Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.

2 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014

3 2 BNP i Sverige Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2011 års priser; säsong­srensade data Ekonomirapporten. December 2014

4 3 Hushållens konsumtion och sparande Procent av disponibel inkomst respektive procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014

5 4 BNP, arbetade timmar och produktivitet Procent av disponibel inkomst respektive procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014

6 5 Arbetslöshet och timlöneökningar enligt konjunkturlönestatistiken Procent av arbetskraften respektive procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014

7 6 Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter Ekonomirapporten. December 2014

8 7 Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag Ekonomirapporten. December 2014

9 8 Bruttoinvesteringar Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014

10 9 Bruttoinvesteringar och avskrivningar i kommunkoncernerna Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014

11 10 Ändamål för kommunkoncernernas investeringar 2013 Procent Ekonomirapporten. December 2014

12 11 Totala volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Index 2013 = 100 Ekonomirapporten. December 2014

13 12 Verksamheter som »sticker ut« 2015 enligt en enkät till kommunernas ekonomi­chefer Procent Ekonomirapporten. December 2014

14 13 Medelskattesats* och antal skatteförändrare Procent respektive antal kommuner (*Inkl. Gotland.) Ekonomirapporten. December 2014

15 14 Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014

16 15 Andel av befolkningen i olika åldrar som varit patienter i den slutna somatiska vården Procent Ekonomirapporten. December 2014

17 16 Kostnad per invånare i den specialiserade somatiska vården, 2013 års priser Tusentals kronor Ekonomirapporten. December 2014

18 17 Sluten somatisk vård, utveckling av antal vårdtillfällen (volymer) och insjuknande (risk) 2008–2013 Ekonomirapporten. December 2014

19 18 Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kr resp. procent av skatter och generella statsbidrag Ekonomirapporten. December 2014

20 19 Landsting med underskott samt resultat som motsvarar minst 2 % av skatter och statsbidrag Antal Ekonomirapporten. December 2014

21 20 Kalmar: Nettokostnad per invånare (av- vikelse från genomsnitt) respektive rang­ordnad skattesats 2004–2013 Ekonomirapporten. December 2014

22 21 Västerbotten: Nettokostnad per invånare (avvikelse från genomsnitt) respektive rangordnad skattesats 2004–2013 Ekonomirapporten. December 2014

23 22 Kostnadsutveckling och demografisk för- ändring inom landstingens hälso- o sjukvård Index 2004 = 100 Ekonomirapporten. December 2014

24 23 Landstingens resultat 2013, exklusive effekt av RIPS och AFA, och prognos 2014 Procent av skatter och bidrag Ekonomirapporten. December 2014

25 24 Landstingens investeringar Miljarder kronor, löpande priser Ekonomirapporten. December 2014

26 25 Landstingens läkemedelskostnader 2011– 2013 och prognos fram till 2018 Miljarder kronor, löpande priser Ekonomirapporten. December 2014

27 26 Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser