Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Utveckling t.o.m. maj 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Utveckling t.o.m. maj 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat."— Presentationens avskrift:

1 Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Utveckling t.o.m. maj 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat Jessica Bylund jessica.bylund@skl.sejessica.bylund@skl.se

2 Månadsvisa kostnader för förmånen samt procentuell förändring 2 Inkl. moms Källa: EHälsomyndigheten

3 Kostnadsutveckling ackumulerad månadsvis i mnkr samt procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år 3 Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

4 Kostnadsutveckling för förmånen – löpande 12 månadstal 4 Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

5 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv. 5 Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

6 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv. 6 Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

7 Förväntad kostnad enligt behovsmodell samt faktisk kostnad t.o.m. maj, kr per inv. 7 Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten och egna beräkningar

8 Procentuell kostnadsutveckling jämfört med föregående år per månad 2014 8 Inkl. moms Källa: eHälsomyndigheten

9 Svårigheter att följa kostnader för rekvisitionsläkemedel över tid -Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel är inte jämförbara med tidigare år. Vi redovisar därför kostnaderna för 2014 i varje landsting utan jämförelser med tidigare år. -Från och med november 2013 sker därutöver inte längre någon inrapportering från Landstinget i Jönköpings län till eHälsomyndigheten (och den databas vi använder oss av här) eftersom landstinget har tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi från att det tidigare sköttes av apoteksaktörer. Därför redovisas inte Jönköping i följande diagram för rekvisitionsläkemedel. 9

10 Kostnad för rekvisitionsläkemedel per landsting 2014 10 Källa: eHälsomyndigheten

11 Kostnad för rekvisitionsläkemedel i kronor per invånare och landsting 2014 11 Källa: eHälsomyndigheten


Ladda ner ppt "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Utveckling t.o.m. maj 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat."

Liknande presentationer


Google-annonser