Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera om praxis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera om praxis."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera om praxis och beslut Uppgifter

4 ARN i korta drag

5 AllmännaBank Bostad Båt Elektronik Försäkring Textil Fast. mäklare Möbel Motor Resor SkoTvätt Avdelningar

6 Så går ett ärende till hos ARN

7

8 Konsumentvägledning och rådgivningsbyråer

9

10 Kansliet Cirka 35 anställda (beredningsjurister, administration, stödfunktioner) Mötesverksamheten 20 externa avdelningsordförande Cirka 200 externa ledamöter Cirka 20 externa föredragande Organisation

11 Sammanträde Ett sammanträde består av: Ordförande Två ledamöter från branschorganisation Två ledamöter från konsumentsidan Föredragande

12 Representerade organisationer & myndigheter Föreningen Turism i Sverige FörTur-Föreningen Turism i Sverige Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) Researrangörsföreningen i Sverige (RiS)Researrangörsföreningen i Sverige (RiS) Sjösportens Samarbetsdelegation SweBoat, Båtbranschens Riksförbund Svenska ResebyråföreningenSvenska Resebyråföreningen Svenskt Näringsliv Företagarna Svensk Handel Sveriges KonsumenterSveriges Konsumenter KonsumentverketKonsumentverket Kooperativa Förbundet

13 Inkomna ärenden 2011-2013 per avdelning Avdelning 2011 2012 2013 Allmänna1 0711 5851 589 Bank427502500 Bostad1 3121 5371 269 Båt619278 Elektronik1 4462 132 2 043 Fastighetsmäklare9411494 Försäkring793923996 Motor1 7021 947 1 962 Möbler341451447 Resor1 6681 6911 775 Sko128174154 Textil193271320 Tvätt10611274 Total9 34211 53111 301

14 Följsamhet per avdelning (%) Avdelning 2 011 2 012 2 013* Allmänna667072 Bank9597100 Bostad616965 Båt887767 Elektronik808582 Fastighetsmäklare938967 Försäkring9710097 Motor667173 Möbler838272 Resor728077 Sko847560 Textil717862 Tvätt7710088 Total717674 *Gäller första halvåret 2013

15 ”Svarta listan” ARN publicerar aldrig listor med namngivna företag som inte följer våra beslut. Två gånger per år gör vi en uppföljning av vilka företag som har följt våra beslut. Listan över de företag som inte följer besluten är offentlig och används av olika massmedier som grund för så kallade "svarta listor".

16 Statistik 2013 (Inom parentes 2012 års uppgift) Inkomna ärenden: 11 301 (11 531) Andel bifall: 34 % (38%) Genomströmningstider i dagar: Nämnd: 190 (191) Kansli: 173 (176) Följsamhet: 74 % (76 %)

17 Beslutade 2013 reseavdelningen Avvisade: 448 Avskrivna uppklarade: 303 Avskrivna återkallade: 32 Omprövning ej beviljad: 100 Prövade i sak: 958 Helt eller delvis bifall: 433 (bifallsprocent 45 % av ärenden prövade i sak) Avslag: 525

18 Reseavdelningen prövar Tvister om resor, t.ex. paketresor och reguljärresor med flyg, tåg, buss och båt. Vi prövar även t.ex. stuguthyrning och hotellvistelser. Tvisterna kan t.ex. avse Flygförseningar och inställda flyg, förlorat eller skadat bagage, ostädade hotellrum och andra brister i paketresor. Tänk på det här: Reklamera till företaget. Värdegräns 1000 kr: Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 1000 kr. 6-månadersregeln: Anmälan ska ha kommit in inom sex månader från det att företaget helt eller delvis avvisat ditt krav.

19 Reseavdelningen

20

21 Exempel: Ett vanligt ärende kan röra kompensation enligt artikel 7 i EU:s förordning 261/2004 för nekad ombordstigning, inställt eller kraftigt försenat flyg. Flygbolaget som utförde eller skulle ha utfört transporten kan bli skyldigt att betala kompensation. - ej kompensation om flygbolaget kan bevisa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, - extraordinära skäl, t.ex. bagage pålastat för passagerare som inte dyker upp vid boarding (”no-show”)


Ladda ner ppt "Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera om praxis."

Liknande presentationer


Google-annonser