Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård"— Presentationens avskrift:

1 Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård
Utveckling t.o.m. maj 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat Jessica Bylund

2 Månadsvisa kostnader för förmånen samt procentuell förändring
Inkl. moms Källa: EHälsomyndigheten

3 Kostnadsutveckling ackumulerad månadsvis i mnkr samt procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

4 Kostnadsutveckling för förmånen – löpande 12 månadstal
Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

5 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv.
Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

6 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv.
Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

7 Förväntad kostnad enligt behovsmodell samt faktisk kostnad t. o. m
Förväntad kostnad enligt behovsmodell samt faktisk kostnad t.o.m. maj, kr per inv. Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten och egna beräkningar

8 Procentuell kostnadsutveckling jämfört med föregående år per månad 2014
Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

9 Svårigheter att följa kostnader för rekvisitionsläkemedel över tid
Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel är inte jämförbara med tidigare år. Vi redovisar därför kostnaderna för 2014 i varje landsting utan jämförelser med tidigare år. Från och med november 2013 sker därutöver inte längre någon inrapportering från Landstinget i Jönköpings län till eHälsomyndigheten (och den databas vi använder oss av här) eftersom landstinget har tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi från att det tidigare sköttes av apoteksaktörer. Därför redovisas inte Jönköping i följande diagram för rekvisitionsläkemedel.

10 Kostnad för rekvisitionsläkemedel per landsting 2014
Källa: eHälsomyndigheten

11 Kostnad för rekvisitionsläkemedel i kronor per invånare och landsting 2014
Källa: eHälsomyndigheten


Ladda ner ppt "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård"

Liknande presentationer


Google-annonser