Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2005 - Jämförelsetal för verksamhet och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2005 - Jämförelsetal för verksamhet och."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2005 - Jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Befolkningen i åldersgrupper och andelen konsumerade vårdtillfällen i respektive åldersgrupp

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Hälso- och sjukvårdens nettokostnader 2005

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Kostnader för primärvård 2005

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Hälso- och sjukvårdskostnader per inv. 2005. Faktiska kostnader och kostnader enligt behovsindex.

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Hälso- och sjukvårdskostnader per område och invånare 2005

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Antalet vårdkontakter i hälso- och sjukvården per invånare 2005

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Landstingsprofiler Jämförelser av kostnad/inv, vårdkontakter/inv, DRG- poäng/inv samt medelvårdtider. Värdet för huvudmannen redovisas vid respektive stapel. Hemsjukvård har exkluderats (uppgifterna är inte jämförbara) Staplarna visar avvikelse mellan huvudmannen och medelvärdet (ovägt) för samtliga huvudmän i procent Gröna staplar markerar uppgifter om kostnader Bruna staplar avseer verksamhetsuppgifter

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvård 2005

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Stockholms läns landsting Primärvård 2005 Landstinget har inte särskilt kostnader mellan sjuksköterskevård och alllmänläkarvård och heller inte mellan arbetsterapi och sjukgymnastik. Därför har en fördelning gjorts efter viktade vårdkontakter.

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Stockholms läns landsting Specialiserad somatisk vård 2005

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Stockholms läns landsting Specialiserad psykiatrisk vård 2005

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 Landstinget i Uppsala län Hälso- och sjukvård 2005

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 Landstinget i Uppsala län Primärvård 2005

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 Landstinget i Uppsala län Specialiserad somatisk vård 2005

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Landstinget i Uppsala län Specialiserad psykiatrisk vård 2005

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Landstinget Sörmland Hälso- och sjukvård 2005

18 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 18 Landstinget Sörmland Primärvård 2005

19 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 19 Landstinget Sörmland Specialiserad somatisk vård 2005

20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 20 Landstinget Sörmland Specialiserad psykiatrisk vård 2005

21 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 21 Landstinget i Östergötland Hälso- och sjukvård 2005

22 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 22 Landstinget i Östergötland Primärvård 2005

23 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 23 Landstinget i Östergötland Specialiserad somatisk vård 2005

24 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 24 Landstinget i Östergötland Specialiserad psykiatrisk vård 2005

25 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 25 Landstinget i Jönköpings län Hälso- och sjukvård 2005

26 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 26 Landstinget i Jönköpings län Primärvård 2005

27 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 27 Landstinget i Jönköpings län Specialiserad somatisk vård 2005

28 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 28 Landstinget i Jönköpings län Specialiserad psykiatrisk vård 2005

29 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 29 Landstinget Kronoberg Hälso- och sjukvård 2005

30 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 30 Landstinget Kronoberg Primärvård 2005

31 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 31 Landstinget Kronoberg Specialiserad somatisk vård 2005 Landstinget Kronoberg har inte levererat samtliga sina vårdtillfällen avseende DRG-poäng för 2005 på grund av tekniska problem. Det fattas cirka en femtedel av motsvarande rapportering jämfört med 2004.

32 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 32 Landstinget Kronoberg Specialiserad psykiatrisk vård 2005

33 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 33 Landstinget i Kalmar län Hälso- och sjukvård 2005

34 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 34 Landstinget i Kalmar län Primärvård 2005

35 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 35 Landstinget i Kalmar län Specialiserad somatisk vård 2005

36 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 36 Landstinget i Kalmar län Specialiserad psykiatrisk vård 2005

37 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 37 Landstinget Blekinge Hälso- och sjukvård 2005

38 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 38 Landstinget Blekinge Primärvård 2005

39 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 39 Landstinget Blekinge Specialiserad somatisk vård 2005

40 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 40 Landstinget Blekinge Specialiserad psykiatrisk vård 2005

41 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 41 Region Skåne Hälso- och sjukvård 2005

42 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 42 Region Skåne Primärvård 2005

43 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 43 Region Skåne Specialiserad somatisk vård 2005

44 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 44 Region Skåne Specialiserad psykiatrisk vård 2005

45 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 45 Landstinget Halland Hälso- och sjukvård 2005

46 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 46 Landstinget Halland Primärvård 2005

47 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 47 Landstinget Halland Specialiserad somatisk vård 2005

48 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 48 Landstinget Halland Specialiserad psykiatrisk vård 2005

49 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 49 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvård 2005

50 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 50 Västra Götalandsregionen Primärvård 2005

51 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 51 Västra Götalandsregionen Specialiserad somatisk vård 2005

52 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 52 Västra Götalandsregionen Specialiserad psykiatrisk vård 2005

53 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 53 Landstinget i Värmland Hälso- och sjukvård 2005

54 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 54 Landstinget i Värmland Primärvård 2005

55 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 55 Landstinget i Värmland Specialiserad somatisk vård 2005

56 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 56 Landstinget i Värmland Specialiserad psykiatrisk vård 2005

57 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 57 Örebro läns landsting Hälso- och sjukvård 2005

58 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 58 Örebro läns landsting Primärvård 2005

59 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 59 Örebro läns landsting Specialiserad somatisk vård 2005

60 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 60 Örebro läns landsting Specialiserad psykiatrisk vård 2005

61 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 61 Landstinget Västmanland Hälso- och sjukvård 2005

62 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 62 Landstinget Västmanland Primärvård 2005 Huvudmannen har reserverat sig från sin fördelning av kostnader i primärvården. Nycklar har använts vid fördelningen av kostnader och resultatet överensstämmer inte exakt med verkligheten.

63 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 63 Landstinget Västmanland Specialiserad somatisk vård 2005

64 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 64 Landstinget Västmanland Specialiserad psykiatrisk vård 2005

65 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 65 Landstinget i Dalarna Hälso- och sjukvård 2005

66 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 66 Landstinget i Dalarna Primärvård 2005

67 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 67 Landstinget i Dalarna Specialiserad somatisk vård 2005

68 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 68 Landstinget i Dalarna Specialiserad psykiatrisk vård 2005

69 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 69 Landstinget Gävleborg Hälso- och sjukvård 2005

70 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 70 Landstinget Gävleborg Primärvård 2005

71 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 71 Landstinget Gävleborg Specialiserad somatisk vård 2005

72 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 72 Landstinget Gävleborg Specialiserad psykiatrisk vård 2005

73 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 73 Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvård 2005

74 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 74 Landstinget Västernorrland Primärvård 2005

75 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 75 Landstinget Västernorrland Specialiserad somatisk vård 2005

76 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 76 Landstinget Västernorrland Specialiserad psykiatrisk vård 2005

77 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 77 Jämtlands läns landsting Hälso- och sjukvård 2005

78 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 78 Jämtlands läns landsting Primärvård 2005

79 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 79 Jämtlands läns landsting Specialiserad somatisk vård 2005

80 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 80 Jämtlands läns landsting Specialiserad psykiatrisk vård 2005

81 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 81 Västerbottens läns landsting Hälso- och sjukvård 2005

82 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 82 Västerbottens läns landsting Primärvård 2005

83 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 83 Västerbottens läns landsting Specialiserad somatisk vård 2005

84 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 84 Västerbottens läns landsting Specialiserad psykiatrisk vård 2005

85 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 85 Norrbottens läns landsting Hälso- och sjukvård 2005

86 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 86 Norrbottens läns landsting Primärvård 2005

87 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 87 Norrbottens läns landsting Specialiserad somatisk vård 2005

88 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 88 Norrbottens läns landsting Specialiserad psykiatrisk vård 2005

89 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 89 Gotlands kommun Hälso- och sjukvård 2005

90 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 90 Gotlands kommun Primärvård 2005

91 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 91 Gotlands kommun Specialiserad somatisk vård 2005

92 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 92 Gotlands kommun Specialiserad psykiatrisk vård 2005


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2005 - Jämförelsetal för verksamhet och."

Liknande presentationer


Google-annonser