Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ont i axeln Johan Scheer Ortopeden Linköping. Hemligheten med lyckad kirurgi är att välja ut rätt patient för sin åtgärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ont i axeln Johan Scheer Ortopeden Linköping. Hemligheten med lyckad kirurgi är att välja ut rätt patient för sin åtgärd."— Presentationens avskrift:

1 Ont i axeln Johan Scheer Ortopeden Linköping

2 Hemligheten med lyckad kirurgi är att välja ut rätt patient för sin åtgärd

3 Ont i axeln 1.Impingement/subacromiell bursit 2.Rotatorcuffsyndrom 3.AC-ledsartros 4.Frusen axel 5.Cervikal rizopati 6.Idiopatiskt smärtsyndrom 7.Glenohumeral artros 8.Skulderneurit 9.Bicepstendinit

4 Anatomi Enormt ROM Brosket täcker 1/3 sfär Ingen uttalad hals Glenoiden täcker 20% “Unconstrained” Rotatorcuffen ett “dynamiskt acetabulum” Gott ROM Brosket täcker 2/3 sfär Uttalad hals Acetabulum täcker 40% Inneboende stabilitet

5 M Deltoideus Under evolutionen evolution – Ökat i storlek – Distal migration Alla andra skuldermuskler samverkar för att maximera dess kraft

6 Rotatormuffen Subscapularis Supraspinatus Infraspinatus Teres minor

7 Funktionell anatomi

8 Remiss från distriktsläkare Anamnes: 55-årig man, medicinerar med enalapril mot hypertoni. Arbetar som snickare. Fick ett ryck i sin högra arm från hunden. Därefter ont i axeln och svårt att lyfta ovan axelhöjd. MR via privatförsäkring visar genomgående supraspinatusruptur med retraktion. Frågeställning: Cuffruptur. Operation?

9

10 Subacromiell smärta Etiologi Multifaktoriellt Intrinsic faktorer: Ålder (Yamaguchi2001) Ärftlighet (Tashijan 2009) Hyperkolesterolemi (Tashijan 2012) Över/underbelastning (Michener 2003) Kärlförsörjning (Arce 2013) Rökning (Tashijan 2012)

11 Extrinsic faktorer: Akromion form (Bigliani 1997, Nyffeler 2006) Osteofyter Skapula och glenohumeral kinematik (Kibler 2012, Moor2013) Kapsel stramhet Hållning (Michener 2003, Arce 2013) Vilken/vilka faktor som är utlösande vet vi oftast inte!

12 Studie i Linköping (BMJ 2012) Specifikt program: Baserat på eccentriska övningar för rotatormuffen och scapulastabilisatorer Kontrollprogram: ROM-ävningar för nacke och skuldra

13 Flowchart Inclusion Corticosteroid injection Randomisation Control group 46 Specific group 51 Specific group No ASD 41 80% Specific group ASD 10 Control group No ASD 17 37% Control group ASD 29 3 må

14 Efter 1 år 1-year follow-up; blinded assessor Yes/No ASD Specific group No ASD 41 Specific group ASD 10 Control group No ASD 17 Control group ASD 29 Specific group ASD 12 Control group No ASD 16 Lost 1 36% Control group ASD 29 Specific group No ASD 38 Lost 1 76% ASD 2

15 CTA=Cuff Tear Arthropathy Slutstadium av massiv cuffruptur Artros och ofta pseudoparalys men inte alltid

16 Millgrom 1995 Asymptomatiska patienter USG Partiella eller genomgående rupturer

17 Varför får inte alla symtom som har rotatorkuff-patologi? Asymtomtiska rupturer (Tempelhof 1999) Lokalisationen viktigare än storleken Glenohumeral kinematik Rotatorkabel och kraftpar (Burkhart Clin Orthop Relat Res 1992)

18 Naturalförlopp av cuffrupturer 50% av genomgående rupturer progredierar under 4 år (USG – Safran 2011), framför allt hos äldre En del går från reparabla till irreparabla (Gerber 2012)

19 Stöd i litteraturen för att reparera degenerativ ruptur Inget övertygande stöd för att kuffreparation är mer effektivt än sjukgymnastik (Judge 2014 JBJ) Ingen skillnad mellan – ASD eller – Kuffreparation och ASD eller – Bara sjukgymnastik 1-års uppföljning (Kukkonen 2014 JBJ) Även efter reparation 29-94% utebliven läkning eller reruptur (Tashjian 2012)

20 Subacromiell smärta Värk/smärta 1.Aktivitetssmärta 2.Postfunktionell värk 3.Nattvärk 4.Vilovärk Smärta vid abduktion Smärta vid inåtrotation Normalt passivt rörelseomfång Positivt impingement test Värk/smärta 1.Aktivitetssmärta 2.Postfunktionell värk 3.Nattvärk 4.Vilovärk Svaghet 1.I axelhöjd 2.Vid belly press test 3.Vid utåtrotation Smärta vid abduktion Smärta vid inåtrotation Normalt passivt rörelseomfång Positivt impingement test Subacromiell bursit Rotatorcuffsyndrom

21 Behandling Rätt diagnos Spontanförbättring Sjukgymnastik Operation 1.Bursektomi 2.Acromioplastik 3.Cuffsutur 4.Muskeltransferering, patch, deltoid flap

22 Kalkaxel Bursit (akut) – kalken resorberas Kronisk – som impingement. Kalkens betydelse för smärtan? Kalken i sig resorberas (troligen) alltid

23 Frusen skuldra 1. Idiopatisk form A.Tilltagande stelhet utan föregående trauma B.Normal röntgen (osetopeni tillåtet) C.Global stelhet i undersökning 2. Posttraumatisk form 3. Typ 1-diabetesform

24 Frusen skuldra riskfaktorer Ålder (40-50) Ålder Neoplasi Thyroideasjukdomar Diabetes Neurol sjd (Stroke,Parkinson) Trauma Kirurgi

25 Frusen skuldra patologi 1.Freezing (2-9 mån) – Hypervasculär synovit 2.Frozen (3-12 mån) – Fibroblastproliferation – transformering till myofibroblaster (Liknar Dupuytrens kontrakturer) 3.Thawing (12-42 mån)

26 Axelvärk/smärta - minimiutredning Status 1.Atrofier 2.ROM – aktivt/passivt 3.Kraft utåtrotation/belly press Slätröntgen

27 Hemligheten med lyckad kirurgi är att välja ut rätt patient för sin åtgärd

28 Ont i axeln 1.Impingement/subacromiell bursit 2.Rotatorcuffsyndrom 3.AC-ledsartros 4.Frusen axel 5.Cervikal rizopati 6.Idiopatiskt smärtsyndrom 7.Glenohumeral artros 8.Skulderneurit 9.Bicepstendinit

29 Sammanfattning Subacromiell smärta – Rätt utförd sjukgymnastik är en effektiv behandling Rotatormuff – Svårt att välja ut kandidater för kirurgi Frusen axel – Kirurgi i få utvalda fall. DM typ 1 svarar dåligt på allt

30 Tack!


Ladda ner ppt "Ont i axeln Johan Scheer Ortopeden Linköping. Hemligheten med lyckad kirurgi är att välja ut rätt patient för sin åtgärd."

Liknande presentationer


Google-annonser