Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. maj 2013 Materialet:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. maj 2013 Materialet:"— Presentationens avskrift:

1 Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. maj 2013 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat Jessica Bylund jessica.bylund@skl.sejessica.bylund@skl.se Bo Claesson bo.claesson@skl.sebo.claesson@skl.se

2 Månadsvisa kostnader för förmånen samt procentuell förändring 2 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

3 Kostnadsutveckling ackumulerad månadsvis i mnkr samt procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år 3 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

4 Kostnadsutveckling för förmånen – löpande 12 månadstal 4 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

5 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv. 5 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

6 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv. 6 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

7 Förväntad kostnad enligt behovsmodell samt faktisk kostnad t.o.m. maj, kr per inv. 7 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB samt egna beräkningar

8 Procentuell kostnadsutveckling jämfört med föregående år per månad 2013 8 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

9 Svårigheter att följa kostnader för rekvisitionsläkemedel över tid -Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel är inte jämförbara med tidigare år. Det beror på att allt fler landsting går över till att redovisa sina kostnader för rekvisitionsläkemedel i avtalspriser - och inte som tidigare i det oftast högre listpriset. Dessutom redovisas inte arbetskostnader och eventuella handelsvaror i beredningar från den 1 januari 2010. -Vi redovisar därför kostnaderna för 2012 i varje landsting utan jämförelser med tidigare år. -På SKL:s hemsida finns information om när de olika landstingen börjar redovisa avtalspriser. 9

10 Kostnad för rekvisitionsläkemedel per landsting 2013 10 Källa: Apotekens service AB

11 Kostnad för rekvisitionsläkemedel i kronor per invånare och landsting 2013 11 Källa: Apotekens service AB


Ladda ner ppt "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. maj 2013 Materialet:"

Liknande presentationer


Google-annonser