision om köpeskillingen översteg utgångspriset (provisionstrappa).

9 Undantag från skriftlighetskravet 11 § - ”Andra villkor för överlåtelsen (…)”  Val av budgivningsmodell  Sättet för köpeskillingens erläggande  Krav/önskemål om tillträdesdag  Krav på friskrivningar, garantier eller andra särskilda villkor i köpekontraktet Skall tolkas och tillämpas restriktivt!

10 11 § 2 st. - Ensamrättsavtal Ensamrätt max 3 månader Längre ensamrätt gäller inte mot konsument  Anses i så fall vara 3 månader  Mot näringsidkare kan ensamrätten vara längre. Förlängning kräver särskilt avtal  Automatisk förlängning inte acceptabelt Förlängning möjlig tidigast 1 mån före ensamrättens upphörande.

11 Uppsägning av uppdragsavtalet Obefogad uppsägning av avtal = kontraktsbrott  Ersätta motparten all skada Om säljaren säger upp: Ersätta mäklarens nedlagda kostnader = SKADESTÅND Mäklaren måste dock  Förklara konsekvenserna för uppdragsgivaren  Ge uppdragsgivaren tid att fundera på saken

12 Begränsade uppdragsavtal Fall där mäklaren inte förmedlar  T ex upprätta juridiska handlingar, värdering FML tillämplig om Uppdraget innehåller förmedling  D v s att förena två avtalsparter – ELLER Uppdraget utförs av reg. mäklare och har anknytning till förmedling.  T ex värdering, kontraktsskrivning  Dock ej att bevittna testamente


Ladda ner ppt "Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet? Överlåtelse av uppdraget Delegering av arbetsuppgifter Formkrav för uppdragsavtalet."

Liknande presentationer


Google-annonser