Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet?"— Presentationens avskrift:

1 Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet?
Överlåtelse av uppdraget Delegering av arbetsuppgifter Formkrav för uppdragsavtalet

2 Vem är part i uppdragsavtalet?
1 § FML – mäklaren är en fysisk person En juridisk person kan alltså aldrig vara mäklare i lagens mening! Ex: ett mäklarföretag sluter ett förmedlingsavtal Avtalet betyder att företaget skall anvisa en av sina mäklare Den anvisade mäklaren blir då part i själva förmedlingsuppdraget

3 Vem tillkommer avtalet?
Avtalet är personligt! Tillkommer alltid den mäklare som i avtalet angetts som ansvarig mäklare. Denna person har rätt och skyldighet att genomföra avtalet. Ev. interna regler hos mäklarföretaget om övertagande binder inte uppdragsgivaren!

4 Överlåtelse av uppdraget
Kan överlåtas till annan mäklare om uppdragsgivaren samtycker. FMN gillar inte klausuler i avtalet om att mäklaren har rätt att överlåta uppdraget. Får inte ske rutinmässigt och utan godtagbara skäl (dock ej varning ännu). Den nye mäklaren ansvarar enligt befintligt avtal. Överlåtelsen skall vara skriftlig! Se 11 §.

5 Delegering av arbetsuppgifter God fastighetsmäklarsed 12 §
Uppgifter som får delegeras till assistent: Upprätta boendekostnadskalkyl Upprätta objektsbeskrivning Handlägga tillträde Handha öppna visningar (riktade visningar mer oklart)

6 Uppdragets kärna: förmedling (1 §)

7 11 § - Skriftlighetskrav Avtalet skall vara skriftligt.
M får inte åberopa ett villkor som inte är skriftligt. Ett muntligt avtal är inte civilrättsligt ogiltigt. Mäklaren har ändå rätt till provision, som dock ev. kan jämkas enligt 23 §. E contrario: uppdragsgivaren får åberopa ett muntligt avtalsvillkor

8 Undantag från skriftlighetskravet
4 § - Lagen dispositiv gentemot näringsidkare Kan avtala bort skriftlighetskravet 11 § - Ändring av förmedlingsobjektets pris Avser utgångspriset i marknadsföringen Uppdragsgivaren kan vilja ha en snabb ändring för att acceptera ett anbud. FMN – sänkning av utgångspriset inte OK när man kommit överens om högre provision om köpeskillingen översteg utgångspriset (provisionstrappa).

9 Undantag från skriftlighetskravet
11 § - ”Andra villkor för överlåtelsen (…)” Val av budgivningsmodell Sättet för köpeskillingens erläggande Krav/önskemål om tillträdesdag Krav på friskrivningar, garantier eller andra särskilda villkor i köpekontraktet Skall tolkas och tillämpas restriktivt!

10 11 § 2 st. - Ensamrättsavtal Ensamrätt max 3 månader
Längre ensamrätt gäller inte mot konsument Anses i så fall vara 3 månader Mot näringsidkare kan ensamrätten vara längre. Förlängning kräver särskilt avtal Automatisk förlängning inte acceptabelt Förlängning möjlig tidigast 1 mån före ensamrättens upphörande.

11 Uppsägning av uppdragsavtalet
Obefogad uppsägning av avtal = kontraktsbrott Ersätta motparten all skada Om säljaren säger upp: Ersätta mäklarens nedlagda kostnader = SKADESTÅND Mäklaren måste dock Förklara konsekvenserna för uppdragsgivaren Ge uppdragsgivaren tid att fundera på saken

12 Begränsade uppdragsavtal
Fall där mäklaren inte förmedlar T ex upprätta juridiska handlingar, värdering FML tillämplig om Uppdraget innehåller förmedling D v s att förena två avtalsparter – ELLER Uppdraget utförs av reg. mäklare och har anknytning till förmedling. T ex värdering, kontraktsskrivning Dock ej att bevittna testamente


Ladda ner ppt "Uppdragsavtalet Vem är part i uppdragsavtalet?"

Liknande presentationer


Google-annonser